การหมุนข้อความในกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบางเค้าโครงของ SmartArt คุณอาจต้องการหมุนหรือกองซ้อนข้อความในแนวตั้งเพื่อให้แสดงที่ด้านข้างหรือเพื่อประหยัดพื้นที่

  1. ในกราฟิก SmartArt ให้วางเคอร์เซอร์บนข้อความที่คุณต้องการให้หมุนหรือกองซ้อน คลิกขวาที่ข้อความ แล้วเลือก การจัดรูปแบบลักษณะพิเศษข้อความ

    กราฟิก SmartArt ที่มีข้อความ

  2. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบลักษณะพิเศษข้อความ ภายใต้ กล่องข้อความ ให้เลือกทิศทางของข้อความที่คุณต้องการ

  3. คลิก ปิด

    กล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบลักษณะพิเศษข้อความ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×