การหยุดโหมดปิดใช้งานจากการบล็อกแบบสอบถาม

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณพยายามเรียกใช้แบบสอบถาม และไม่ทำงาน แบบสอบถามอาจถูกบล็อกเนื่องจาก Microsoft Office Access อยู่ในโหมดปิดใช้งาน โหมดปิดใช้งานเป็นโหมดลดฟังก์ชันการทำงานที่เกิดขึ้นเมื่อ Access ไม่สามารถตรวจสอบว่า เนื้อหาในฐานข้อมูลเชื่อถือได้

เพื่อทำให้คิวรีทำงาน คุณต้องเปิดใช้งานเนื้อหาฐานข้อมูล โดยการระบุว่า คุณเชื่อถือฐานข้อมูลเนื้อหา คุณสามารถเปิดใช้งานฐานข้อมูลเนื้อหาสำหรับเซสชัน หรือระบุว่า จะเชื่อถือฐานข้อมูลที่ระบุ และควรเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: คุณสามารถแสดงว่า ฐานข้อมูลจะเชื่อถือ โดยใช้ตัวลายเซ็นดิจิทัล หัวข้อนี้อธิบายลายเซ็นดิจิทัลออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแสดงความเชื่อถือ โดยการเพิ่มลายเซ็นดิจิทัล

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดใช้งานฐานข้อมูลเนื้อหาสำหรับเซสชัน

เปิดใช้งานฐานข้อมูลตามค่าเริ่มต้น

เปิดใช้งานฐานข้อมูลเนื้อหาสำหรับเซสชัน

เมื่อต้องการเปิดใช้งานฐานข้อมูลเนื้อหาสำหรับเซสชัน คุณใช้แถบข้อความ

แถบข้อความ

แถบข้อความปรากฏภายใต้ Ribbon นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office Fluent ผู้ใช้ส่วนติดต่อ ถ้ามองไม่เห็นแถบข้อความ คุณต้องการแสดงแถบข้อความ ในบางกรณี คุณจะมีการเปิดใช้งานแถบข้อความ เมื่อแถบข้อความจะมองเห็นได้ และเปิดใช้งาน คุณสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานฐานข้อมูลเนื้อหาสำหรับเซสชัน

ขั้นตอนที่ 1: แสดงแถบข้อความ

ถ้าแถบข้อความจะมองเห็นได้ แล้วคุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้

 • บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มแสดง/ซ่อน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแถบข้อความ

ถ้ากล่องกาเครื่องหมายแถบข้อความ ที่ถูกปิดใช้งาน คุณจะต้องเปิดใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งานแถบข้อความ

ถ้ากล่องกาเครื่องหมายข้อความแถบ เปิดใช้งานอยู่ คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ภายใต้ ศูนย์ความเชื่อถือของ Microsoft Office Access ให้คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ศูนย์ความเชื่อถือ ให้คลิก แถบข้อความ

 5. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิก แสดงแถบข้อความในแอปพลิเคชันทั้งหมดเมื่อเนื้อหาถูกบล็อกไว้ แล้วคลิก ตกลง

 6. ปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลใหม่เพื่อนำการตั้งค่าที่เปลี่ยนแปลงไปใช้

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานฐานข้อมูลเนื้อหาสำหรับเซสชัน

 1. บนแถบข้อความ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหานี้ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนสุดของหน้า

เปิดใช้งานฐานข้อมูลตามค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการระบุว่าฐานข้อมูลหนึ่งเชื่อถือได้และควรเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟ้มฐานข้อมูลอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้คือ เส้นทางของโฟลเดอร์หรือแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือตำแหน่งที่ตั้งบนอินทราเน็ตของคุณ ซึ่งจะถือว่ามีความปลอดภัยสำหรับการเรียกใช้โค้ด ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ตามค่าเริ่มต้นประกอบด้วยโฟลเดอร์ Templates, Addins และ Startup และคุณสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ของคุณเองได้อีกด้วย

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการรู้เส้นทางของฐานข้อมูลปัจจุบัน คลิกปุ่ม Microsoft Office คลิกจัดการ แล้ว คลิ กคุณสมบัติฐานข้อมูล เส้นทางแบบเต็มของตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูลปัจจุบันอยู่บนแท็บทั่วไป ของกล่องโต้ตอบคุณสมบัติฐานข้อมูล

ย้ายแฟ้มฐานข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 • เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มฐานข้อมูลอยู่ในขณะนี้ แล้วคัดลอกแฟ้มฐานข้อมูลลงในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่คุณต้องการ

ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 1. บนแถบข้อความ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office คลิกเปิดศูนย์ความเชื่อถือ

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ศูนย์ความเชื่อถือ ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 4. เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้บนเครือข่ายของฉัน

 5. คลิก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 6. ในกล่องโต้ตอบตั้งที่เชื่อถือได้ของ Microsoft Office เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในกล่อง เส้นทาง ให้พิมพ์เส้นทางแบบเต็มของตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่ม

  • คลิก เรียกดู เพื่อเรียกดูตำแหน่งที่ตั้ง

 7. เมื่อต้องการระบุว่าโฟลเดอร์ย่อยของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ตำแหน่งใหม่นั้นควรได้รับความเชื่อถือด้วยเช่นกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โฟลเดอร์ย่อยของตำแหน่งที่ตั้งนี้ได้รับความเชื่อถือเช่นกัน

 8. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ (ระบุหรือไม่ก็ได้)

ด้านบนสุดของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×