การหักลบตัวเลข

สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์จากการคำนวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel จำนวนหนึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซีที่ใช้ Windows ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x86-64 กับพีซีที่ใช้ Windows RT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง

สมมติว่าคุณต้องการค้นหาว่ามีรายการสินค้าคงคลังจำนวนเท่าใดที่ไม่มีผลกำไร (สินค้าคงคลังทั้งหมด – สินค้าที่มีผลกำไร) หรือจำนวนพนักงานที่กำลังจะเกษียณอายุ (จำนวนพนักงานทั้งหมด – พนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 55 ปี) วิธีการหักลบตัวเลขมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี

คุณต้องการทำสิ่งใด

ลบตัวเลขในเซลล์

ลบตัวเลขในช่วง

หักลบตัวเลขในเซลล์

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ - (เครื่องหมายลบ)

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์สูตรต่อไปนี้ในเซลล์:

=10-5

เซลล์จะแสดงผลลัพธ์ต่อไปนี้:

5

ด้านบนของหน้า

หักลบตัวเลขในช่วง

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน SUM การบวกด้วยตัวเลขติดลบก็เหมือนกับการลบนั่นเอง

หมายเหตุ: ไม่มีฟังก์ชัน SUBTRACT ใน Excel ใช้ฟังก์ชัน SUM และแปลงตัวเลขใดๆ ที่คุณต้องการลบเป็นค่าลบ ตัวอย่างเช่น SUM(100,-32,15,-6) จะแสดงผลลัพธ์ 77

ตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกเนื้อหาในเซลล์ A1-B7 ลงในตัวอย่างต่อไปนี้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  A

  B

  1

  ข้อมูล

  2

  15000

  3

  9000

  4

  -8000

  5

  สูตร

  คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

  6

  =A2-A3

  ลบ 9000 ออกจาก 15000 (6000)

  7

  =SUM(A2:A4)

  บวกตัวเลขทั้งหมดในรายการ รวมไปถึงจำนวนลบด้วย (16000)

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

วิธีใช้ฟังก์ชัน SUM

ฟังก์ชัน SUM จะเพิ่มตัวเลขทั้งหมดที่คุณระบุในอาร์กิวเมนต์ แต่ละอาร์กิวเมนต์สามารถเป็น ช่วง, การอ้างอิงเซลล์, อาร์เรย์, ค่าคงที่, สูตร หรือผลลัพธ์จากฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น SUM(A1:A5) จะเพิ่มตัวเลขทั้งหมดที่อยู่ในเซลล์ A1 ถึง A5 (ช่วง) ตัวอย่างอื่นๆ เช่น SUM(A1, A3, A5) จะเพิ่มตัวเลขที่อยู่ในเซลล์ A1, A3 และ A5 (A1, A3 และ A5 เป็นอาร์กิวเมนต์)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×