การอนุญาตให้ผู้อื่นจัดการจดหมายและปฏิทินของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้คุณสามารถใช้บัญชี Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2007 ส่วนใหญ่ personal และ home บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ Microsoft Exchange สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange และวิธีการกำหนด เวอร์ชันของ Exchange ที่บัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับ ดูลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

ในทำนองเดียวกับการมีผู้ช่วยคอยช่วยคุณจัดการจดหมายกระดาษที่เข้ามาของคุณ คุณสามารถใช้ Microsoft Outlook เพื่ออนุญาตให้บุคคลอื่นที่เรียกว่าผู้รับมอบสิทธิ์รับและตอบกลับการเรียกประชุมหรือการตอบกลับ และส่งข้อความอีเมลแทนคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถให้สิทธิ์เพิ่มเติมที่อนุญาตให้ผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณอ่าน สร้าง หรือควบคุมรายการในกล่องจดหมาย Exchange ของคุณทั้งหมด

ตามปกติการเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์จะถูกใช้ระหว่างผู้จัดการกับผู้ช่วยผู้จัดการ ซึ่งผู้ช่วยผู้จัดการ (ผู้รับมอบสิทธิ์) จะรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกประชุมหรือข้อความอีเมลที่เข้ามาและดูแลประสานตารางเวลาของผู้จัดการ บทความนี้ใ้ช้สถานการณ์สมมติเพื่ออธิบายคุณลักษณะ แต่ก็สามารถใช้การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ระหว่างผู้ร่วมงานได้เช่นกัน

ในบทความนี้

เกี่ยวกับการเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

เปิดการเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

เปลี่ยนสิทธิ์สำหรับผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณ

เลือกรายการที่ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถดูได้

เกี่ยวกับการเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

ผู้ใช้ Microsoft Office Outlook 2007 สองคนที่ใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ในองค์กรเดียวกันทั้งคู่สามารถใช้โฟลเดอร์ของตนร่วมกันระหว่างกันได้ การใช้โฟลเดอร์ร่วมกันเป็นคุณลักษณะใช้งานร่วมกันอย่างหนึ่งของ Exchange เมื่อคุณให้สิทธิ์การเข้าถึงโฟลเดอร์ Outlook ของคุณกับผู้ใช้ Outlook อีกคน คุณสามารถควบคุมผู้รับมอบสิทธิ์ให้มีสิทธิ์แบบอ่านอย่างเดียวหรือมีสิทธิ์ขั้นสูง ตามค่าเริ่มต้น ผู้อื่นจะไม่สามารถเข้าถึงรายการต่างๆ ที่คุณทำเครื่องหมายว่าเป็นส่วนตัว

สิ่งสำคัญ: คุณไม่ควรวางใจคุณลักษณะ 'ส่วนตัว' ในการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงรายละเอียดการนัดหมาย ที่ติดต่อ หรืองานผ่านทางวิธีทางการเขียนโปรแกรมหรือโดยใช้โปรแกรมอีเมลอื่น

การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์เป็นคุณลักษณะขั้นสูงกว่าเพียงการใช้โฟลเดอร์ Outlook ของคุณร่วมกัน ถ้าคุณต้องการให้สิทธิ์เพิ่มเติม เช่น การอนุญาตให้ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถสร้างข้อความอีเมลหรือตอบกลับการเรียกประชุมแทนคุณ คุณต้องใช้การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

หมายเหตุ: 

 • ในฐานะผู้จัดการ จดหมายของคุณต้องถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณบน Exchange Server ไม่ใช่ที่ไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • คุณและผู้รับมอบสิทธิ์ต้องใช้ Office Outlook รุ่นเดียวกัน

เมื่อผู้รับมอบสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ 'ส่งในนามของ' ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถเรียบเรียงข้อความอีเมลและใส่ชื่อของผู้จัดการในกล่อง จาก ผู้รับข้อความอีเมลจะเห็นข้อความ ชื่อผู้รับมอบสิทธิ์ ในนามของ ชื่อผู้จัดการ ถัดจาก จาก

