การส่งออกหรือนำเข้าเว็บแพคเกจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่าคุณได้สร้างรายการ ไลบรารี และเว็บเพจแบบกำหนดเองบนไซต์ทีมของคุณ เพื่อเก็บและติดตามสถานะของเอกสารในทีม การกำหนดไซต์เองเหล่านี้ใช้งานได้ดีมากจนคุณต้องการใช้ร่วมกับทีมอื่นๆ ซึ่งคงจะดีทีเดียวถ้าคุณสามารถเพียงแค่จัดแพคเกจและปรับใช้โซลูชันของคุณ เพื่อให้แต่ละทีมไม่จำเป็นต้องสร้างรายการ ไลบรารี และเว็บเพจแบบกำหนดเองขึ้นใหม่บนไซต์ของแต่ละทีม

ด้วย Microsoft Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถใช้เว็บแพคเกจเพื่อย้ายบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์เป็นเนื้อหาเปล่า โดยขั้นแรก คุณจะเลือกว่าจะจัดแพคเกจและส่งออกองค์ประกอบของไซต์ใด แล้วคุณก็นำเข้าและปรับใช้เว็บแพคเกจนั้นในอีกไซต์หนึ่ง

ในบทความนี้

ฉันควรใช้แพคเกจเว็บหรือคุณลักษณะการบรรจุภัณฑ์อื่นได้อย่างไร

ส่งออกเว็บแพคเกจ

นำเข้า Web package

ฉันสามารถใช้เว็บแพคเกจการย้าย หรือแชร์เนื้อหาในไซต์ Office SharePoint Server 2007 ได้อย่างไร

ฉันสามารถใช้เว็บแพคเกจการย้ายเนื้อหาจากไซต์ Windows SharePoint Services 2.0 ไปยังไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ได้อย่างไร

ฉันควรใช้เว็บแพคเกจหรือคุณลักษณะการจัดแพคเกจอื่น

มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันสามอย่างสำหรับบรรจุเว็บไซต์คือ ใน Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถสำรองไซต์ หรือสร้างเว็บแพคเกจ และในเบราว์เซอร์ที่คุณบันทึกไซต์เป็นแม่แบบไซต์ คุณลักษณะใดที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำให้เกิดขึ้น

เว็บแพคเกจ (แฟ้ม .fwp)    ใช้คุณลักษณะนี้เมื่อคุณต้องการใช้เว็บเพจ หรือไซต์ รายการ หรือโครงสร้างไลบรารีร่วมกัน หรือนำมาใช้ใหม่ ด้วยเว็บแพคเกจ คุณจะสามารถจัดแพคเกจทั้งไซต์ หรือเลือกเพียงบางเพจ บางรายการ หรือ บางไลบรารีที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการได้ เว็บแพคเกจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำซ้ำโครงสร้างไซต์ แต่ไม่สามารถรวมข้อมูลรายการ ไซต์ย่อย หรือการตั้งค่าความปลอดภัยและสิทธิ์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ เว็บแพคเกจยังสามารถรวมเอาแถบการเชื่อมโยงแบบกำหนดเองไว้ได้ด้วย หลังจากที่คุณสร้างแพคเกจแล้ว คุณจะสามารถนำเข้าและปรับใช้แฟ้มไปยังเว็บไซต์ต่างๆ มากมายตามที่คุณต้องการได้

สำรองและคืนค่า (.cmp ไฟล์)    ใช้คุณลักษณะนี้ เมื่อคุณต้องการสร้างสำเนาสำรองของทั้งไซต์หรือไซต์ย่อย หรือ เมื่อคุณต้องการย้ายทั้งไซต์ หรือไซต์ย่อยไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น ไม่เหมือนกับเว็บแพคเกจ แพคเกจการโยกย้ายเนื้อหารวมข้อมูลรายการ และคุณไม่สามารถเลือกที่จะมีองค์ประกอบของไซต์ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น โปรดสังเกตว่า คุณอาจสูญเสียการกำหนดเองหรือกระบวนการตั้งค่าบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ไฟล์สำรองรวมถึงเวิร์กโฟลว์ การแจ้งเตือน และคุณสมบัติที่เก็บที่ระดับไซต์คอลเลกชัน ไฟล์สำรองไม่รวมสถานะถังรีไซเคิลหรือวัตถุที่อยู่ภายใน เมื่อต้องการใช้การสำรองและคืนค่า คุณต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสำรอง คืน ค่า หรือย้ายไซต์ SharePoint

