การหมุนหรือพลิกวัตถุ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Publisher หลายวิธีด้วยกันเมื่อต้องการหมุน หรือย้ายวัตถุในเอกสารของคุณ เมื่อคุณหมุนวัตถุ นั้นย้ายไปทางซ้าย หรือขวารอบแกน และเก็บไว้หน้าเดียวกันกับค่าเข้าใกล้คุณ เมื่อคุณพลิกวัตถุ วัตถุเปลี่ยนไปไว้เหนือ ตามแนวตั้ง หรือแนว นอน เพื่อให้วัตถุเดี๋ยวนี้เป็นกระจกสะท้อนภาพนั้น

หมุนวัตถุได้อย่างอิสระ

 1. เลือกวัตถุในเอกสารของคุณPublisher และชี้ไปจุดจับการหมุน

  จุดจับการหมุนกล่องข้อความและกราฟิก

 2. ลากเมาส์ในทิศทางที่คุณต้องการให้วัตถุหมุน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการหมุนในคราวละ 15 องศา SHIFT ค้างไว้ขณะที่ลากจุดจับ

หมุนวัตถุ 90 องศา

 • บนเมนูจัดเรียง ชี้ไปที่หมุน หรือพลิกจากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมุนวัตถุจำนวนองศาที่แน่นอน

 1. คลิกขวาที่วัตถุ

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบ<ชนิดของวัตถุ >นั้นแล้ว คลิกที่แท็บขนาด

 3. ภายใต้ขนาด และหมุนพิมพ์ หรือเลือกจำนวนองศาการหมุนวัตถุนั้นในกล่องการหมุน

หมุนวัตถุในฐานของ

 • กด CTRL ค้างไว้ แล้วลากจุดจับการหมุน

  วัตถุจะหมุนในวงกลม โดยให้รอบจุดจับที่มีอยู่โดยตรงอยู่ฝั่งตรงข้ามจับการหมุน

พลิกวัตถุ

 1. บนเมนูจัดเรียง ชี้หมุน หรือพลิก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการพลิกวัตถุตามแนวนอน คลิกพลิกแนวนอน

  • เมื่อต้องการพลิกวัตถุตามแนวตั้ง คลิกพลิกแนวตั้ง

เลือกวัตถุPublisher ที่คุณต้องการหมุน หรือพลิก

หมุนวัตถุได้อย่างอิสระ

 1. ชี้ไปจุดจับตัวหมุนสีเขียว

  รูปดอกกุหลาบที่แสดงจุดจับตัวหมุนสีเขียว

 2. ลากเมาส์ในทิศทางที่คุณต้องการให้วัตถุหมุน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการหมุนในคราวละ 15 องศา SHIFT ค้างไว้ขณะที่ลากจุดจับ

หมุนวัตถุ 90 องศา

 • บนเมนูจัดเรียง ชี้ไปที่หมุน หรือพลิกจากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมุนวัตถุจำนวนองศาที่แน่นอน

 1. คลิกขวาที่วัตถุ

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบ<ชนิดของวัตถุ >นั้นแล้ว คลิกที่แท็บขนาด

 3. ภายใต้ขนาด และหมุนพิมพ์ หรือเลือกจำนวนองศาการหมุนวัตถุนั้นในกล่องการหมุน

หมุนวัตถุในฐานของ

 • กด CTRL ค้างไว้ แล้วลากจุดจับตัวหมุนสีเขียว

  วัตถุจะหมุนในวงกลม โดยให้รอบจุดจับที่มีอยู่โดยตรงอยู่ฝั่งตรงข้ามจุดจับตัวหมุนสีเขียว

พลิกวัตถุ

 1. บนเมนูจัดเรียง ชี้หมุน หรือพลิก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการพลิกวัตถุตามแนวนอน คลิกพลิกแนวนอน

  • เมื่อต้องการพลิกวัตถุตามแนวตั้ง คลิกพลิกแนวตั้ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×