หมายเหตุ: มีคุณลักษณะ Exchange ขั้นสูงที่อนุญาตให้คนอย่างน้อยหนึ่งคนได้รับสิทธิ์ 'ส่งเป็น' สำหรับกล่องจดหมาย Exchange อื่น คุณลักษณะนี้อนุญาตให้บางคนสามารถส่งข้อความราวกับตนเป็นเจ้าของกล่องจดหมายนั้น สิทธิ์ 'ส่งเป็น' สามารถนำมาใช้โดยมีการเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์หรือไม่ก็ได้ เมื่อเปิดใช้งานสิทธิ์ 'ส่งเป็น' ผู้รับจะเห็นเฉพาะชื่อของผู้จัดการถัดจาก จาก ผู้ดูแลระบบ Exchange หรือ Microsoft Windows ต้องกำหนดค่าตัวเลือกนนี้ สถานการณ์สมมตินี้ใช้กันบ่อยเมื่อมีกล่องจดหมาย Exchange ที่ใช้ร่วมกัน เช่น พนักงานส่งข้อความอีเมลถึงลูกค้าจากกล่องจดหมาย Exchange ที่ใช้ร่วมกันและไม่ใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ของพนักงานคนนั้น

คำแนะนำของผู้ดูแลระบบในการเปิดใช้งานสิทธิ์ 'ส่งเป็น'

 1. ใน Microsoft Windows Server 2003 ให้เปิด Active Directory Users and Computers

 2. บนเมนู View ให้คลิก Advanced Features

 3. ภายใต้โหนดโดเมน ให้คลิก Users

 4. เปิดบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มสิทธิ์ 'ส่งเป็น' ให้

 5. บนแท็บ Security ให้คลิก Add

 6. ในกล่อง Enter the object names to select ให้พิมพ์ชื่อที่ใช้แสดงหรือชื่อผู้ใช้ของบุคคลที่คุณต้องการให้สิทธิ์ 'ส่งเป็น' คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้หลายคนได้ด้วยการใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นแต่ละชื่อ

 7. คลิก ตกลง

 8. ในรายการ สิทธิ์ ให้คลิก Send As จากนั้นให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Allow

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทราบว่าผู้รับมอบสิทธิ์มีสิทธิ์ 'ส่งเป็น' ของ Exchange หรือมีเฉพาะสิทธิ์ 'ส่งในนามของ' ตามการเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ของ Outlook ให้ผู้รับมอบสิทธิ์สร้างข้อความใหม่และส่งข้อความนั้นไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมลของตัวเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับมอบสิทธิ์ใส่ชื่อสำหรับกล่องจดหมายอื่่นในกล่อง จาก ตัวอย่างเช่น ชื่อของผู้จัดการ เมื่อได้รับข้อความดังกล่าว ถ้าปรากฏทั้งสองชื่อในกล่อง จาก พร้อมกับข้อความ "ในนามของ" แสดงว่าผู้รับมอบสิทธิ์มีเฉพาะสิทธิ์ 'ในนามของ' ตามการเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ของ Outlook

ในฐานะผู้ให้สิทธิ์ คุณสามารถกำหนดระดับการเข้าถึงที่ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ของคุณ คุณสามารถให้สิทธิ์ผู้รับมอบสิทธิ์อ่านรายการต่างๆ ในโฟลเดอร์ของคุณ หรืออ่าน สร้าง เปลี่ยนแปลง และลบรายการต่างๆ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อคุณเพิ่มผู้รับมอบสิทธิ์ ผู้รับมอบสิทธิ์จะมีสิทธิเข้าถึงเต็มที่ไปยังโฟลเดอร์ ปฏิทิน และ งาน นอกจากนี้ ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถตอบกลับการเรียกประชุมในนามของคุณ

ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้ผู้รับมอบสิทธิ์ดูข้อความทั้งหมดใน กล่องจดหมายเข้า ของคุณ คุณต้องให้สิทธิ์เพิ่มเติม ทั้งนี้คำแนะนำในการให้สิทธิ์อยู่ในส่วน เปิดการเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

ถ้าคุณให้บางคนมีสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์ Exchange ของคุณ บุคคลนั้นจะสามารถเข้าถึงทุกรายการในโฟลเดอร์ต่างๆ ยกเว้นรายการที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นส่วนตัว คำแนะนำสำหรับการอนุญาตให้ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถดูรายการส่วนตัวได้มีอยู่ในส่วน เลือกรายการที่ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถดูได้ รายการในโฟลเดอร์ย่อยจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้รับมอบสิทธิ์ เว้นแต่ว่าคุณเปลี่ยนสิทธิ์ในการใช้ร่วมกันของโฟลเดอร์ย่อย หรือคุณสร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่ โฟลเดอร์ย่อยใหม่จะสืบทอดสิทธิ์ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ของโฟลเดอร์แม่

