การออกจาก Microsoft Graph

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  • ถ้าคุณแทรกแผนภูมิใหม่ หรือเปิดแผนภูมิของคุณด้วยการคลิกสองครั้งแผนภูมินั้น ให้คลิกหน้าต่างเอกสารของโปรแกรมเพื่ออกจาก Microsoft Graph และกลับไปยังโปรแกรมที่คุณแทรกแผนภูมิ

  • ถ้าคุณเปิดแผนภูมิของคุณด้วยการคลิก เปิด บนเมนูย่อย วัตถุแผนภูมิ (เมนู แก้ไข) ให้คลิก จบการทำงาน & กลับไปที่เดิม บนเมนู แฟ้ม เพื่ออกจาก Microsoft Graph และกลับไปยังโปรแกรมที่คุณแทรกแผนภูมิ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×