แม่แบบไซต์ (แฟ้ม .stp)    ใช้คุณลักษณะนี้เมื่อคุณต้องการสร้างเว็บไซต์หลายไซต์ที่เริ่มด้วยเนื้อหาพื้นฐานหรือโครงสร้างไซต์เดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้สร้างไซต์ย่อยทั้งหมดบนไซต์หนึ่งเพื่อให้มีโครงสร้างไซต์เดียวกัน มีลักษณะและอารมณ์เหมือนกัน หรือแม้กระทั่งมีเนื้อหาเหมือนกัน คุณสามารถทำได้โดยบันทึกไซต์เป็นแม่แบบไซต์แล้วเพิ่มลงในแกลเลอรีแม่แบบไซต์ เพื่อที่ใครก็ตามสามารถใช้ไซต์เป็นแม่แบบได้ แม่แบบไซต์ต่างจากเว็บแพคเกจตรงที่สามารถรวมข้อมูลรายการไว้ได้ คุณจะต้องมีทั้งสิทธิ์ระดับผู้ดูแลสำหรับเว็บไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มแม่แบบไซต์และมีสิทธิ์เขียนในแกลเลอรีแม่แบบไซต์ ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแม่แบบไซต์ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า


ส่งออกเว็บแพคเกจ

เมื่อคุณสร้างเว็บแพคเกจ แฟ้มที่คุณเลือกว่าจะรวมไปด้วยจะถูกจัดแพคเกจและบีบอัดเป็นแฟ้ม .fwp เดียว เว็บแพคเกจสามารถมีรายการ ไลบรารี เอกสารใดๆ ในรายการและไลบรารีเหล่านั้น เว็บเพจ และเพจของ Web Part ต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเว็บไซต์ถูกย้ายเป็นเนื้อหาเปล่า ข้อมูลรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เดิมจะไม่ย้ายไปกับเว็บเพจในแพคเกจด้วย ตัวอย่างเช่น ไลบรารีของคุณอาจมีคอลัมน์ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อติดตามสถานะการวางแผนของเอกสาร เมื่อคุณจัดแพคเกจไลบรารี แพคเกจนั้นจะมีเอกสาร คอลัมน์แบบกำหนดเอง และการตั้งค่าต่างๆ สำหรับคอลัมน์นั้น แต่ไม่ใช่ข้อมูลที่ระบุถึงสถานะของเอกสาร

เว็บแพคเกจนำเสนอความสะดวกสบายที่สำคัญสองประการ หนึ่ง เมื่อคุณสร้างเว็บแพคเกจ คุณจะมีความยืดหยุ่นในการเลือกแฟ้มที่ต้องการรวมลงในแพคเกจนั้นสูง คุณสามารถรวมทั้งไซต์ หรือเฉพาะเว็บเพจ รายการ หรือไลบรารีที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นก็ได้ สอง เมื่อคุณจัดแพคเกจแฟ้มต่างๆ คุณสามารถกำหนด แฟ้มต่างๆ ที่แฟ้มที่จัดแพคเกจต้องการ ที่มีการอ้างอิงได้อย่างง่ายดาย และเพิ่มลงในเว็บแพคเกจได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจัดแพคเกจเว็บเพจที่มีรายการที่ใช้ฟอร์มรายการแบบกำหนดเอง แฟ้มที่เกี่ยวข้องต่างๆ เหล่านั้นจะสามารถถูกกำหนดและเพิ่มลงในเว็บแพคเกจให้โดยอัตโนมัติ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก เปิดไซต์

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิดไซต์ ให้เรียกดูและคลิกเว็บไซต์ที่คุณต้องการจัดแพคเกจ แล้วคลิก เปิด