ด้านบนของเพจ

เปิดการเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

ผู้รับมอบสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์ 'ส่งในนามของ' โดยอัตโนมัติ ตามสิทธิ์นี้ผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ตอบกลับการเรียกประชุมที่ส่งถึงคุณซึ่งเป็นผู้จัดการ

 • ได้รับการตอบกลับการเรียกประชุมที่ส่งถึงคุณซึ่งเป็นผู้จัดการ

 • เรียบเรียงและส่งข้อความอีเมลที่ผู้รับจะเห็น ชื่อผู้รับมอบสิทธิ์ ในนามของ ชื่อผู้จัดการ ถัดจาก จาก

ตามค่าเริ่มต้น ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถอ่านเฉพาะการเรียกประชุมและการตอบกลับที่ส่งถึงผู้จัดการ ผู้รับมอบสิทธิ์จะำไม่สามารถเข้าถึงเพื่ออื่นข้อความอื่นๆ ใน กล่องจดหมายเข้า ของคุณ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ ผู้รับมอบสิทธิ์ แล้วคลิก เพิ่ม

  การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

  ถ้าไม่มีแท็บผู้รับมอบสิทธิ์ หรือปุ่มเพิ่ม

  แท็บ ผู้รับมอบสิทธิ์s หรือปุ่ม เพิ่ม อาจหายไปเนื่องจากสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ไม่มีการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ระหว่าง Outlook และ Exchange แถบสถานะ Outlook ควรแสดง เชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange หรือ ออนไลน์

  • ขณะนี้ข้อความของคุณไม่ถูกส่งไปยังกล่องจดหมาย Exchange ของคุณ อีเมลของคุณต้องถูกส่งไปยังกล่องจดหมาย Exchange ของคุณ ไม่ใช่ที่แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

  • Add-in ที่มีคุณลักษณะการเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์อาจไม่ได้รับการติดตั้งหรือเปิด

   1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

   2. ในรายการ จัดการ ให้คลิก ส่วนขยายไคลเอ็นต์ของ Exchange แล้วคลิก ไป

   3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการ Add-In ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

    ถ้าไม่มีการแสดงรายการ การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ คุณต้องติดตั้ง Add-in

    1. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการ Add-In ให้คลิก ติดตั้ง

    2. เลือก dlgsetp.ecf แล้วคลิก เปิด

    3. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการ Add-In

     เราขอแนะนำให้คุณเริ่ม Outlook ใหม่

 3. พิมพ์ชื่อบุคคลที่คุณต้องการกำหนดเป็นผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณ หรือค้นหาแล้วคลิกชื่อนั้นในรายการผลลัพธ์การค้นหา

  หมายเหตุ: ผู้รับมอบสิทธิ์ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในสมุดรายชื่อส่วนกลางของ Exchange

 4. คลิก เพิ่ม แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ สิทธิ์ของผู้รับมอบสิทธิ์ คุณสามารถยอมรับการตั้งค่าสิทธิ์เริ่มต้นหรือเลือกระดับการเข้าถึงแบบกำหนดเองสำหรับโฟลเดอร์ Exchange

  ถ้าผู้รับมอบสิทธิ์ต้องการสิทธิ์ในการทำงานกับการเรียกประชุมและการตอบกลับเท่านั้น การตั้งค่าสิทธิ์เริ่มต้นและ ผู้รับมอบสิทธิ์จะได้รับสำเนาข้อความเกี่ยวกับการประชุมที่ส่งถึงฉัน นั้นก็เพียงพอ คุณสามารถปล่อยการตั้งค่าสิทธิ์ กล่องจดหมายเข้า ให้อยู่ที่ ไม่มี การเรียกประชุมและการตอบกลับจะไปที่ กล่องจดหมายเข้า ของผู้รับมอบสิทธิ์โดยตรง

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ผู้รับมอบสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ ผู้แก้ไข (สามารถอ่าน สร้าง และปรับเปลี่ยนรายการ) สำหรับโฟลเดอร์ ปฏิทิน ของคุณ เนื่องจากผู้รับมอบสิทธิ์ตอบกลับการเรียกประชุมในนามของคุณ การเรียกประชุมนั้นจึงถูกเพิ่มลงในโฟลเดอร์ ปฏิทิน ของคุณโดยอัตโนมัติ

