การหมุนหรือพลิกวัตถุ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณหมุนวัตถุ นั้นย้ายไปทางซ้ายหรือขวารอบแกน และเก็บไว้หน้าเดียวกันกับค่าเข้าใกล้คุณ เมื่อคุณพลิก และวัตถุนั้นเปิดใช้งานวัตถุไปไว้เหนือ ตามแนวตั้ง หรือแนว นอน เพื่อให้เป็นรูปสะท้อนเดี๋ยวนี้

ในบทความนี้

หมุนวัตถุได้อย่างอิสระ

หมุนวัตถุ 90 องศา

หมุนวัตถุจำนวนองศาที่แน่นอน

หมุนวัตถุในฐานของ

พลิกวัตถุ

หมุนวัตถุโดยอิสระ

 1. เลือกวัตถุ แล้วชี้ไปจุดจับตัวหมุนสีเขียว
  รูปดอกกุหลาบที่แสดงจุดจับตัวหมุนสีเขียว

 2. ลากเมาส์ในทิศทางที่คุณต้องการให้วัตถุหมุน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการหมุนไปครั้งละ 15 องศา ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่ลากจุดจับ

หมุนวัตถุไป 90 องศา

 1. เลือกวัตถุ

 2. บนแท็บหน้าแรก ชี้ไปที่การหมุน ในกลุ่มจัดเรียง และเลือกการหมุนขวา 90 ° หรือหมุนซ้าย 90 °

หมุนวัตถุไปตามจำนวนองศาที่แน่นอน

 1. คลิกขวาที่วัตถุ

 2. บนเมนูทางลัด คลิก<ชนิดของวัตถุ > จัดรูปแบบ แล้ว คลิกแท็บขนาด

 3. ภายใต้ขนาด และหมุน พิมพ์ หรือเลือกจำนวนองศาการใช้หมุนวัตถุในกล่องหมุน

หมุนวัตถุบนฐาน

กด CTRL ค้างไว้ แล้วลากจุดจับตัวหมุนสีเขียว วัตถุจะหมุนในวงกลม โดยให้รอบจุดจับ ที่มีอยู่โดยตรงอยู่ฝั่งตรงข้ามจุดจับตัวหมุนสีเขียว

หมุนวัตถุ

 1. เลือกวัตถุ

 2. บนแท็บหน้าแรก ชี้ไปที่หมุน ในกลุ่มจัดเรียง และเลือกพลิกแนวนอน หรือพลิกแนวตั้ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×