การส่งและรับข้อความ (SMS)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วย Microsoft Outlook 2010 และ Office Mobile Service (OMS) หรือบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server 2010 คุณสามารถส่งและรับข้อความ (SMS) ได้ นอกจากจะสามารถส่งและรับข้อความได้แล้ว คุณยังสามารถกำหนดค่า Outlook ให้ส่งการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณในรูปของข้อความได้ด้วย

ตัวอย่าง คุณสามารถได้รับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มาถึงข้อความอีเมลที่สำคัญได้แก่แม้แต่คุณสามารถทำให้ข้อความอีเมลส่งต่อเป็นข้อความได้ คุณสามารถเพิ่มเติมได้สรุปปฏิทิน Outlook ที่ถูกส่งไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่

การใช้การส่งข้อความกับ Outlook 2010 มีอยู่ด้วยกันสองวิธี

 • การใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2010 เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Windows Mobile ที่ใช้ Windows Mobile 6.5

การกำหนดค่า Exchange Server

 • หรือการสมัครเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการส่งข้อความแบบสั้น (SMS) โดยใช้ OMS

การกำหนดค่าสำหรับบริษัทอื่น

In this article

ข้อดีของการส่งข้อความ (SMS) ใน Outlook

คุณลักษณะของการส่งข้อความ (SMS) ใน Outlook

การตั้งค่าการส่งข้อความ (SMS) ใน Outlook

Microsoft Exchange 2010 กับโทรศัพท์ที่มีอยู่

บริการส่งข้อความ (SMS) ของบริษัทอื่น

การส่งข้อความ (SMS)

การตั้งค่าการแจ้งให้ทราบด้วยข้อความ (SMS)

ข้อดีของการส่งข้อความ (SMS) ใน Outlook

การติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์แบบไร้สาย โดยการส่งข้อความอีเมลคุณสามารถสะดวก — อุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ใช่ทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมล และเข้าถึงข้อความอีเมลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่คือช้าลงโดยทั่วไป และยากกว่าอ่านข้อความได้

วิธีที่ง่ายกว่าในการส่งและรับข้อความก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ของคุณกับ Outlook 2010 เมื่อใช้ Outlook คุณสามารถส่งข้อความไปยังบุคคลหลายคนพร้อมกันได้ และแป้นพิมพ์ขนาดใหญ่ก็ทำให้คุณสามารถเขียนข้อความได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ ข้อความรับเข้าจะเข้าไปอยู่ใน กล่องจดหมายเข้า ของ Outlook ด้วย คุณสามารถบันทึกข้อความของคุณได้เหมือนที่คุณทำกับข้อความอีเมล สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถเก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้อย่างต่อเนื่อง และสุดท้าย คุณสามารถกำหนดค่า Outlook ให้ส่งการแจ้งให้ทราบที่สำคัญไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้

ด้านบนของเพจ

คุณลักษณะของการส่งข้อความ (SMS) ใน Outlook

 • ส่งข้อความ (SMS)    ส่งข้อความ (sms) ไปยังอุปกรณ์ไร้สายอย่าง น้อยหนึ่งจาก Outlook มีส่วนติดต่อข้อความข้อความ Outlook คุณสามารถเลือกผู้รับจากสมุดรายชื่อของ Outlook พิมพ์ข้อความ เพิ่มอิโมติคอน และแสดงตัวอย่างข้อความบนหน้าจอโทรศัพท์จำลองแล้ว ก่อนที่จะคลิกส่ง ออก

ข้อความรับเข้าจะถูกส่งมายัง กล่องจดหมายเข้า ของคุณ จากนั้นคุณสามารถย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์หรือดำเนินการหลายๆ อย่าง รวมถึงการส่งต่อ การตั้งค่าสถานะ หรือการจัดประเภท ได้เหมือนที่คุณทำกับข้อความอีเมล

