การหารเซลล์หรือตัวเลข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการทราบจำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงานที่ต้องใช้ในการดำเนินการให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ (จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของโครงการ ÷ จำนวนพนักงานทั้งหมดในโครงการ) หรืออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันต่อไมล์สำหรับการเดินทางข้ามประเทศครั้งล่าสุดของคุณ (จำนวนไมล์ทั้งหมด ÷ ปริมาณน้ำมันทั้งหมด) Excel มีวิธีการหารตัวเลขหลายวิธี

หมายเหตุ: ใน Excel ไม่มีฟังก์ชัน DIVIDE

หารตัวเลขในเซลล์

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ / (เครื่องหมายทับ)

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ =10/5 ในเซลล์ เซลล์ก็จะแสดง 2

สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) ในเซลล์ก่อนที่จะพิมพ์ตัวเลขและตัวดำเนินการ / มิฉะนั้น Excel จะตีความสิ่งที่คุณพิมพ์ว่าเป็นวันที่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ 30/7 Excel อาจแสดง 30 ก.ค. ในเซลล์ได้ หรือถ้าคุณพิมพ์ 12/36 Excel ก็จะแปลงค่าเป็น 1/12/1936 ก่อน แล้วจึงแสดง 1 ธ.ค. ในเซลล์

ด้านบนของหน้า

หารตัวเลขโดยใช้การอ้างอิงเซลล์

แทนที่จะพิมพ์ตัวเลขลงในสูตรโดยตรง คุณสามารถใช้การอ้างอิงเซลล์ เช่น A2 และ A3 เพื่ออ้างถึงจำนวนที่คุณต้องการหารและใช้เป็นตัวหารได้

1

2

3

4

5

A

ข้อมูล

15000

12

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=A2/A3

หาร 15000 ด้วย 12 (1250)

หารคอลัมน์ของตัวเลขด้วยตัวเลขคงที่

สมมติว่าคุณต้องการหารแต่ละเซลล์ในคอลัมน์หนึ่งที่มีตัวเลขเจ็ดจำนวนด้วยตัวเลขที่อยู่ในอีกเซลล์หนึ่ง ในตัวอย่างนี้ จำนวนที่คุณต้องการใช้เป็นตัวหารคือ 3 ซึ่งอยู่ในเซลล์ C2

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

ข้อมูล

สูตร

ค่าคงที่

15000

=A2/$C$2

3

12

=A3/$C$2

48

=A4/$C$2

729

=A5/$C$2

1534

=A6/$C$2

288

=A7/$C$2

4306

=A8/$C$2

  1. ชนิด= A2 / $C$ 2ในเซลล์ B2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรวมสัญลักษณ์$ ก่อน C และ ก่อน 2 ในสูตร

    การใช้สัญลักษณ์ $ จะเป็นการบอกให้ Excel รู้ว่าการอ้างอิงไปยัง C2 เป็น "ค่าสัมบูรณ์" ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณคัดลอกสูตรนี้ไปยังเซลล์อื่น การอ้างอิงก็จะยังคงเป็นเซลล์ C2 อยู่เสมอ ถ้าคุณไม่ได้ใช้สัญลักษณ์ $ ในสูตร และคุณลากสูตรดังกล่าวลงไปยังเซลล์ B3 โปรแกรม Excel จะเปลี่ยนแปลงสูตรเป็น =A3/C3 ซึ่งจะใช้งานไม่ได้ เนื่องจากไม่มีค่าอยู่ใน C3

  2. ลากสูตรใน B2 ลงไปยังเซลล์อื่นๆ ในคอลัมน์ B

    จุดสิ้นสุดผลลัพธ์ของการหารตัวเลขด้วยค่าคง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×