การหมุนหรือพลิกรูปร่างกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของรูปร่าง โดยการหมุน หรือกลับเหล่านั้น ย้อนกลับในรูปร่างถูกเรียกว่าการสร้างรูปสะท้อน หรือการพลิก เมื่อคุณหมุนรูปร่างหลาย จะไม่ได้หมุนเป็นกลุ่ม แต่แทน แต่ละรูปร่างแต่ละรายการจะหมุนรอบศูนย์ของตัวเอง คุณยังสามารถเปิดกราฟิก SmartArt ของคุณลงในรูปภาพ เพื่อให้คุณสามารถหมุน หรือพลิกนั้นเป็นวัตถุเดี่ยวตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการสร้างรูปสะท้อนเพื่อที่จะสร้างแบบเสื้อยืดคอกลมโอนได้

ถ้าคุณต้องการหมุน หรือพลิกดูแบบร่าง ตรงข้ามกับรูปร่าง SmartArt กราฟิกหมุน หรือพลิกรูปภาพ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์

คุณต้องการทำสิ่งใด

หมุนรูปร่างกราฟิก SmartArt ไปที่มุมใด ๆ

หมุนรูปร่างกราฟิก SmartArt 90 องศา

การนำการหมุนสามมิติไปใช้กับรูปร่างกราฟิก SmartArt

พลิกรูปร่างกราฟิก SmartArt

หมุน หรือพลิกกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

หมุนรูปร่างกราฟิก SmartArt ไปที่มุมใด ๆ

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการหมุน

  ถ้าคุณต้องการหมุนรูปร่างขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นรวมรูปร่างที่เกี่ยวข้อง เลือกทั้งหมดของรูปร่างที่ประกอบขึ้นรูปร่างมีขนาดใหญ่ การเลือกหลายรูปร่าง คลิกรูปร่าแรก กด CTRL แล้ว คลิกรูปร่างเพิ่มเติม

  กราฟิก SmartArt รายการแนวโค้ง 1 ซึ่งแสดงรูปร่างเกี่ยวข้องที่เลือก
  รูปที่ 1: การแสดงรูปร่างที่เลือกที่เกี่ยวข้องในกราฟิก SmartArt เค้าโครงของรายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง
 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ลากจุดจับการหมุน ในทิศทางที่คุณต้องการหมุนรูปร่าง

   กำลังลากจุดจับการหมุน

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการจำกัดการหมุนของรูปร่างเป็นมุมองศา 15 กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับการหมุน

  • กดแป้น ALT + แท็บขวา หรือลูก ศรซ้าย

   ซึ่งจะหมุนรูปร่างในทิศทางละ 15 องศา เมื่อต้องการหมุนรูปร่างระดับ 1 กดปุ่ม ctrl สำคัญ ๆ ในขณะที่กด ALT + ลูกศรขวา หรือแป้นลูกศรซ้าย

ด้านบนของหน้า

หมุนรูปร่างกราฟิก SmartArt 90 องศา

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการหมุน

  ถ้าคุณต้องการหมุนรูปร่างขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นรวมรูปร่างที่เกี่ยวข้อง เลือกทั้งหมดของรูปร่างที่ประกอบขึ้นรูปร่างมีขนาดใหญ่ การเลือกหลายรูปร่าง คลิกรูปร่าแรก กด CTRL แล้ว คลิกรูปร่างเพิ่มเติม

  กราฟิก SmartArt รายการแนวโค้ง 1 ซึ่งแสดงรูปร่างเกี่ยวข้องที่เลือก
  รูปที่ 2: การแสดงรูปร่างที่เลือกที่เกี่ยวข้องในกราฟิก SmartArt เค้าโครงของรายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง
 2. ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหมุน

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการหมุนรูปร่างไปทางขวา 90 องศา คลิกหมุนขวา 90 °

  • เมื่อต้องการหมุนรูปร่างไปทางซ้าย 90 องศา คลิกหมุนซ้าย 90 °

ด้านบนของหน้า

การนำการหมุนสามมิติไปใช้กับรูปร่างกราฟิก SmartArt

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการหมุนสามมิติเมื่อต้องการนำไปใช้

  ถ้าคุณต้องการหมุนรูปร่างขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นรวมรูปร่างที่เกี่ยวข้อง เลือกทั้งหมดของรูปร่างที่ประกอบขึ้นรูปร่างมีขนาดใหญ่ การเลือกหลายรูปร่าง คลิกรูปร่าแรก กด CTRL แล้ว คลิกรูปร่างเพิ่มเติม

  กราฟิก SmartArt รายการแนวโค้ง 1 ซึ่งแสดงรูปร่างเกี่ยวข้องที่เลือก
  รูปที่ 3: การแสดงรูปร่างที่เลือกที่เกี่ยวข้องในกราฟิก SmartArt เค้าโครงของรายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง
 2. ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

 3. ชี้ไปที่การหมุนสามมิติ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำการหมุนสามมิติ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการปรับแต่งการหมุนสามมิติ คลิกตัวเลือกการหมุนสามมิติ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเอาการหมุนสามมิติ คลิกรูปขนาดย่อภายใต้ไม่มีการหมุน

ด้านบนของหน้า

พลิกรูปร่างกราฟิก SmartArt

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการพลิก

  ถ้าคุณต้องการพลิกรูปร่างขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นรวมรูปร่างที่เกี่ยวข้อง เลือกทั้งหมดของรูปร่างที่ประกอบขึ้นรูปร่างมีขนาดใหญ่ การเลือกหลายรูปร่าง คลิกรูปร่าแรก กด CTRL แล้ว คลิกรูปร่างเพิ่มเติม แต่ละรูปร่างแต่ละรายการจะพลิก ไม่ชุดของรูปร่างที่เกี่ยวข้อง

  กราฟิก SmartArt รายการแนวโค้ง 1 ซึ่งแสดงรูปร่างเกี่ยวข้องที่เลือก
  รูปที่ 4: การแสดงรูปร่างที่เลือกที่เกี่ยวข้องกราฟิก SmartArt รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง
 2. ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหมุน

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้อนกลับรูปร่างตามแนวตั้ง คลิกพลิกแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการย้อนกลับรูปร่างตามแนวนอน คลิกพลิกแนวนอน

ด้านบนของหน้า

หมุน หรือพลิกกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

 1. คลิกกราฟิก SmartArt เพื่อเลือก

 2. กด CTRL + X เพื่อตัดกราฟิก SmartArt

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 4. คลิกรูปภาพ (PNG) หรือรูปภาพ (JPEG), นั้นแล้ว คลิกตกลง เพื่อแปลงกราฟิก SmartArt ของคุณไปเป็นวัตถุเดี่ยวกราฟิก

 5. คลิกกราฟิกของคุณเพื่อเลือก แล้ว ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิ กปุ่มหมุน

  ปุ่มหมุน

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการหมุนกราฟิก 90 องศา คลิกหมุนขวา หรือซ้ายหมุน

  • เมื่อต้องการพลิกรูปภาพตามแนวนอน คลิกพลิกแนวนอน

  • เมื่อต้องการพลิกรูปภาพแนวตั้ง คลิกพลิกแนวตั้ง

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการหมุนรูปภาพไปที่มุมใด ๆ ลากจุดจับการหมุน ในทิศทางที่คุณต้องการหมุนรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×