การหมุดวัตถุรูปวาดไปยังมุมใดๆ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

  2. บนแถบเครื่องมือการวาด คลิกหมุนฟรี Button image

  3. ลากมุมของวัตถุในทิศทางที่คุณต้องการหมุนวัตถุ

  4. คลิกภายนอกวัตถุเพื่อตั้งค่าการหมุน

เคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการจำกัดการหมุดของวัตถุเป็นมุม 15 องศา ให้กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณใช้เครื่องมือ หมุนแบบอิสระ

  • เมื่อต้องการหมุนวัตถุรอบจุดจับตรงข้ามกับที่จับที่คุณกำลังใช้อยู่ ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณใช้เครื่องมือ หมุนแบบอิสระ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×