การหมุนตำแหน่งของชิ้นในแผนภูมิโดนัทหรือแผนภูมิวงกลม

Microsoft Graph จะลงจุดลำดับชุดข้อมูลในแผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิโดนัท ชุดข้อมูลจะถูกกำหนดตามลำดับของข้อมูลในแผ่นข้อมูล ให้ใช้กระบวนงานนี้เพื่อ "หมุน" ชิ้นงานภายใน 360 องศารอบวงกลมของแผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิโดนัท

  1. คลิกชุดข้อมูลในแผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิโดนัทที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ชุดข้อมูลที่เลือก แล้วคลิกแท็บ ตัวเลือก

  3. ในกล่อง มุมของชิ้นแรก ให้พิมพ์ค่าระหว่าง 0 (ศูนย์) ถึง 360 เพื่อระบุมุมที่คุณต้องการให้ชิ้นแรกปรากฏ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×