การส่งออกหรือนำเข้า Ribbon แบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การส่งออกหรือนำเข้า Ribbon แบบกำหนดเอง

คุณสามารถใช้การกำหนดเองเพื่อทำให้ Ribbon เป็นแบบที่เหมาะกับตัวคุณ แล้วให้ผู้อื่นร่วมใช้ Ribbon นั้นโดยการส่งออก Ribbon หรือคุณอาจนำเข้า Ribbon ที่ผู้อื่นได้กำหนดเองไว้ก็ได้เช่นกัน

สิ่งสำคัญ: การกำหนด Ribbon เองจะทำเฉพาะกับโปรแกรม Microsoft Office ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น การกำหนด Ribbon เองไม่ได้นำไปใช้ข้ามไปยังโปรแกรม Office อื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนด Ribbon เอง โปรดอ่านที่ การกำหนด Ribbon เอง หรือชม วิดีโอ: การกำหนด Ribbon เอง

คุณต้องการทำสิ่งใด

ส่งออก ribbon แบบกำหนดเอง

ส่งออก Ribbon แบบกำหนดเอง

นำเข้า Ribbon แบบกำหนดเอง

ส่งออก Ribbon แบบกำหนดเอง

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

  3. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

  4. คลิก กำหนด Ribbon เอง

  5. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้คลิก นำเข้า/ส่งออก

ด้านบนของหน้า

คลิก ส่งออกการกำหนดเองทั้งหมด

นำเข้า Ribbon แบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณนำเข้าไฟล์การกำหนดเอง ribbon คุณหายไปก่อนหน้านี้ ribbon และแถบเครื่องมือด่วนเองทั้งหมด ถ้าคุณคิดว่า คุณอาจต้องการแปลงกลับไปที่กำหนดเองที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน คุณควรส่งออกมาก่อนที่จะนำเข้าการกำหนดเองใหม่ใด ๆ

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

  3. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

  4. คลิก กำหนด Ribbon เอง

  5. ในหน้าต่าง กำหนด Ribbon เอง ให้คลิก นำเข้า/ส่งออก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×