การอนุมัติหรือปฏิเสธรายการหรือแฟ้มในรายการไซต์หรือไลบรารี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บางรายการและไลบรารีบนไซต์ได้รับการตั้งค่าให้ประกาศเฉพาะรายการหรือแฟ้มที่ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น ตัวอย่างที่ชัดเจนของกรณีนี้ก็คือบล็อก องค์กรส่วนใหญ่มักจะตรวจสอบข้อมูลในบล็อกอย่างระมัดระวังเพื่อที่จะสามารถคัดการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม การใช้ถ้อยคำที่ก้าวร้าวรุนแรง หรืออีเมลโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ออกไป

ถ้ามีบุคคลส่งรายการหรือแฟ้มไปยังรายการหรือไลบรารี รายการหรือแฟ้มนั้นก็จะอยู่ในสถานะ ค้างอยู่ จนกว่าจะได้รับการอนุมัติโดยบุคคลที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม ในระหว่างที่รอการอนุมัติอยู่หรือหลังจากที่ถูกปฏิเสธ รายการหรือแฟ้มนั้นจะยังคงอยู่ในสถานะ ค้างอยู่ โดยปกติแล้ว เมื่อรายการหรือแฟ้มอยู่ในสถานะ ค้างอยู่ เฉพาะผู้สร้างรายการหรือแฟ้มนั้นและผู้ที่มีสิทธิ์ในการจัดการรายการและไลบรารีเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นรายการหรือแฟ้มนั้นได้ บุคคลอื่นๆ จะสามารถมองเห็นรายการหรือแฟ้มนั้นได้หลังจากที่สถานะเปลี่ยนจาก ค้างอยู่ เป็น อนุมัติแล้ว เท่านั้น รายการและแฟ้มที่ถูกปฏิเสธจะยังคงอยู่ในรายการหรือไลบรารีจนกว่าผู้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมจะลบหรือจนกว่าผู้สร้างรายการหรือแฟ้มจะลบรายการหรือแฟ้มนั้น

สิ่งสำคัญ: ถ้าความปลอดภัยในไลบรารีถูกกำหนดค่าให้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถอ่านรายการ แล้วทุกคนที่มีสิทธิ์ในการอ่านไปยังไซต์สามารถดูรายการทั้งหมดในรายการหรือไลบรารี ว่ารายการอยู่ในสถานะการอนุ หรือไม่

คุณต้องการทำสิ่งใด

อนุมัติ หรือปฏิเสธรายการหรือไฟล์ในรายการหรือไซต์ไลบรารี

อนุมัติรายการหรือไฟล์

ปฏิเสธรายการหรือไฟล์

การอนุมัติหรือปฏิเสธรายการหรือแฟ้มในรายการไซต์หรือไลบรารี

เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ 'ควบคุมทั้งหมด' หรือ 'ออกแบบ' เท่านั้นที่จะสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธรายการหรือแฟ้มในรายการหรือไลบรารีที่ต้องมีการอนุมัติ ผู้ใช้ไซต์รายอื่นๆ จะสามารถดูได้เฉพาะสิ่งที่พวกเขาได้รับสิทธิ์ให้ดูได้ หรือสิ่งที่พวกเขาอัปโหลดด้วยตนเองเท่านั้น

สิ่งสำคัญ: อนุมัติหรือปฏิเสธไฟล์ในรายการหรือไลบรารีหรือรายการที่ต้องทำได้ครั้งละหนึ่ง คุณไม่สามารถอนุมัติ หรือปฏิเสธหลายรายการหรือไฟล์ในคราวเดียว

อนุมัติรายการหรือแฟ้ม

 1. นำทางไปยังไลบรารีหรือรายการที่มีรายการหรือแฟ้มที่ค้างอยู่

  ไลบรารี SharePoint ที่มีแฟ้มรอการอนุมัติค้างอยู่

 2. โฮเวอร์เหนือรายการ คลิกลูกศร จากนั้นในกล่องแบบหล่นลงที่อยู่ถัดจากชื่อไฟล์หรือรายการนั้น ให้เลือก อนุมัติ/ปฏิเสธ

  เมนูแบบหล่นลง อนุมัติ/ปฏิเสธ

 3. ในส่วน สถานะการอนุมัติ ของกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น ให้เลือก อนุมติแล้ว

 4. ในส่วน ข้อคิดเห็น ให้พิมพ์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่รายการได้รับการอนุมัติ คุณจะทำขั้นตอนนี้หรือไม่ก็ได้ แต่เราขอแนะนำให้คุณทำเพื่อเก็บไว้เป็นประวัติ

  กล่องโต้ตอบ อนุมัติ/ปฏิเสธ ที่ได้เลือก อนุมัติแล้ว และใส่ข้อคิดเห็นไว้

 5. คลิก ตกลง เมื่อกล่องโต้ตอบ อนุมัติ/ปฏิเสธ ปิดลง สถานะการอนุมัติ ของแฟ้มจะกลายเป็น อนุมัติแล้ว

  ไลบรารี SharePoint หลังจากแฟ้มที่ค้างอยู่ได้เปลี่ยนสถานะเป็น อนุมัติแล้ว

ปฏิเสธรายการหรือแฟ้ม

 1. นำทางไปยังไลบรารีหรือรายการที่มีรายการหรือแฟ้ม

 2. โฮเวอร์เหนือรายการ คลิกลูกศร จากนั้นในกล่องแบบหล่นลงที่อยู่ถัดจากชื่อไฟล์หรือรายการนั้น ให้เลือก อนุมัติ/ปฏิเสธ

 3. ในส่วน สถานะการอนุมัติ ของกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น ให้เลือก ถูกปฏิเสธ

 4. ในส่วน ข้อคิดเห็น ให้พิมพ์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่รายการหรือแฟ้มถูกปฏิเสธ คุณจะทำขั้นตอนนี้หรือไม่ก็ได้ แต่เราขอแนะนำให้คุณทำเพื่อเก็บไว้เป็นประวัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่รายการหรือแฟ้มถูกปฏิเสธ

  กล่องโต้ตอบ อนุมติ/ปฏิเสธ ที่ได้เลือก ถูกปฏิเสธ และใส่ข้อคิดเห็นไว้

 5. คลิก ตกลง เมื่อกล่องโต้ตอบ อนุมัติ/ปฏิเสธ ปิดลง สถานะการอนุมัติ ของรายการหรือแฟ้มจะกลายเป็น ถูกปฏิเสธ

  ไลบรารีเอกสารที่มีแฟ้มที่ถูกปฏิเสธหนึ่งแฟ้ม และแฟ้มที่อนุมัติแล้วจำนวนหนึ่ง

  หมายเหตุ: รายการที่ถูกปฏิเสธหรือไฟล์จะไม่ลบออกโดยอัตโนมัติ บุคคลที่มีสิทธิ์ของผู้อนุมัติสามารถลบได้ หรือผู้สร้างรายการหรือไฟล์สามารถลบออก

  เมื่อต้องการลบไฟล์ในไลบรารีไซต์    ไม่ว่าจะเลือกกล่องดรอปดาวน์อยู่ถัดจากชื่อของ และเลือกลบ หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากไอคอน แล้ว บนแท็บเอกสาร ของ ribbon เลือกลบเอกสาร

  เมื่อต้องการลบข้อมูลในรายการของไซต์    ไม่ว่าจะเลือกกล่องดรอปดาวน์อยู่ถัดจากชื่อของ และเลือกลบรายการ หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากไอคอน บนแท็บรายการ คลิ กลบรายการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×