การอนุญาตให้ผู้อื่นจัดการจดหมายและปฏิทินของคุณ

การอนุญาตให้ผู้อื่นจัดการจดหมายและปฏิทินของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในทำนองเดียวกับการมีผู้ช่วยคอยช่วยคุณจัดการเอกสารจดหมายที่เข้ามา คือบุคคลอื่น หรือที่เรียกว่า ผู้รับมอบสิทธิ์ สามารถรับและตอบกลับข้อความอีเมล การเรียกประชุม และการตอบกลับแทนคุณได้ คุณยังสามารถให้สิทธิ์เพิ่มเติมแก่ผู้รับมอบสิทธิ์ในการอ่าน สร้าง หรือเปลี่ยนรายการใน กล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server ของคุณ

หมายเหตุ: จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

ในบทความนี้

การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ทำอะไร

ทำให้บุคคลหนึ่งเป็นผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน

เปลี่ยนสิทธิ์สำหรับผู้รับมอบสิทธิ์

เปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงของผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับรายการส่วนตัว

การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ทำอะไร

การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์เป็นมากกว่าการแชร์การเข้าถึงโฟลเดอร์ของคุณ ผู้รับมอบสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์เพิ่มเติม เช่น การสร้างข้อความอีเมลหรือการตอบการเรียกประชุมแทนคุณได้ ให้ดูที่ จัดการจดหมายและรายการปฏิทินของบุคคลอื่น เพื่อเรียนรู้วิธีที่ผู็รับมอบสิทธิ์สามารถดำเนินการงานเหล่านี้

หมายเหตุ: คุณและผู้รับมอบสิทธิ์ต้องใช้ Outlook เวอร์ชันเดียวกัน

ในฐานะผู้ให้สิทธิ์ คุณจะกำหนดระดับการเข้าถึงโฟลเดอร์ของคุณแก่ผู้รับมอบสิทธิ์ คุณสามารถให้สิทธิ์ผู้รับมอบสิทธิ์ในการอ่านรายการต่างๆ ในโฟลเดอร์ของคุณ หรืออ่าน สร้าง เปลี่ยนแปลง และลบรายการต่างๆ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อคุณเพิ่มผู้รับมอบสิทธิ์ ผู้รับมอบสิทธิ์จะมีสิทธิ์เข้าถึงเต็มที่ในโฟลเดอร์ ปฏิทิน และ งาน นอกจากนี้ ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถตอบกลับการเรียกประชุมในนามของคุณได้

ระดับสิทธิ์ของผู้รับมอบสิทธิ์คืออะไร

 • ผู้ตรวจทาน     ผู้รับมอบสิทธิ์ที่ได้รับสิทธิ์นี้จะสามารถอ่านรายการต่างๆ ในโฟลเดอร์ของคุณได้

 • ผู้สร้าง     ผู้รับมอบสิทธิ์ที่ได้รับสิทธิ์นี้จะสามารถอ่านและสร้างรายการต่างๆ และเปลี่ยนแปลง รวมทั้งลบรายการต่างๆ ที่พวกเขาสร้างขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถสร้างการร้องของานและการเรียกประชุมในโฟลเดอร์ งาน หรือ ปฏิทิน ของคุณได้โดยตรง แล้วส่งรายการดังกล่าวในนามของคุณ

 • ผู้แก้ไข     ผู้รับมอบสิทธิ์ที่ได้รับสิทธิ์นี้จะสามารถทำทุกอย่างที่ผู้สร้างมีสิทธิ์ทำและยังสามารถเปลี่ยนแปลงและลบรายการต่างๆ ที่คุณสร้างได้ด้วย

ด้านบนของหน้า

ทำให้บุคคลหนึ่งเป็นผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน

ผู้รับมอบสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์ ส่งในนามของ โดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้น ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถอ่านได้เฉพาะการเรียกประชุมและการตอบกลับของคุณ ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์อ่านข้อความอื่นใน กล่องจดหมายเข้า ของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้วคลิก มอบสิทธิ์การเข้าถึง

 3. คลิก เพิ่ม

  ถ้า เพิ่ม ไม่ปรากฏ อาจไม่มีการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ระหว่าง Outlook และ Exchange แถบสถานะ Outlook จะแสดงสถานะการเชื่อมต่อ

 4. พิมพ์ชื่อบุคคลที่คุณต้องการกำหนดเป็นผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณ หรือค้นหาแล้วคลิกชื่อนั้นในรายการผลลัพธ์การค้นหา

  หมายเหตุ: ผู้รับมอบสิทธิ์ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในสมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL) ของ Exchange ขององค์กรคุณ

 5. คลิก เพิ่ม แล้วคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบ มอบสิทธิ์การเข้าถึง ให้ยอมรับการตั้งค่าสิทธิ์เริ่มต้นหรือเลือกระดับการเข้าถึงแบบกำหนดเองสำหรับโฟลเดอร์ Exchange

