การส่งออกและนำเข้าการตั้งค่าการค้นหาที่กำหนดเอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในฐานะผู้ดูแลระบบ SharePoint Online คุณสามารถนำเข้าและส่งออกการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหาที่กำหนดเองระหว่างผู้เช่า ไซต์คอลเลกชัน และไซต์ได้ การตั้งค่าที่คุณส่งออกและนำเข้านั้นรวมถึงกฎคิวรี แหล่งผลลัพธ์ ชนิดของผลลัพธ์ รูปแบบการจัดอันดับ และการตั้งค่าการค้นหาไซต์แบบกำหนดเองทั้งหมด คุณยังสามารถส่งออกการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหาที่กำหนดเองจากแอปพลิเคชันบริการการค้นหา และนำเข้าการตั้งค่าไปยังผู้เช่า ไซต์คอลเลกชัน หรือไซต์ได้อีกด้วย แต่คุณไม่สามารถส่งออกการตั้งค่าการกำหนดค่าเริ่มต้นได้

ในบทความนี้

ภาพรวม

เงื่อนไขที่อาจก่อให้เกิดการนำเข้าล้มเหลว

ส่งออกการตั้งค่าการค้นหาแบบกำหนดเองจากผู้เช่า

ส่งออกการตั้งค่าการค้นหาแบบกำหนดเองจากไซต์

ส่งออกการตั้งค่าการค้นหาแบบกำหนดเองจากไซต์คอลเลกชัน

นำเข้าการตั้งค่าการค้นหาแบบกำหนดเองไปยังผู้เช่า

นำเข้าการตั้งค่าการค้นหาแบบกำหนดเองไปยังไซต์

นำเข้าการตั้งค่าการค้นหาแบบกำหนดเองลงในไซต์คอลเลกชัน

อักขระที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดการนำเข้าล้มเหลว

ภาพรวม

เมื่อคุณส่งออกการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหาที่กำหนดเอง SharePoint จะสร้างไฟล์การกำหนดค่าการค้นหาในรูปแบบ XML ไฟล์การกำหนดค่าการค้นหานี้มีการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหาที่กำหนดเองในระดับผู้เช่า ไซต์คอลเลกชัน หรือไซต์ตั้งแต่ที่ที่คุณเริ่มการส่งออกซึ่งสามารถส่งออกได้ทั้งหมด ไฟล์การกำหนดค่าการค้นหาสำหรับไซต์คอลเลกชันไม่มีการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหาจากแต่ละไซต์ภายในไซต์คอลเลกชัน

เมื่อคุณนำเข้าไฟล์การกำหนดค่าการค้นหา SharePoint Online จะสร้างและเปิดใช้งานแต่ละการตั้งค่าการค้นหาที่กำหนดเองในระดับผู้เช่า ไซต์คอลเลกชัน หรือไซต์ตั้งแต่ที่ที่คุณเริ่มการนำเข้า

ตารางนี้จะแสดงการตั้งค่าที่คุณสามารถส่งออกหรือนำเข้าได้ สำหรับการตั้งค่าแต่ละรายการ คุณจะพบการขึ้นต่อกันของการตั้งค่าการค้นหาอื่นๆ ที่กำหนดเองไว้แล้ว ถ้าการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหาที่กำหนดเองขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหาที่กำหนดเองในระดับที่ต่างกัน เช่น ถ้ากฎคิวรีของไซต์ขึ้นอยู่กับแหล่งผลลัพธ์ที่ระดับไซต์คอลเลกชัน คุณจะต้องส่งออกและนำเข้าการตั้งค่าในระดับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

การตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหาที่กำหนดเอง

การขึ้นต่อกันกับการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหาที่กำหนดเองอื่นๆ

กฎคิวรี ซึ่งรวมถึงบล็อกผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่มีการเพิ่มระดับ และส่วนผู้ใช้

