การหยุดการซิงโครไนซ์ในโฟลเดอร์ที่แชร์ใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถหยุดการทำข้อมูลให้ตรงกันในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันขณะที่คุณกำลังใช้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันอยู่ หรือจากแถบเปิดใช้

การหยุดการทำข้อมูลให้ตรงกันขณะที่คุณกำลังใช้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันอยู่

คลิหยุดการซิงโครไนซ์โฟลเดอร์ที่แชร์ชื่อ ในบานหน้าต่างงานการซิงโครไนซ์

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะส่งผลเฉพาะกับคอมพิวเตอร์ที่คุณเลือกตัวเลือก ถ้าคุณต้องการหยุดการทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่คุณมีบัญชีผู้ใช้อยู่ คุณต้องเลือกตัวเลือกการลบตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การหยุดการทำข้อมูลให้ตรงกันจากแถบเปิดใช้

  1. คลิกโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่คุณต้องการหยุดการทำข้อมูลให้ตรงกัน

  2. บนแท็บ หน้าแรก คลิกลูกศรแบบหล่นลงบนปุ่ม ลบ แล้วคลิกตัวเลือกการลบ

    รายละเอียด

    • ลบ: โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจะถูกลบออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของคุณในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจะยังคงแสดงรายการภายใต้ประเภท "ไม่อยู่ในคอมพิวเตอร์นี้" ถ้าต้องการ คุณสามารถคืนค่าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่ลบทิ้งโดยดึงข้อมูลโฟลเดอร์จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

    • ลบออกจากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง: โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจะถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่คุณมีบัญชีผู้ใช้ของคุณ ความเป็นสมาชิกของคุณในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจะถูกยกเลิกถ้าสมาชิกรายอื่นไม่เชิญคุณอีกครั้ง ตัวเลือกนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อคุณมีบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง

    • ลบสำหรับสมาชิกทั้งหมด: โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจะถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ของสมาชิกพื้นที่ทำงานทั้งหมด ตัวเลือกนี้มีอยู่เฉพาะสำหรับผู้จัดการ ใช้ตัวเลือกนี้เฉพาะเมื่อคุณแน่ใจว่าสมาชิกทั้งหมดไม่ใช้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันอีกแล้ว และได้จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นแล้ว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×