การหมุนข้อความในกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คำสำคัญของ   ด้านข้าง

ในบางเค้าโครง SmartArt คุณอาจต้องการหมุนหรือกองซ้อนข้อความเป็นแนวตั้งเพื่อประหยัดเนื้อที่แนวนอน

  1. ในกราฟิก SmartArt ให้คลิกขวาที่ข้อความที่คุณต้องการหมุนหรือกองซ้อน แล้วคลิก จัดรูปแบบลักษณะพิเศษข้อความ

  2. ในหน้าต่าง กล่องข้อความ ให้เลือกการจัดแนวตามแนวตั้งและทิศทางข้อความเพื่อหมุนหรือกองซ้อนข้อความเป็นแนวตั้ง แล้วคลิก ปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×