  คำอธิบายของระดับสิทธิ์ของผู้รับมอบสิทธิ์

  • ผู้ตรวจทาน     ผู้รับมอบสิทธิ์ที่ได้รับสิทธิ์นี้จะสามารถอ่านรายการต่างๆ ในโฟลเดอร์ของผู้จัดการ

  • ผู้สร้าง     ผู้รับมอบสิทธิ์ที่ได้รับสิทธิ์นี้จะสามารถอ่านและสร้างรายการต่างๆ และปรับเปลี่ยนกับลบรายการต่างๆ ที่คุณสร้าง ตัวอย่างเช่น ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถสร้างการร้องของานและการเรียกประชุมในโฟลเดอร์ งาน หรือ ปฏิทิน โดยตรง จากนั้นก็ส่งรายการดังกล่าวในนามของผู้จัดการ

  • ผู้แก้ไข     ผู้รับมอบสิทธิ์ที่ได้รับสิทธิ์นี้จะสามารถทำทุกอย่างที่ผู้เขียนมีิสิทธิ์ทำได้ และยังมีสิทธิ์เพิ่มเติมสามารถปรับเปลี่ยนและลบรายการต่างๆ ที่ผู้จัดการสร้าง

  สิทธิ์การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

 6. เมื่อต้องการส่งข้อความเพื่อแจ้งผู้รับมอบสิทธิ์เกี่ยวกับสิทธิ์ที่เปลี่ยนไป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อความเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้โดยสรุปให้ผู้รับมอบสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถดูรายการส่วนตัวของฉัน ถ้าคุณต้องการ

  สิ่งสำคัญ: นี่เป็นการตั้งค่าส่วนกลางที่จะส่งผลกับโฟลเดอร์ Exchange ของคุณทั้งหมด รวมทั้งโฟลเดอร์จดหมาย ที่ติดต่อ ปฏิทิน งาน บันทึกย่อ และบันทึกประจำวัน คุณไม่สามารถอนุญาตการเข้าถึงรายการส่วนตัวเฉพาะในโฟลเดอร์หนึ่งได้

 8. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อความที่ส่งโดยใช้สิทธิ์ 'ส่งในนามของ' จะมีทั้งชื่อของผู้รับมอบสิทธิ์และชื่อผู้จัดการอยู่ถัดจาก จาก เมื่อข้อความถูกส่งด้วยสิทธิ์ 'ส่งเป็น' จะปรากฏเฉพาะชื่อของผู้จัดการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ 'ส่งเป็น' ให้ดูที่ส่วน เกี่ยวกับการเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนสิทธิ์สำหรับผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ผู้รับมอบสิทธิ์

  แท็บผู้รับมอบสิทธิ์ จะหายไป

  แท็บ ผู้รับมอบสิทธิ์ อาจหายไปเนื่องจากเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งประการต่อไปนี้

  • ไม่มีการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ระหว่าง Outlook และ Exchange แถบสถานะ Outlook ควรแสดง เชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange หรือ ออนไลน์

  • ขณะนี้ข้อความของคุณไม่ถูกส่งไปยังกล่องจดหมาย Exchange ของคุณ อีเมลของคุณต้องถูกส่งไปยังกล่องจดหมาย Exchange ของคุณ ไม่ใช่ที่แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

  • Add-in ที่มีคุณลักษณะการเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์อาจไม่ได้รับการติดตั้งหรือเปิด

   1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

   2. ในรายการ จัดการ ให้คลิก ส่วนขยายไคลเอ็นต์ของ Exchange แล้วคลิก ไป

   3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการ Add-In ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

    ถ้าไม่มีการแสดงรายการ การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ คุณต้องติดตั้ง Add-in

    1. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการ Add-In ให้คลิก ติดตั้ง

    2. เลือก dlgsetp.ecf แล้วคลิก เปิด

    3. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการ Add-In

     เราของแนะนำให้คุณเริ่ม Outlook ใหม่

 2. คลิกชื่อของผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับคนที่คุณต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ จากนั้นให้คลิก สิทธิ์

  ถ้าคุณต้องการเอาการเข้าถึงในฐานะสิทธิ์ของผู้รับมอบสิทธิ์ออกทั้งหมด ให้คลิก เอาออก แล้วข้ามขั้นตอนที่เหลือเหล่านี้