  ถ้าผู้รับมอบสิทธิ์ต้องการสิทธิ์ในการทำงานเฉพาะกับการเรียกประชุมและการตอบกลับเท่านั้น การตั้งค่าสิทธิ์เริ่มต้น เช่น ผู้รับมอบสิทธิ์จะได้รับสำเนาข้อความเกี่ยวกับการประชุมที่ส่งถึงฉัน ถือว่าเพียงพอแล้ว คุณสามารถปล่อยให้การตั้งค่าสิทธิ์ กล่องจดหมายเข้า เป็น ไม่มี ได้ การเรียกประชุมและการตอบกลับจะถูกส่งตรงไปยัง กล่องจดหมายเข้า ของผู้รับมอบสิทธิ์

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้รับมอบสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์ ผู้แก้ไข (สามารถอ่าน สร้าง และเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆได้) สำหรับโฟลเดอร์ ปฏิทิน ของคุณ เมื่อผู้รับมอบสิทธิ์ตอบกลับการเรียกประชุมในนามของคุณ การเรียกประชุมนั้นจะถูกเพิ่มลงในโฟลเดอร์ ปฏิทิน ของคุณโดยอัตโนมัติ

 7. เมื่อต้องการส่งข้อความเพื่อแจ้งผู้รับมอบสิทธิ์เกี่ยวกับสิทธิ์ที่เปลี่ยนไป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อความเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้โดยสรุปให้ผู้รับมอบสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

 8. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถดูรายการส่วนตัวของฉัน ถ้าคุณต้องการ

  สิ่งสำคัญ: การตั้งค่านี้จะมีผลกับโฟลเดอร์ Exchange ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงโฟลเดอร์จดหมาย ที่ติดต่อ ปฏิทิน งานบันทึกย่อ และบันทึกประจำวันทั้งหมด คุณไม่สามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงรายการส่วนตัวเฉพาะในบางโฟลเดอร์ที่ระบุได้

 9. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • ข้อความที่ส่งโดยใช้สิทธิ์ ส่งในนามของ จะมีทั้งชื่อของผู้รับมอบสิทธิ์และชื่อของคุณอยู่ถัดจาก จาก เมื่อข้อความถูกส่งด้วยสิทธิ์ ส่งเป็น ชื่อของคุณเท่านั้นที่จะปรากฏ

  • เมื่อคุณเพิ่มบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบสิทธิ์ พวกเขาสามารถเพิ่มกล่องจดหมาย Exchange ของคุณไปยังโปรไฟล์ Outlook ของพวกเขา สำหรับคำแนะนำ ดูจัดการจดหมายของบุคคลอื่นและรายการปฏิทิน

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสิทธิ์สำหรับผู้รับมอบสิทธิ์

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้วคลิก มอบสิทธิ์การเข้าถึง

 3. คลิกชื่อของผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับคนที่คุณต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ จากนั้นให้คลิก สิทธิ์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเอาสิทธิ์ของการเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ออกทั้งหมด คุณไม่ควรคลิก สิทธิ์ แต่ให้คลิก เอาออก แทน แล้วข้ามขั้นตอนที่เหลือ

 4. เปลี่ยนสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ Outlook ใดๆ ที่ผู้รับมอบสิทธิ์เข้าถึงได้

 5. เมื่อต้องการส่งข้อความเพื่อแจ้งผู้รับมอบสิทธิ์เกี่ยวกับสิทธิ์ที่เปลี่ยนไป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อความเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้โดยสรุปให้ผู้รับมอบสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้สำเนาของการเรียกประชุมและการตอบกลับที่คุณได้รับถูกส่งไปยังผู้รับมอบสิทธิ์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับมอบสิทธิ์ได้รับสิทธิ์เป็น ผู้แก้ไข (สามารถอ่าน สร้าง และเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆได้) สำหรับโฟลเดอร์ ปฏิทิน ของคุณ จากนั้นให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผู้รับมอบสิทธิ์จะได้รับสำเนาข้อความเกี่ยวกับการประชุมที่ส่งถึงฉัน

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงของผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับรายการส่วนตัว

ถ้าคุณกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้รับมอบสิทธิ์เพื่อให้เขาสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ Outlook ของคุณ คุณจะสามารถซ่อนข้อมูลส่วนตัวในการนัดหมาย การประชุม งาน และที่ติดต่อได้ ให้เปิดรายการส่วนบุคคลแต่ละรายการ จากนั้นในกลุ่ม แท็ก ให้คลิก ส่วนตัว

เมื่อต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงรายการส่วนตัวของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้วคลิก มอบสิทธิ์การเข้าถึง

 3. คลิกชื่อของผู้รับมอบสิทธิ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงการนัดหมายส่วนตัวของคุณ แล้วคลิก สิทธิ์

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถดูรายการส่วนตัวของฉัน

สิ่งสำคัญ: คุณไม่ควรพึ่งพาฟีเจอร์ ส่วนตัว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงรายละเอียดการนัดหมาย ที่ติดต่อ หรืองานต่างๆ ของคุณ เมื่อต้องการให้แน่ใจว่าบุคคลอื่นจะไม่สามารถอ่านรายการที่คุณทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัวได้ คุณไม่ควรให้สิทธิ์ ผู้ตรวจทาน (สามารถอ่านรายการต่างๆได้) ในโฟลเดอร์ ปฏิทิน, ที่ติดต่อ หรือ งาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×