แหล่งผลลัพธ์, ชนิดของผลลัพธ์, Schema การค้นหา, รูปแบบการจัดอันดับ

แหล่งผลลัพธ์

Schema การค้นหา

ชนิดของผลลัพธ์

Schema การค้นหา, แหล่งผลลัพธ์, เทมเพลตการแสดง

Schema การค้นหา

ไม่มี

รูปแบบการจัดอันดับ

Schema การค้นหา

สาเหตุที่ทำให้การนำเข้าล้มเหลว

ถ้าไฟล์การกำหนดค่าการค้นหาและเป้าหมายสำหรับการนำเข้าของคุณนั้นมีการตั้งค่าเป็นชื่อเดียวกัน การนำเข้าไฟล์การกำหนดค่าการค้นหาจะล้มเหลวเมื่อพบว่ามีการตั้งค่าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้

 • ถ้าคุณนำเข้าไฟล์การกำหนดค่าการค้นหาใหม่ การตั้งค่าที่มีชื่อเดียวกันในไฟล์การกำหนดค่าการค้นหาและในเป้าหมายจะไม่ทำให้การนำเข้านั้นล้มเหลว

 • คุณสมบัติที่มีการจัดการซึ่งมีชื่อเดียวกันจะไม่ทำให้การนำเข้าล้มเหลวถ้าการตั้งค่าคุณสมบัติที่มีการจัดการแต่ละรายการเหมือนกับคุณสมบัติในไฟล์การกำหนดค่าการค้นหาและคุณสมบัติของเป้าหมาย

 • คุณสมบัติที่มีการจัดการซึ่งมีชื่อเดียวกันจะไม่ทำให้การนำเข้าล้มเหลวถ้านามแฝงและการแมปไปยังคุณสมบัติที่ตระเวนแตกต่างกับคุณสมบัติที่มีการจัดการในไฟล์การกำหนดค่าการค้นหาและคุณสมบัติที่มีการจัดการของเป้าหมาย การนำเข้าจะเพิ่มนามแฝงและการแมปบนคุณสมบัติที่มีการจัดการในไฟล์การกำหนดค่าการค้นหาลงในนามแฝงและการแมปในคุณสมบัติที่มีการจัดการของเป้าหมาย

ถ้าไฟล์การกำหนดค่าการค้นหามีชื่อหรือนามแฝงของคุณสมบัติที่มีการจัดการที่มีอักขระไม่ถูกต้อง การนำเข้าจะล้มเหลวเมื่อพบชื่อหรือนามแฝงของคุณสมบัติที่มีการจัดการดังกล่าว

ชื่อและนามแฝงของคุณสมบัติที่มีการจัดการของ Schema การค้นหาจะต้องไม่ซ้ำกันสำหรับไซต์และคอลเลกชันของไซต์แม่ หมายความว่า:

 • หากไฟล์การกำหนดค่าการค้นหาของคุณมีคุณสมบัติที่มีการจัดการซึ่งมีชื่อเดียวกันกับนามแฝงของคุณสมบัติที่มีการจัดการบนไซต์เป้าหมายหรือคอลเลกชันของไซต์แม่ของไซต์เป้าหมายแล้ว การนำเข้าจะล้มเหลว

 • หากไฟล์การกำหนดค่าการค้นหาของคุณมีคุณสมบัติที่มีการจัดการซึ่งมีนามแฝงที่มีชื่อเดียวกันกับคุณสมบัติที่มีการจัดการบนไซต์เป้าหมายหรือคอลเลกชันของไซต์แม่ของไซต์เป้าหมายแล้ว การนำเข้าจะล้มเหลว

หมายเหตุ:  การตั้งค่าการค้นหาแบบกำหนดเองใดๆ ที่สร้างขึ้นมาและเปิดใช้งานโดย SharePoint ก่อนที่นำเข้าจะล้มเหลว จะยังคงใช้งานได้

