ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การส่งออกรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การส่งออกรูปภาพใช้เมื่อคุณต้องการบันทึกรูปภาพจำนวนมากไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่พร้อมกัน หรือมีชื่อ ขนาด หรือรูปแบบแฟ้มอื่น

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ส่งออก เพื่อเปิดบานหน้าต่างงานส่งออก

 2. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ส่งออก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทนที่รูปภาพหลายรูปด้วยรูปภาพรุ่นที่เลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตำแหน่งที่ตั้งเดิม

  • เมื่อต้องการส่งออกรูปภาพไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตำแหน่งที่ตั้งเดิม แล้วพิมพ์ชื่อเส้นทางในกล่องข้อความหรือคลิก เรียกดู

 3. เมื่อต้องการส่งออกโดยใช้ชื่อแฟ้มอื่น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการส่งออกรูปภาพด้วยชื่อแฟ้มเดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ชื่อแฟ้มเดิม

  • เมื่อต้องการส่งออกด้วยชื่อแฟ้มอื่นโดยใช้ลำดับหมายเลขเริ่มต้น ให้พิมพ์ชื่อใหม่ลงในกล่องข้อความ

  • เมื่อต้องการส่งออกด้วยชื่อแฟ้มอื่นโดยใช้ลำดับหมายเลขที่กำหนดเอง ให้คลิก เปลี่ยนชื่อ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการส่งออกในรูปแบบที่ต่างจากต้นฉบับ ให้เลือกรูปแบบแฟ้มอื่นจากรายการ ส่งออกด้วยรูปแบบแฟ้มนี้

 5. เมื่อต้องการส่งออกเป็นขนาดที่ต่างจากรูปภาพต้นฉบับ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากรายการ ส่งออกโดยใช้ขนาดแฟ้มนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×