  สิทธิ์การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

 3. เปลี่ยนสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ Outlook ใดๆ ที่ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถเข้าถึงได้

 4. เมื่อต้องการส่งข้อความเพื่อแจ้งผู้รับมอบสิทธิ์เกี่ยวกับสิทธิ์ที่เปลี่ยนไป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อความเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้โดยสรุปให้ผู้รับมอบสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้ส่งสำเนาของการเรียกประชุมและการตอบกลับที่คุณได้รับไปยังผู้รับมอบสิทธิ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดสิทธิให้ผู้รับมอบสิทธิ์เป็น ผู้แก้ไข (สามารถอ่าน สร้าง และปรับเปลี่ยนรายการ) สำหรับโฟลเดอร์ ปฏิทิน จากนั้นให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผู้รับมอบสิทธิ์จะได้รับสำเนาข้อความเกี่ยวกับการประชุมที่ส่งถึงฉัน

ด้านบนของเพจ

เลือกรายการต่างๆ ที่ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถดูได้

ถ้าคุณให้สิทธิ์กับผู้รับมอบสิทธิ์ ผู้รับมอบสิทธิ์จะสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ Outlook ของคุณ คุณสามารถซ่อนข้อมูลส่วนตัวในการนัดหมาย การเรียกประชุม งาน และที่ติดต่อ ให้เปิดรายการส่วนตัวแต่ละรายการ แล้วในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก ส่วนตัว

ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับมอบสิทธิ์เห็นรายการส่วนตัวของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ผู้รับมอบสิทธิ์

  แท็บผู้รับมอบสิทธิ์ จะหายไป

  แท็บ ผู้รับมอบสิทธิ์ อาจหายไปเนื่องจากเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งประการต่อไปนี้

  • ไม่มีการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ระหว่าง Outlook และ Exchange แถบสถานะ Outlook ควรแสดง เชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange หรือ ออนไลน์

  • ขณะนี้ข้อความของคุณไม่ถูกส่งไปยังกล่องจดหมาย Exchange ของคุณ อีเมลของคุณต้องถูกส่งไปยังกล่องจดหมาย Exchange ของคุณ ไม่ใช่ที่แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

  • Add-in ที่มีคุณลักษณะการเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์อาจไม่ได้รับการติดตั้งหรือเปิด

   1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

   2. ในรายการ จัดการ ให้คลิก ส่วนขยายไคลเอ็นต์ของ Exchange แล้วคลิก ไป

   3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการ Add-In ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

    ถ้าไม่มีการแสดงรายการ การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ คุณต้องติดตั้ง Add-in

    1. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการ Add-In ให้คลิก ติดตั้ง

    2. เลือก dlgsetp.ecf แล้วคลิก เปิด

    3. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการ Add-In

     เราของแนะนำให้คุณเริ่ม Outlook ใหม่

 2. ในรายการ ให้คลิกชื่อของผู้รับมอบสิทธิ์ที่คุณต้องการให้สิทธิ์ดูการนัดหมายส่วนตัวของคุณ

 3. คลิก สิทธิ์

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถดูรายการส่วนตัวของฉัน

  การเข้าถึงรายการส่วนตัวในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

สิ่งสำคัญ: คุณไม่ควรวางใจคุณลักษณะ 'ส่วนตัว' ในการป้องกันคนอื่นไม่ให้เข้าถึงรายละเอียดการนัดหมาย ที่ติดต่อ หรืองานต่างๆ ของคุณ เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนอื่นจะไม่สามารถอ่านรายการต่างๆ ที่คุณทำเครื่องหมายว่าเป็นส่วนตัว ก็อย่าให้ใครมีสิทธิ์เป็น ผู้ตรวจทาน (สามารถอ่านรายการ) กับโฟลเดอร์ ปฏิทินที่ติดต่อ หรือ งาน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็น ผู้ตรวจทาน (สามารถอ่านรายการ) ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ของคุณจะสามารถใช้วิธีทางการเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมอีเมลอื่่นดูรายละเอียดต่างๆ ของรายการส่วนตัวได้ ให้ใช้คุณลักษณะ 'ส่วนตัว' เฉพาะเมื่อคุณใช้โฟลเดอร์ร่วมกันกับคนที่คุณเชื่อถือเท่านั้น

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×