หน้าต่างข้อความ SMS

 • ข้อมูลสรุปของปฏิทิน    แม้ว่าคุณอยู่ไกลจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจึงสามารถควบคุมปฏิทิน Outlook ของคุณ กำหนดค่า Outlook เมื่อต้องการส่งข้อความสรุปของกำหนดการของคุณลงในอุปกรณ์ของคุณเคลื่อนที่แต่ละวัน

 • ตัวเตือนโทรศัพท์มือถือ    ได้รับการแจ้งเตือนการนัดหมายที่เป็นประโยชน์เสมอไม่ว่าคุณอยู่ ตัวเตือนข้อความของข้อความของการนัดหมายที่กำลังมาถึงและเหตุการณ์อาจถูกส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สายโดยอัตโนมัติ

 • การแจ้งเตือนโทรศัพท์มือถือ    มีข้อความอีเมสำคัญที่ส่งไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเป็นข้อความ นอกจากนี้การแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณได้รับข้อความอีเมลใหม่ เนื้อหาของข้อความอีเมลสามารถถูกโอนไปเป็นข้อความ ใช้กฎ Outlook เพื่อเลือกข้อความที่จะถูกส่งต่อและการแจ้งเตือนที่ส่งไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ด้านบนของเพจ

การตั้งค่าการส่งข้อความ (SMS) ใน Outlook

Outlook สามารถส่งและรับข้อความได้ด้วยกันสองวิธี

 • บัญชีผู้ใช้กับอิน Exchange Server 2010    Outlook สามารถส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ที่ใช้ Windows Mobile 6.5 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 • บริการส่งข้อความของข้อความของบริษัทอื่น    ถ้าคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2010 คุณสามารถใช้บริการส่งข้อความ (SMS) ข้อความของบริษัทอื่นที่ส่ง และรับข้อความในนามของคุณ

 • หมายเหตุ:  ผู้ให้บริการส่งข้อความของบริษัทอื่นอาจคิดค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนี้ได้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะคิดเพิ่มเติมจากค่าบริการใดๆ ที่มีอยู่ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

Microsoft Exchange 2010 กับโทรศัพท์ที่มีอยู่

การใช้การส่งข้อความใน Outlook ด้วยโทรศัพท์ที่มีอยู่นั้น จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2010 และโทรศัพท์ Windows ที่ใช้ Windows Mobile 6.5 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าพร้อมด้วยบริการข้อมูลทางโทรศัพท์

ในการกำหนดค่านี้ Outlook จะใช้ Exchange 2010 และ Exchange Active Sync ในการติดต่อสื่อสารกับโทรศัพท์ที่ใช้ Windows Mobile 2010 ของคุณ เพื่อส่งข้อความ (SMS) โดยใช้บริการไร้สายที่คุณมีอยู่

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ Exchange Server

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย ใบรับรองดิจิทัลอาจจำเป็นสำหรับโทรศัพท์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่า Exchange Server เพื่อทำงานกับโทรศัพท์มือถือ ดูที่การปรับใช้โทรศัพท์ด้วย Windows Mobile 6.5 บน Microsoft Exchange Server 2010

 1. บนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ Windows Mobile 6.5 ของคุณ บนหน้าจอ Home ให้เลือก Exchange ActiveSync เลือก Menu แล้วเลือกแท็บ Configure Server

  ถ้าไม่เคยทำข้อมูลของโทรศัพท์ให้ตรงกันกับ Exchange Server มาก่อน Add Server Source จะปรากฏขึ้น

 2. ใน Enter Email Address ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วเลือก Next

 3. ใน Edit Server Settings ถ้าที่อยู่ Exchange Server ของคุณไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เริ่มต้นการกระบวนงานนี้ใหม่ หรือติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ

 4. ป้อนชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และชื่อโดเมนของคุณ จากนั้นเลือก Next ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Save password แล้ว

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Text Messages คุณยังสามารถเลือกเนื้อหาอื่นเพื่อทำข้อมูลให้ตรงกันได้ด้วย

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Text Messages ใน Windows Mobile 6.5

 6. เลือกเสร็จสิ้น

  ข้อความอีเมลยืนยันจะถูกส่งไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมล Outlook ของคุณ

