การหมุนข้อความในกราฟิก SmartArt

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบางกราฟิก SmartArt คุณอาจต้องการหมุน หรือซ้อนข้อความตามแนวตั้งเมื่อต้อง การนำเสนอข้าง หรือ เพื่อประหยัดเนื้อที่

  1. ในการกราฟิก SmartArt วางเคอร์เซอร์ของคุณในข้อความที่คุณต้อง การหมุน หรือซ้อน คลิกขวาข้อความแล้ว เลือกเอฟเฟ็กต์ข้อความรูปแบบ

    กราฟิก SmartArt ที่มีข้อความ

  2. ในกล่องโต้ตอบเอฟเฟ็กต์ข้อความรูป ภายใต้กล่องข้อความ เลือกทิศทางของข้อความที่คุณต้องการ

  3. คลิกปิด

    กล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบลักษณะพิเศษข้อความ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×