การหมุนข้อความในกล่องข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการให้ข้อความของคุณแสดงในแนวตั้ง (ตัวอักษรตั้งซ้อนอยู่เหนือกันและกัน) ในแนวนอน หรือให้หมุนชิดกับระยะขอบขวาซ้าย ให้ใช้คำสั่ง ทิศทางของข้อความ

  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจะหมุนหรือซ้อน

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ทิศทางของข้อความ แล้วคลิกทิศทางที่คุณต้องการให้ใช้กับข้อความนั้น

    ทิศทางของข้อความ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้เฉพาะบางอย่างของข้อความในพื้นที่ที่สำรองไว้ที่มีอยู่เมื่อต้องการหมุน หรือซ้อน คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อใส่ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และอื่น ๆเพื่อให้ประกอบด้วยข้อความที่หมุน และเก็บแยกต่างหากจากข้อความตามแนวนอน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×