 7. อาจต้องรอหลายนาที จากนั้นจึงเริ่ม Outlook ใหม่

บริการส่งข้อความ (SMS) ของบริษัทอื่น

วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและรวดเร็วที่สุดในการเปิดใช้งาน OMS แต่คุณอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนเพิ่มเติมเพื่อใช้บริการนี้

สำหรับวิธีนี้ Outlook จะติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการ SMS ของบริษัทอื่นเพื่อทำการส่งข้อความ

การใช้ผู้ให้บริการ SMS ของบริษัทอื่น

เมื่อต้องการเลือกและสมัครสมาชิกบริการของบริษัทอื่น ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างรายการ แล้วคลิก ข้อความ (SMS)

ตั้งค่าข้อความ

 1. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดค่าบัญชีการส่งข้อความ (SMS) ให้คลิก ถัดไป

กำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ข้อความ

 1. ในกล่องโต้ตอบ บัญชีผู้ใช้ Outlook Mobile Service ให้คลิก ค้นหาบริการส่งข้อความสำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

ค้นหาผู้ให้บริการ SMS

 1. ในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บของผู้ให้บริการที่โฮสต์ ให้เลือกประเทศหรือภูมิภาคที่คุณมีบริการไร้สายอยู่

 2. เลือกผู้ให้บริการไร้สายของคุณ

 3. ถ้าบริการพร้อมใช้งานในพื้นที่ของคุณ การเชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการส่งข้อความ (SMS) ของบริษัทอื่นจะปรากฏขึ้น คลิกการเชื่อมโยงของผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอสำหรับการสมัครใช้งาน SMS และการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Outlook บัญชีใหม่

 4. ใน Outlook เมื่อมีการถามว่าคุณต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใน Microsoft Outlook สำหรับบริการบนเว็บนี้หรือไม่ ให้คลิก ใช่

ด้านบนของเพจ

การส่งข้อความ (SMS)

หลังจากตั้งค่าบริการส่งข้อความของคุณแล้ว คุณสามารถใช้ Outlook เพื่อส่งข้อความ (SMS) ได้

สิ่งสำคัญ:  เมื่อต้องการส่งข้อความใน Outlook จะต้องเปิดใช้งานบริการส่งข้อความใน Outlook ไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การตั้งค่า Office Mobile Service

เมื่อต้องการส่งข้อความ (SMS) ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างรายการ แล้วคลิก ข้อความ (SMS)

ตั้งค่าข้อความ

 1. ในหน้าต่าง ข้อความ ให้พิมพ์หรือเลือกผู้รับ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

หน้าต่างข้อความ SMS

 1. เมื่อต้องการแทรกอิโมติคอน บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม แทรก ให้คลิกอิโมติคอน

 2. แสดงตัวอย่างข้อความของคุณในบานหน้าต่าง แสดงตัวอย่าง แล้วคลิก ส่ง

ด้านบนของเพจ

การตั้งค่าการแจ้งให้ทราบด้วยข้อความ (SMS)

คุณสามารถกำหนดค่า Outlook 2010 ให้ส่งการแจ้งให้ทราบด้วยข้อความไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้

 • แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปฏิทินที่กำลังจะมาถึง

 • สรุปกำหนดการของวันพรุ่งนี้ในปฏิทินของคุณ

 • ส่งต่อข้อความอีเมลที่กำหนดไว้

สิ่งสำคัญ:  เมื่อต้องการใช้การแจ้งให้ทราบด้วยข้อความ จะต้องเปิดใช้งานบริการส่งข้อความ (SMS) ใน Outlook ไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การตั้งค่า Office Mobile Service

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก มือถือ

 4. คลิกชนิดของการแจ้งให้ทราบที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง จากนั้นกำหนดค่าการแจ้งให้ทราบ แล้วปิดกล่องโต้ตอบทั้งหมด

  เมนูการตั้งค่าการแจ้งให้ทราบด้วยข้อความ

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×