การหาผลรวมคอลัมน์ตัวเลขในตารางเสริมแถว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณแทรกตารางเสริมแถวบนแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath จะเพิ่มแถวส่วนหัวที่ด้านบนของตารางนั้นให้โดยอัตโนมัติเพื่อว่าคุณจะได้สามารถพิมพ์ป้ายชื่อให้กับคอลัมน์ของตารางได้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเพิ่มแถวส่วนท้ายที่ด้านล่างของตารางเสริมแถวด้วยหรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว แถวส่วนท้ายจะถูกใช้เพื่อแสดงผลรวมภายใต้คอลัมน์ตัวเลข ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความ 'ผลรวม' ให้กับแถวส่วนท้ายที่อยู่ใต้คอลัมน์ค่าใช้จ่ายบนแม่แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายได้ เมื่อต้องการเพิ่มค่าในคอลัมน์ดังกล่าว คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน Sum ร่วมกับกล่องข้อความ 'ผลรวม' ในแถวส่วนท้ายได้

ตารางเสริมแถวที่มีกล่องสีแดงล้อมรอบกล่องข้อความผลรวม

ในบทความนี้

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มแถวท้ายกระดาษลงในตารางที่เกิดซ้ำ

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มกล่องข้อความทั้งหมดไปยังส่วนท้ายของแถว

ขั้นตอนที่ 3: รวมคอลัมน์ของตัวเลขในตารางเกิดซ้ำ

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มแถวส่วนท้ายให้กับตารางเสริมแถว

 1. คลิกสองครั้งที่ป้ายชื่อของ ตารางเสริมแถว ที่อยู่ใต้ตารางบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

 2. คลิกแท็บ แสดง

 3. ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมส่วนท้าย

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มส่วนท้ายตารางเพิ่มเติมที่ด้านล่างของตารางเสริมแถว ให้คลิกขวาเซลล์ว่างในแถวส่วนท้ายแถวแรกที่คุณแทรก ชี้ไปยัง แทรก บนเมนูทางลัด แล้วคลิก แถวด้านบน หรือ แถวด้านล่าง

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มกล่องข้อความ 'ผลรวม' ให้กับแถวส่วนท้าย

หลังจากที่คุณเพิ่มแถวส่วนท้ายลงในตารางเสริมแถวของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความ 'ผลรวม' ให้กับแถวส่วนท้ายนั้นได้

หมายเหตุ: คุณเพิ่มกล่องข้อความ 'ผลรวม' ให้กับแถวส่วนท้าย ไม่ใช่แถวข้อมูล เพราะผู้ใช้ฟอร์มสามารถเพิ่มอินสแตนซ์หลายอย่างของแถวข้อมูลได้ และคุณไม่ต้องการให้กล่อง 'ผลรวม' ปรากฏบนฟอร์มของผู้ใช้หลายครั้ง

 1. ในแถวส่วนท้าย ให้คลิกเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่มกล่อง 'ผลรวม'

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้กล่อง Rich Text หรือกล่องนิพจน์แทนกล่องข้อความได้ ทั้งนี้กล่องนิพจน์จะแสดงเฉพาะข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นคุณควรใช้กล่องนิพจน์ก็ต่อเมื่อคุณไม่ต้องการใช้ผลรวมจากการคำนวณในการคำนวณอื่นหรือไม่ต้องการบันทึกเป็นส่วนหนึ่งในแม่แบบฟอร์มของคุณ

 3. ในแถวส่วนท้าย ให้คลิกในเซลล์ทางด้านซ้ายที่อยู่ติดกับเซลล์ที่คุณแทรกกล่องข้อความนั้น นี่คือที่ๆ คุณจะเพิ่มป้ายชื่อของกล่องข้อความ

 4. ชนิดรวม:แล้ว เลือกข้อความ

 5. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกจัดแนวข้อความชิดขวา รูปปุ่ม

 6. คลิกสองครั้งที่กล่องข้อความที่คุณได้เพิ่มในขั้นตอนที่ 2

 7. คลิกแท็บ ข้อมูล

 8. ในกล่อง ชื่อเขตข้อมูล ให้พิมพ์ป้ายชื่อ เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 9. ในรายการ ชนิดข้อมูล ให้เปลี่ยนชนิดข้อมูลจาก ข้อความ (string) เป็น ทศนิยม (double) สิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถแสดงตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมได้ เช่น $1234.12

 10. คลิกปุ่ม รูปแบบ

 11. ในกล่องโต้ตอบ รูปแบบทศนิยม ภายใต้ รูปแบบ ให้คลิก สกุลเงิน แล้วเลือกสกุลเงินที่คุณต้องการใช้

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: หาผลรวมของคอลัมน์ตัวเลขในตารางเสริมแถว

ถ้าคุณใช้ตารางเสริมแถวเพื่อเก็บข้อมูลตัวเลขจากผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน Sum เพื่อบวกตัวเลขที่ผู้ใช้ป้อนลงในตารางได้ ไม่ว่าจำนวนแถวเท่าใดที่ผู้ใช้เพิ่มลงในตารางเมื่อกรอกฟอร์ม หรือจำนวนตัวเลขเท่าใดที่พวกเขาป้อนเข้าไป ตราบใดที่คุณใช้ฟังก์ชัน Sum ค่าที่ได้จากการคำนวณจะปรับเปลี่ยนเองในกล่องข้อความนั้น

สูตรจะถูกเก็บไว้ในเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล และจะแสดงในตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเหล่านั้น เมื่อต้องการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถสร้างสูตรที่รวมคอลัมน์ของตัวเลขในตารางที่ซ้ำกัน โดยใช้กล่องข้อความ กล่องข้อความ rich text หรือกล่องนิพจน์

 1. ในแถวส่วนท้าย ให้คลิกสองครั้งที่กล่องข้อความที่คุณแทรกลงในแถวส่วนท้าย

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. ภายใต้ค่าเริ่มต้น คลิกแทรกสูตร รูปปุ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้คลิก แทรกฟังก์ชัน

 5. ในรายการ ประเภท ให้คลิก คณิตศาสตร์

 6. ในรายการ ฟังก์ชัน ให้คลิก sum แล้วคลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร

  มาถึงตรงนี้ คุณจะเห็นสูตรต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร

  สูตร ผลรวม ตามที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร

 7. ในกล่อง สูตร ให้คลิกสองครั้งที่ข้อความในวงเล็บ

  กล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม จะปรากฏ

 8. ในรายการ แหล่งข้อมูล ให้คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่คุณต้องการหาผลรวม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×