การหมุนหรือพลิกวัตถุ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 • เลือกวัตถุที่คุณต้องการหมุนหรือพลิก

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

หมุนวัตถุโดยอิสระ

 1. ชี้ไปที่จุดจับตัวหมุนสีเขียว

  รูปดอกกุหลาบที่แสดงจุดจับตัวหมุนสีเขียว

 2. ลากเมาส์ในทิศทางที่คุณต้องการให้วัตถุหมุน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการหมุนไปครั้งละ 15 องศา ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่ลากจุดจับ

หมุนวัตถุไป 90 องศา

 • ในเมนู จัดเรียง ให้ชี้ไปที่ หมุนหรือพลิก แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมุนวัตถุไปตามจำนวนองศาที่แน่นอน

 1. คลิกขวาที่วัตถุ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก รูปแบบ<ชนิดของวัตถุ> แล้วคลิกแท็บ ขนาด

 3. ภายใต้ ขนาดและการหมุน ให้พิมพ์หรือเลือกจำนวนองศาที่ต้องการหมุนวัตถุในกล่อง การหมุน

หมุนวัตถุบนฐาน

 • กด CTRL ค้างไว้แล้วลากจุดจับตัวหมุนสีเขียว

  วัตถุจะหมุนเป็นวงกลมโดยหมุนรอบ จุดจับ ที่อยู่ตรงข้ามกับจุดจับตัวหมุนสีเขียวโดยตรง

หมุนวัตถุ

 1. บนเมนู จัดเรียง ให้ชี้ไปที่ หมุนหรือพลิก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการพลิกวัตถุเป็นแนวนอน ให้คลิก พลิกแนวนอน

  • เมื่อต้องการพลิกวัตถุเป็นแนวตั้ง ให้คลิก พลิกแนวตั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×