ถ้าการนำเข้าล้มเหลว เอาเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความล้มเหลว และนำเข้าไฟล์การกำหนดค่าการค้นหาใหม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์หมายเหตุสถานะที่ มีอยู่แล้วกฎคิวรี มีชื่อเดียวกันกับกฎคิวรีที่คุณกำลังพยายามนำเข้า จาก นั้นคุณควรเอากฎคิวรีนั้น จากเป้าหมาย หรือ จากไฟล์นำเข้า แล้ว นำเข้าไฟล์ ดูอักขระที่ไม่ถูกต้องในชื่อของคุณสมบัติที่มีการจัดการหรือนามแฝงในภายหลังในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

การส่งออกการตั้งค่าการค้นหาที่กำหนดเองจากผู้เช่า

 1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การจัดการ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบการค้นหา

 2. เลือก ผู้ดูแลระบบ > SharePoint ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในศูนย์การจัดการ SharePoint

 3. เลือก การค้นหา

 4. เลือก ส่งออกการกำหนดค่าการค้นหา

 5. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การส่งออกการตั้งค่าการค้นหาที่กำหนดเองจากไซต์

 1. บนไซต์ของคุณ ในเมนู การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ในส่วน ค้นหา ให้คลิก การส่งออกการกำหนดค่า

 3. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การส่งออกการตั้งค่าการค้นหาที่กำหนดเองจากไซต์คอลเลกชัน

 1. ในไซต์คอลเลกชัน บนเมนู การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ในส่วน ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การส่งออกการกำหนดค่าการค้นหา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การนำเข้าการตั้งค่าการค้นหาที่กำหนดเองไปยังผู้เช่า

 1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การจัดการ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบการค้นหา

 2. เลือก ผู้ดูแลระบบ > SharePoint ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในศูนย์การจัดการ SharePoint

 3. เลือก การค้นหา

 4. บนหน้า การกำหนดค่าการค้นหาการนำเข้า ให้เรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า

 5. คลิก นำเข้า

 6. บนหน้า รายการการกำหนดค่าการค้นหา ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

 7. ไฟล์การกำหนดค่าการค้นหาที่คุณนำเข้านั้นอยู่ในรายการ และสถานะของไฟล์เป็น นำเข้าเรียบร้อยแล้ว

  ถ้าไฟล์นั้นยังไม่ถูกนำเข้าโดยเสร็จสมบูรณ์ คอลัมน์ หมายเหตุ จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น

 8. คอลัมน์ ขอบเขต จะแสดงว่าการตั้งค่าที่คุณนำเข้านั้นอยู่ในระดับที่ถูกต้อง ซึ่งก็คือระดับที่คุณตั้งใจจะนำเข้าไฟล์ไปนั่นเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำเข้าการตั้งค่าที่ระดับไซต์คอลเลกชันแทนที่จะเป็นระดับไซต์ คุณจะเห็นข้อมูลนี้ในคอลัมน์ ขอบเขต คอลัมน์ ขอบเขต จะแสดงว่าการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหาถูกเปิดใช้งานที่ระดับใด ระดับต่างๆ นั้นประกอบด้วยระดับผู้เช่า (Tenant), ไซต์คอลเลกชัน (SPSite) หรือไซต์ (SPWeb)

ด้านบนของหน้า

การนำเข้าการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหาที่กำหนดเองไปยังไซต์

 1. บนไซต์ของคุณ ในเมนู การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ในส่วน ค้นหา ให้คลิก การนำเข้าการกำหนดค่า

 3. บนหน้า การกำหนดค่าการค้นหาการนำเข้า ให้เรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า

 4. คลิก นำเข้า

 5. บนหน้า รายการการกำหนดค่าการค้นหา ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

 6. ไฟล์การกำหนดค่าการค้นหาที่คุณนำเข้านั้นอยู่ในรายการ และสถานะของไฟล์เป็น นำเข้าเรียบร้อยแล้ว

  ถ้าไฟล์นั้นยังไม่ถูกนำเข้าโดยเสร็จสมบูรณ์ คอลัมน์ หมายเหตุ จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น

