การส่งอีเมลถึงสมาชิกของกลุ่ม SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ทีมของคุณหรือไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ของคุณอาจมีรายชื่อการแจกจ่ายอีเมลของตนเอง ที่เรียกว่ากลุ่ม SharePoint ซึ่งเป็นรายชื่ออีเมลที่รวมที่อยู่อีเมลของสมาชิกของกลุ่มของคุณไว้

ในบทความนี้

ภาพรวม

การค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม SharePoint ของคุณ

การส่งอีเมลถึงกลุ่ม SharePoint

ภาพรวม

การส่งอีเมลถึงกลุ่ม SharePoint นั้นคล้ายกับการส่งข้อความอีเมลมาตรฐานถึงผู้ร่วมงานหรือกลุ่ม ขั้นแรก คุณต้องมีที่อยู่อีเมลของกลุ่มของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถใส่ที่อยู่นั้นไว้ในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง ของข้อความของคุณได้

ตัวอย่างเช่น แผนกของคุณอาจมีกลุ่ม SharePoint ของตนเอง คุณสามารถส่งจดหมายเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ถึงที่อยู่ของกลุ่ม แทนที่จะค้นหาและเพิ่มสมาชิกแต่ละรายลงในข้อความอีเมล

โดยขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่ากลุ่ม SharePoint ของคุณ คุณอาจเพิ่มเนื้อหาลงในไซต์ของคุณได้ด้วยการส่งอีเมลถึงกลุ่มของคุณ กลุ่ม SharePoint สามารถมีที่อยู่อีเมลสำหรับบางรายการและไลบรารีบนไซต์ของคุณได้ เพื่อที่เมื่อคุณส่งจดหมายถึงกลุ่ม SharePoint เนื้อหานั้นจะถูกเพิ่มลงในไซต์ของคุณด้วย

ตัวอย่างเช่น แผนกสินเชื่อของบริษัทของคุณอาจมีกลุ่ม SharePoint ของตนเอง กลุ่มนี้จะตั้งขึ้นเพื่อที่ข้อความและข้อความตอบกลับจะถูกเพิ่มลงในกระดานอภิปราย แทนที่จะค้นกล่องจดหมายเข้าของคุณเพื่อหาข้อความอีเมลล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ คุณสามารถเรียกดูทางกระดานอภิปรายบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ได้เลย

แผนกของคุณอาจมีปฏิทินของแผนกเองที่เก็บการเรียกประชุมที่ได้ส่งไปทางอีเมล รวมทั้งรายการที่พนักงานเพิ่มลงในปฏิทินบนไซต์โดยตรง

ด้านบนของหน้า

การค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม SharePoint ของคุณ

ในสถานการณ์ส่วนใหญ่แล้ว คุณสามารถหาตำแหน่งที่ตั้งของที่อยู่อีเมลของกลุ่ม SharePoint ในสมุดรายชื่อของโปรแกรมประยุกต์อีเมลของคุณได้ ถ้าที่อยู่ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้สอบถามผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของไซต์ของคุณเกี่ยวกับที่อยู่ หลังจากที่คุณได้รับที่อยู่นั้นแล้ว คุณสามารถเพิ่มที่อยู่นั้นลงในรายการที่ติดต่อส่วนบุคคลของโปรแกรมประยุกต์อีเมลของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถค้นหาที่อยู่นั้นได้โดยง่ายในภายหลัง

ถ้ากลุ่มของคุณตั้งขึ้นเมื่อไซต์ของคุณถูกสร้างขึ้น กลุ่มดังกล่าวจะมีรายการสองรายการตามค่าเริ่มต้นที่รับอีเมล ดังนี้

 • รายการการอภิปรายของทีมเริ่มต้นเป็นที่เก็บถาวรของข้อความอีเมล ที่อยู่เริ่มต้นคือ group name.discussions ตัวอย่างเช่น marketing.discussions

 • รายการปฏิทินเริ่มต้นคือที่ซึ่งเก็บการเรียกประชุมและรายการปฏิทินอื่นๆ ที่อยู่เริ่มต้นคือ group name.calendar ตัวอย่างเช่น marketing.calendar

ถ้ากลุ่ม SharePoint ของคุณตั้งขึ้นหลังจากที่สร้างไซต์ของคุณขึ้นแล้ว ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเพิ่มที่อยู่ของรายการหรือไลบรารีลงในรายการอีเมลของคุณ ถ้ารายการหรือไลบรารีนั้นตั้งค่าให้รับอีเมล

ถ้ารายการของคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม SharePoint ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องทราบที่อยู่อีเมลของรายการนั้น เมื่อคุณส่งข้อความและข้อความตอบกลับถึงที่อยู่ของกลุ่มของคุณ ข้อความและข้อความตอบกลับนั้นจะถูกเก็บไว้บนไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ข้อความและข้อความตอบกลับจะถูกเก็บไว้เป็นรายการการอภิปราย และการเรียกประชุมของคุณจะถูกเพิ่มลงในปฏิทินของกลุ่มของคุณ

เจ้าของกลุ่มหรือผู้ดูแลระบบของคุณอาจได้ระบุไปแล้วว่าจะไม่มีการเก็บถาวรรายการใดบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ของคุณ หรือเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบอาจตั้งค่ารายการหรือไลบรารีเพิ่มเติม เช่น ไลบรารีเอกสาร เพื่อรับเนื้อหาเมื่อมีใครส่งอีเมลถึงกลุ่ม SharePoint

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มหรือรายการ SharePoint ที่คุณสามารถส่งอีเมลถึงได้ ให้ติดต่อเจ้าของไซต์หรือผู้ดูแลระบบของคุณ

ด้านบนของหน้า

การส่งอีเมลถึงกลุ่ม SharePoint

 1. ในโปรแกรมประยุกต์อีเมลของคุณ คุณสามารถเตรียมรายการที่ต้องการส่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้อง การส่งรายการการอภิปราย หรือ การประกาศรายการในบล็อกทีม (weblog), รวมเนื้อหาของคุณในเนื้อความของข้อความ

  • ในการส่งรายการปฏิทิน ให้ส่งการเรียกประชุมหรือการนัดหมายจากโปรแกรมประยุกต์อีเมลหรือปฏิทินของคุณ

  • ในการส่งรูปภาพ ฟอร์ม หรือเอกสาร ให้เพิ่มรายการเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับข้อความของคุณ

  • ในการส่งข้อความอีเมลมาตรฐานหรือการตอบกลับ ให้รวมเนื้อหาของคุณไว้ในส่วนเนื้อความของข้อความเช่นเดียวกับข้อความอีเมลอื่นๆ

 1. ในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง ให้เพิ่มที่อยู่ของกลุ่ม SharePoint

  ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว ที่อยู่ในจะปรากฏอยู่ในสมุดรายชื่อของคุณ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ให้สอบถามผู้ดูแลระบบสำหรับที่อยู่นั้นๆ

 2. ส่งข้อความ ในโปรแกรมประยุกต์อีเมลเกือบทั้งหมด ให้คุณคลิก ส่ง เพื่อส่งข้อความ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×