การหมุนวัตถุรูปวาด 90 องศาไปทางซ้ายหรือขวา

  1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

  2. บนแถบเครื่องมือ รูปวาด ให้คลิก รูปวาด แล้วชี้ไปที่ หมุนหรือพลิก

  3. เมื่อต้องการหมุนวัตถุ 90 องศาไปทางซ้าย ให้คลิก หมุนซ้าย

    เมื่อต้องการหมุนวัตถุ 90 องศาไปทางขวา ให้คลิก หมุนขวา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×