การส่งอีเมลถึงสมาชิกของกลุ่ม SharePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ทีมของคุณหรือไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ของคุณอาจมีรายชื่อการแจกจ่ายอีเมลของตนเอง ที่เรียกว่ากลุ่ม SharePoint ซึ่งเป็นรายชื่ออีเมลที่รวมที่อยู่อีเมลของสมาชิกของกลุ่มของคุณไว้

ในบทความนี้

ภาพรวม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม SharePoint ของคุณ

ส่งอีเมลไปยังกลุ่ม SharePoint

ภาพโดยรวม

การส่งอีเมลถึงกลุ่ม SharePoint นั้นคล้ายกับการส่งข้อความอีเมลมาตรฐานถึงผู้ร่วมงานหรือกลุ่ม ขั้นแรก คุณต้องมีที่อยู่อีเมลของกลุ่มของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถใส่ที่อยู่นั้นไว้ในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง ของข้อความของคุณได้

ตัวอย่างเช่น แผนกของคุณอาจมีกลุ่ม SharePoint ของตนเอง คุณสามารถส่งจดหมายเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ถึงที่อยู่ของกลุ่ม แทนที่จะค้นหาและเพิ่มสมาชิกแต่ละรายลงในข้อความอีเมล

โดยขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่ากลุ่ม SharePoint ของคุณ คุณอาจเพิ่มเนื้อหาลงในไซต์ของคุณได้ด้วยการส่งอีเมลถึงกลุ่มของคุณ กลุ่ม SharePoint สามารถมีที่อยู่อีเมลสำหรับบางรายการและไลบรารีบนไซต์ของคุณได้ เพื่อที่เมื่อคุณส่งจดหมายถึงกลุ่ม SharePoint เนื้อหานั้นจะถูกเพิ่มลงในไซต์ของคุณด้วย

ตัวอย่างเช่น แผนกสินเชื่อของบริษัทของคุณอาจมีกลุ่ม SharePoint ของตนเอง กลุ่มนี้จะตั้งขึ้นเพื่อที่ข้อความและข้อความตอบกลับจะถูกเพิ่มลงในกระดานอภิปราย แทนที่จะค้นกล่องจดหมายเข้าของคุณเพื่อหาข้อความอีเมลล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ คุณสามารถเรียกดูทางกระดานอภิปรายบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ได้เลย

แผนกของคุณอาจมีปฏิทินของแผนกเองที่เก็บการเรียกประชุมที่ได้ส่งไปทางอีเมล รวมทั้งรายการที่พนักงานเพิ่มลงในปฏิทินบนไซต์โดยตรง

ด้านบนของหน้า

การค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม SharePoint ของคุณ

ในสถานการณ์ส่วนใหญ่แล้ว คุณสามารถหาตำแหน่งที่ตั้งของที่อยู่อีเมลของกลุ่ม SharePoint ในสมุดรายชื่อของโปรแกรมประยุกต์อีเมลของคุณได้ ถ้าที่อยู่ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้สอบถามผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของไซต์ของคุณเกี่ยวกับที่อยู่ หลังจากที่คุณได้รับที่อยู่นั้นแล้ว คุณสามารถเพิ่มที่อยู่นั้นลงในรายการที่ติดต่อส่วนบุคคลของโปรแกรมประยุกต์อีเมลของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถค้นหาที่อยู่นั้นได้โดยง่ายในภายหลัง

ถ้ากลุ่มของคุณตั้งขึ้นเมื่อไซต์ของคุณถูกสร้างขึ้น กลุ่มดังกล่าวจะมีรายการสองรายการตามค่าเริ่มต้นที่รับอีเมล ดังนี้

 • รายการการอภิปรายของทีมเริ่มต้นได้ที่การเก็บถาวรข้อความอีเมล ที่อยู่ของค่าเริ่มต้นคือ name.discussions กลุ่ม ตัวอย่างเช่น marketing.discussions

 • รายการปฏิทินเริ่มต้นเป็นที่เก็บการเรียกประชุมและรายการปฏิทินอื่น ที่อยู่ของค่าเริ่มต้นคือ name.calendar กลุ่ม ตัวอย่างเช่น marketing.calendar

ถ้ากลุ่ม SharePoint ของคุณตั้งขึ้นหลังจากที่สร้างไซต์ของคุณขึ้นแล้ว ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเพิ่มที่อยู่ของรายการหรือไลบรารีลงในรายการอีเมลของคุณ ถ้ารายการหรือไลบรารีนั้นตั้งค่าให้รับอีเมล

ถ้ารายการของคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม SharePoint ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องทราบที่อยู่อีเมลของรายการนั้น เมื่อคุณส่งข้อความและข้อความตอบกลับถึงที่อยู่ของกลุ่มของคุณ ข้อความและข้อความตอบกลับนั้นจะถูกเก็บไว้บนไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ข้อความและข้อความตอบกลับจะถูกเก็บไว้เป็นรายการการอภิปราย และการเรียกประชุมของคุณจะถูกเพิ่มลงในปฏิทินของกลุ่มของคุณ

เจ้าของกลุ่มหรือผู้ดูแลระบบของคุณอาจได้ระบุไปแล้วว่าจะไม่มีการเก็บถาวรรายการใดบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ของคุณ หรือเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบอาจตั้งค่ารายการหรือไลบรารีเพิ่มเติม เช่น ไลบรารีเอกสาร เพื่อรับเนื้อหาเมื่อมีใครส่งอีเมลถึงกลุ่ม SharePoint

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มหรือรายการ SharePoint ที่คุณสามารถส่งอีเมลถึงได้ ให้ติดต่อเจ้าของไซต์หรือผู้ดูแลระบบของคุณ

ด้านบนของหน้า

การส่งอีเมลถึงกลุ่ม SharePoint

 1. ในโปรแกรมประยุกต์อีเมลของคุณ คุณสามารถเตรียมรายการที่ต้องการส่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้อง การส่งรายการการอภิปราย หรือ การประกาศรายการในบล็อกของทีม (weblog), รวมเนื้อหาของคุณในเนื้อความของข้อความ

  • ในการส่งรายการปฏิทิน ให้ส่งการเรียกประชุมหรือการนัดหมายจากโปรแกรมประยุกต์อีเมลหรือปฏิทินของคุณ

  • ในการส่งรูปภาพ ฟอร์ม หรือเอกสาร ให้เพิ่มรายการเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับข้อความของคุณ

  • ในการส่งข้อความอีเมลมาตรฐานหรือการตอบกลับ ให้รวมเนื้อหาของคุณไว้ในส่วนเนื้อความของข้อความเช่นเดียวกับข้อความอีเมลอื่นๆ

 1. ในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง ให้เพิ่มที่อยู่ของกลุ่ม SharePoint

  ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว ที่อยู่ในจะปรากฏอยู่ในสมุดรายชื่อของคุณ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ให้สอบถามผู้ดูแลระบบสำหรับที่อยู่นั้นๆ

 2. ส่งข้อความ ในโปรแกรมประยุกต์อีเมลเกือบทั้งหมด ให้คุณคลิก ส่ง เพื่อส่งข้อความ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×