 3. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ ส่งออก แล้วคลิก เว็บแพคเกจส่วนบุคคล

 4. เมื่อต้องการแสดงการอ้างอิงของแฟ้มต่างๆ ตามที่คุณเลือกเพื่อรวมลงในเว็บแพคเกจ ให้คลิก แสดงการอ้างอิง ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

  การอ้างอิงคือแฟ้มที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งแฟ้มที่เลือกไว้นั้นต้องการนำไปใช้เพื่อที่จะทำงานได้อย่างถูกต้อง

 5. ในรายการ การตรวจสอบการขึ้นต่อกัน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงแฟ้มที่อ้างอิงทั้งหมด ให้คลิก ตรวจสอบการอ้างอิงทั้งหมด

  • เมื่อต้องการแสดงไฟล์ที่ขึ้นต่อกันทั้งหมดยกเว้นหน้าลิงก์ ด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติ คลิกตรวจสอบการอ้างอิงทั้งหมด ยกเว้นเชื่อมโยงหลายมิติ

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่ได้รวมแฟ้ม Cascading Style Sheet ไว้ด้วย ดังนั้น เมื่อต้องการรวม Cascading Style Sheets ขณะที่คุณส่งออกเว็บแพคเกจ ให้คลิก ตรวจสอบการอ้างอิงทั้งหมด

  • เมื่อไม่ต้องการแสดงการอ้างอิงและต้องการให้รวมเฉพาะแฟ้มบางแฟ้มที่คุณเลือกไว้ ให้คลิก ไม่ต้องตรวจสอบการอ้างอิง ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณควบคุมแฟ้มที่ต้องการเพิ่มลงในเว็บแพคเกจได้ทั้งหมด

 6. ในรายการ แฟ้มในเว็บไซต์ ให้คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในเว็บแพคเกจ แล้วคลิก เพิ่ม

  แฟ้มที่อ้างอิงทั้งหมดก็จะถูกเพิ่มตามตัวเลือกที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกัน ตัวเลือกนี้จะระบุว่าแฟ้มใดที่จะถูกเพิ่มลงในแพคเกจ โดยไม่คำนึงว่าคุณได้คลิก แสดงการอ้างอิง หรือ ซ่อนการอ้างอิง เพื่อให้แสดงหรือซ่อนรายการแฟ้มที่อ้างอิงหรือไม่ก็ตาม

 7. เมื่อต้องการเอาแฟ้มออกจากเว็บแพคเกจ ให้คลิกแฟ้มเหล่านั้นในรายการ แฟ้มในแพคเกจ แล้วคลิก เอาออก

  หมายเหตุ: การเลือกตัวเลือกอีกตัวหนึ่งในรายการ การตรวจสอบการขึ้นต่อกัน จะไม่เป็นการเอาแฟ้มที่ได้เพิ่มลงในแพคเกจแล้วออกไป

 8. เมื่อต้องการรวมข้อมูลเกี่ยวกับแพคเกจที่ผู้อื่นสามารถดูได้ก่อนที่จะนำเข้าแพคเกจนั้น ให้คลิก คุณสมบัติ จากนั้นทำดังต่อไปนี้ แล้วคลิก ตกลง

  • ในช่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเว็บแพคเกจ

  • ในช่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายของเว็บแพคเกจ

  • ในกล่อง ผู้สร้าง ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการให้ผู้ใช้อื่นเห็นเมื่อผู้ใช้อื่นดูคุณสมบัติของเว็บแพคเกจ

  • ในช่อง บริษัท ให้พิมพ์ชื่อบริษัทของคุณ ถ้าต้องการ

   รายการ การอ้างอิงภายนอก จะแสดงแฟ้มที่เว็บแพคเกจใช้แต่ไม่ได้รวมไว้

   หมายเหตุ: คุณต้องเพิ่มข้อมูลคุณสมบัตินี้ก่อนที่คุณจะบันทึกแพคเกจ เนื่องจากคุณจะไม่สามารถเพิ่มข้อมูลดังกล่าวลงในแพคเกจในภายหลังได้