 7. คอลัมน์ ขอบเขต จะแสดงว่าการตั้งค่าที่คุณนำเข้านั้นอยู่ในระดับที่ถูกต้อง ซึ่งก็คือระดับที่คุณตั้งใจจะนำเข้าไฟล์ไปนั่นเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำเข้าการตั้งค่าที่ระดับไซต์คอลเลกชันแทนที่จะเป็นระดับไซต์ คุณก็จะเห็นข้อมูลนี้ในคอลัมน์ ขอบเขต คอลัมน์ ขอบเขต จะแสดงว่าการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหาถูกเปิดใช้งานที่ระดับใด ระดับต่างๆ นั้นประกอบด้วยระดับผู้เช่า (Tenant), ไซต์คอลเลกชัน (SPSite) หรือไซต์ (SPWeb)

ด้านบนของหน้า

การนำเข้าการตั้งค่าการค้นหาที่กำหนดเองไปยังไซต์คอลเลกชัน

 1. ในไซต์คอลเลกชัน ในเมนู การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ในส่วน การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การนำเข้าการกำหนดค่าการค้นหา

 3. บนหน้า การกำหนดค่าการค้นหาการนำเข้า ให้เรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า

 4. คลิก นำเข้า

 5. บนหน้า รายการการกำหนดค่าการค้นหา ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

 6. ไฟล์การกำหนดค่าการค้นหาที่คุณนำเข้านั้นอยู่ในรายการ และสถานะของไฟล์เป็น นำเข้าเรียบร้อยแล้ว

  ถ้าไฟล์นั้นยังไม่ถูกนำเข้าโดยเสร็จสมบูรณ์ คอลัมน์ หมายเหตุ จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น

 7. คอลัมน์ ขอบเขต จะแสดงว่าการตั้งค่าที่คุณนำเข้านั้นอยู่ในระดับที่ถูกต้อง ซึ่งก็คือระดับที่คุณตั้งใจจะนำเข้าไฟล์ไปนั่นเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำเข้าการตั้งค่าที่ระดับไซต์คอลเลกชันแทนที่จะเป็นระดับไซต์ คุณก็จะเห็นข้อมูลนี้ในคอลัมน์ ขอบเขต คอลัมน์ ขอบเขต จะแสดงว่าการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหาถูกเปิดใช้งานที่ระดับใด ระดับต่างๆ นั้นประกอบด้วยระดับผู้เช่า (Tenant), ไซต์คอลเลกชัน (SPSite) หรือไซต์ (SPWeb)

ด้านบนของหน้า

อักขระที่ไม่ถูกต้องทำให้การนำเข้าล้มเหลว

ถ้าคุณสมบัติที่มีการจัดการหรือนามแฝงมีอักขระใดๆ ที่อยู่ในรายการ การนำเข้า Schema การค้นหาแบบกำหนดเองที่มีคุณสมบัติเหล่านี้จะล้มเหลว

อักขระ

ชื่อ

ช่องว่าง

:

เครื่องหมายจุดคู่

;

เครื่องหมายอัฒภาค

,

เครื่องหมายจุลภาค

(

วงเล็บเปิด

)

วงเล็บปิด

[

วงเล็บเหลี่ยมเปิด

]

วงเล็บเหลี่ยมปิด

{

วงเล็บปีกกาเปิด

}

วงเล็บปีกกาปิด

%

เปอร์เซ็นต์

$

เครื่องหมายดอลลาร์

_

เครื่องหมายขีดล่าง

+

เครื่องหมายบวก

!

เครื่องหมายอัศเจรีย์

*

เครื่องหมายดอกจัน

=

เครื่องหมายเท่ากับ

&

เครื่องหมายและ

?

เครื่องหมายคำถาม

@

เครื่องหมาย at

#

เครื่องหมายเลขที่

\

เครื่องหมายแบคสแลช

~

เครื่องหมายตัวหนอน

<

วงเล็บมุมเปิด

>

วงเล็บมุมปิด

|

ไปป์

'

ตัวกำกับเสียงเกรฟ

^

เครื่องหมายตก

\'

ลำดับหลีก

\"

ลำดับหลีก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×