การหารตัวเลข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการทราบจำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงานที่ต้องใช้ในการดำเนินการให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ (จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของโครงการ ÷ จำนวนพนักงานทั้งหมดในโครงการ) หรืออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันต่อไมล์สำหรับการเดินทางข้ามประเทศครั้งล่าสุดของคุณ (จำนวนไมล์ทั้งหมด ÷ ปริมาณน้ำมันทั้งหมด) มีวิธีการหารตัวเลขอยู่หลายวิธีด้วยกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

หารตัวเลขในเซลล์

หารตัวเลขโดยใช้การอ้างอิงเซลล์

หารคอลัมน์ของตัวเลขด้วยตัวเลขคงที่

หารตัวเลขในเซลล์

เมื่อต้องการทำงานนี้ ใช้ตัวดำเนินการเลขคณิต/ (หมายทับ)

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ =10/5 ในเซลล์ เซลล์ก็จะแสดง 2

สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) ในเซลล์ก่อนที่จะพิมพ์ตัวเลขและตัวดำเนินการ / มิฉะนั้น Excel จะตีความสิ่งที่คุณพิมพ์ว่าเป็นวันที่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ 30/7 Excelอาจแสดง 30 ก.ค. ในเซลล์ได้ หรือถ้าคุณพิมพ์ 12/36 Excel ก็จะแปลงค่าเป็น 1/12/1936 ก่อน แล้วจึงแสดง 1 ธ.ค. ในเซลล์

หมายเหตุ: ใน Excel ไม่มีฟังก์ชัน DIVIDE

ด้านบนของเพจ

หารตัวเลขโดยใช้การอ้างอิงเซลล์

แทนที่จะพิมพ์ตัวเลขลงในสูตรโดยตรง คุณสามารถใช้การอ้างอิงเซลล์ เช่น A2 และ A3 เพื่ออ้างถึงจำนวนที่คุณต้องการหารและใช้เป็นตัวหารได้

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

A

ข้อมูล

15000

12%

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=A2/A3

หาร 15000 ด้วย 12 (1250)

ด้านบนของเพจ

หารคอลัมน์ของตัวเลขด้วยตัวเลขคงที่

สมมติว่าคุณต้องการหารแต่ละเซลล์ในคอลัมน์หนึ่งที่มีตัวเลขเจ็ดจำนวนด้วยตัวเลขที่อยู่ในอีกเซลล์หนึ่ง ในตัวอย่างนี้ จำนวนที่คุณต้องการใช้เป็นตัวหารคือ 3 ซึ่งอยู่ในเซลล์ C2

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

ข้อมูล

สูตร

ค่าคงที่

15000

=A2/$C$2

3

12%

=A3/$C$2

48

=A4/$C$2

729

=A5/$C$2

1534

=A6/$C$2

288

=A7/$C$2

4306

=A8/$C$2

 1. ชนิด= A2 / $C$ 2ในเซลล์ B2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมถึงสัญลักษณ์$ ก่อน C และ ก่อน 2 ในสูตร

 2. ลากสูตรใน B2 ลงไปยังเซลล์อื่นๆ ในคอลัมน์ B

หมายเหตุ: 

ใช้สัญลักษณ์$บอก Excel ว่า อ้างอิงไปยัง C2 เป็น "ค่าสัมบูรณ์ ซึ่งหมายความ ว่า เมื่อคุณคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น อ้างอิงจะยังคงเป็นเซลล์ C2 ถ้าคุณไม่ได้ใช้สัญลักษณ์$ในสูตรคุณลากสูตรลงไปยังเซลล์ B3, Excel จะเปลี่ยนแปลงสูตร = A3/C3 ซึ่งจะไม่ทำงาน เนื่องจากไม่มีค่าใน C3

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×