 9. หลังจากคุณเพิ่มแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องการลงในรายการ แฟ้มในแพคเกจ แล้ว ให้คลิก ตกลง

 10. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ใส่ชื่อสำหรับเว็บแพคเกจ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ถ้าคุณคลิก คุณสมบัติ และพิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับเว็บแพคเกจ ชื่อเรื่องดังกล่าวจะปรากฏขึ้นที่นี่เป็นชื่อแฟ้ม

 11. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกแฟ้ม ให้เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกเว็บแพคเกจ แล้วคลิก บันทึก

  หมายเหตุ: 

  • อย่าจัดแพคเกจเอกสาร SharePoint หรือไลบรารีรูปภาพที่มีแฟ้มอยู่ นอกจากว่าคุณต้องการให้แฟ้มเหล่านั้นถูกเพิ่มลงในเว็บไซต์ปลายทางเมื่อผู้ใช้คนอื่นนำเข้าเว็บแพคเกจ ตัวอย่างเช่น ถ้าไลบรารีของคุณมีแม่แบบเอกสารที่เป็นประโยชน์อยู่ คุณอาจต้องการรวมแม่แบบเหล่านั้นลงในเว็บแพคเกจด้วย แต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้จัดแพคเกจไลบรารีที่มีเอกสารที่มีข้อมูลลับเฉพาะอยู่

  • อย่าเพิ่มแฟ้ม Universal Data Connection (UDC) ลงในเว็บแพคเกจ แฟ้ม UDC เป็นแฟ้ม XML ที่ถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ _fpdatasources และมีข้อมูลการกำหนดค่าสำหรับแหล่งข้อมูลอยู่ แฟ้ม UDC อาจมีรหัสผ่านในรูปแบบข้อความธรรมดาได้

ด้านบนของหน้า


นำเข้าเว็บแพคเกจ

เมื่อต้องการปรับใช้เว็บแพคเกจ อันดับแรกคุณต้องเปิดเว็บไซต์ปลายทาง แล้วจึงนำเข้าเว็บแพคเกจลงในไซต์นั้น

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก เปิดไซต์

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิดไซต์ ให้เรียกดูและคลิกเว็บไซต์ที่คุณต้องการนำเข้าเว็บแพคเกจ แล้วคลิก เปิด

 3. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ นำเข้า แล้วคลิก เว็บแพคเกจส่วนบุคคล

 4. เรียกดูและคลิกเว็บแพคเกจที่คุณต้องการนำเข้า แล้วคลิก เปิด

 5. ในกล่อง ปลายทาง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับใช้เว็บแพคเกจลงในเว็บไซต์ ให้ลบเฉพาะชื่อแฟ้มของเว็บแพคเกจ ตัวอย่างเช่น เปลี่ยน http://My Web site/My Web package เป็น http://My Web site

  • เมื่อต้องการปรับใช้แพคเกจเว็บลงในโฟลเดอร์ย่อยของไซต์นั้น ไม่ว่าจะใช้ปลายทางเริ่มต้น หรือคลิกเรียกดู และเลือกโฟลเดอร์อื่นในเว็บไซต์ของคุณ ตัวอย่าง URL ปลายทางอาจเป็นตัวใดตัวหนึ่งhttp: //My เว็บไซต์ / เว็บของฉันแพคเกจหรือhttp://My เว็บไซต์/ทีมเอกสารได้

 6. ในกล่อง รายการจากเว็บแพคเกจที่จะนำเข้า ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแฟ้มที่คุณไม่ต้องการนำเข้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแฟ้มที่ต้องการนำเข้าแล้ว

 7. เมื่อต้องการดูข้อมูลคุณสมบัติที่ใส่ไว้โดยผู้ที่สร้างเว็บแพคเกจนั้น ให้คลิก คุณสมบัติ เมื่อคุณดูข้อมูลนี้เสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

  ในรายการ การอ้างอิงภายนอก คุณยังสามารถดูแฟ้มที่เว็บแพคเกจนั้นใช้แต่ไม่ได้รวมไว้ได้อีกด้วย

