การออกจาก Microsoft Graph

  • ถ้าคุณแทรกแผนภูมิใหม่ หรือเปิดแผนภูมิของคุณด้วยการคลิกสองครั้งแผนภูมินั้น ให้คลิกหน้าต่างเอกสารของโปรแกรมเพื่ออกจาก Microsoft Graph และกลับไปยังโปรแกรมที่คุณแทรกแผนภูมิ

  • ถ้าคุณเปิดแผนภูมิของคุณด้วยการคลิก เปิด บนเมนูย่อย วัตถุแผนภูมิ (เมนู แก้ไข) ให้คลิก จบการทำงาน & กลับไปที่เดิม บนเมนู แฟ้ม เพื่ออกจาก Microsoft Graph และกลับไปยังโปรแกรมที่คุณแทรกแผนภูมิ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×