 8. คลิก นำเข้า

 9. ในกล่องโต้ตอบ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก เรียกใช้ เพื่อทำการนำเข้าเว็บแพคเกจต่อไป

  • คลิก ไม่เรียกใช้ เพื่อยกเลิกการนำเข้า

   สิ่งสำคัญ: เนื่องจากเว็บแพคเกจมีโค้ดที่อาจถูกใช้ในทางอันตรายได้ จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บแพคเกจใดๆ ที่คุณนำเข้านั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

 10. ถ้ามีแฟ้มที่มีชื่อแฟ้มเหมือนกันอยู่ทั้งในเว็บแพคเกจและเว็บไซต์ปลายทาง คุณจะถูกพร้อมท์ให้เลือกว่าคุณต้องการ "นำรายการและข้อมูลของรายการนี้ที่เข้ากันได้ซึ่งมีอยู่แล้วกลับนำมาใช้ใหม่" หรือ "ปรับใช้อินสแตนซ์ใหม่ของรายการนั้นใหม่และเปลี่ยนชื่อ 'รายการ/การเชื่อมโยง' เป็น 'รายการ/สำรอง (1) ของการเชื่อมโยง' " ถ้าคุณปรับใช้แฟ้มใหม่ แฟ้มที่มีอยู่จะถูกเปลี่ยนชื่อ  ตัวอย่างเช่น 'การประกาศ' จะกลายเป็น 'การประกาศ (1)' เป็นต้น

ด้านบนของหน้า


ฉันสามารถใช้เว็บแพคเกจเพื่อย้ายหรือใช้เนื้อหาในไซต์ Office SharePoint Server 2007 ร่วมกันได้หรือไม่

ภายในข้อจำกัดบาง ใช่ คุณสามารถจัดแพคเกจ ส่งออก และนำเข้าเนื้อหาจากทีมหรือไซต์ส่วนบุคคลบนพอร์ทัลไซต์ บนไซต์พอร์ทัลMicrosoft Office SharePoint Server 2007 ไซต์ย่อย หรือ ไซต์ของฉัน (ตัวอย่างเช่น ชื่อ http://sps_server/personal/your_user /) ปรากฏขึ้นเพื่อOffice SharePoint Designer 2007 เป็นไซต์ทั่วไปWindows SharePoint Services อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างสถาปัตยกรรมในไซต์ของฉันป้องกันไม่ให้คุณนำเข้าเว็บแพคเกจจากWindows SharePoint Services ไซต์ ปัญหาอาจเกิดขึ้นถ้าแพคเกจ Web ถูกส่งออกจากเว็บไซต์ที่เป็นชนิดแตกต่างจากเว็บไซต์ที่คุณกำลังนำเข้าไป ตัวอย่าง:

 • เว็บแพคเกจที่ส่งออกจากไซต์ Windows SharePoint Services จะต้องนำเข้าไปยังไซต์ Windows SharePoint Services อีกไซต์หนึ่ง

 • เว็บแพคเกจที่ส่งออกจากไซต์ทีมหรือไซต์ส่วนบุคคลบนพอร์ทัลไซต์ Office SharePoint Server 2007 จะต้องนำเข้าไปยังไซต์ทีมหรือไซต์ส่วนบุคคลอีกไซต์หนึ่งบนพอร์ทัลไซต์ Office SharePoint Server 2007

ด้านบนของหน้า


ฉันสามารถใช้เว็บแพคเกจเพื่อย้ายเนื้อหาจากไซต์ Windows SharePoint Services 2.0 ไปยังไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ได้หรือไม่

เราไม่แนะนำวิธีนี้ เนื่องจากอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ถ้าเว็บแพคเกจนั้นถูกส่งออกจากเว็บไซต์ที่มีชนิดแตกต่างจากเว็บไซต์ที่คุณนำเข้า ตัวอย่างเช่น

 • เว็บแพคเกจที่ส่งออกจากไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ควรนำเข้าไปยังไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 อีกไซต์หนึ่ง

 • เว็บแพคเกจที่ส่งออกจากไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ควรนำเข้าไปยังไซต์ Windows SharePoint Services 2.0 อีกไซต์หนึ่ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×