การส่งออกรายการจากเครื่องมือรายการ

คุณสามารถส่งออกรายการทั้งหมดหรือบางรายการจากเครื่องมือรายการไปยังแฟ้มการเก็บถาวรข้อมูลรายการ (.gax) ได้ คุณสามารถนำเข้าแฟ้มที่ส่งออกนั้นไปยังเครื่องมือรายการอื่นในภายหลังได้ คุณสามารถส่งออกข้อมูลจากเครื่องมือรายการได้ทั้งในพื้นที่ทำงาน SharePoint และพื้นที่ทำงาน Groove

หมายเหตุ: รายการภายนอกไม่สนับสนุนการส่งออกหรือการนำเข้าข้อมูลรายการ

  1. บนแท็บ พื้นที่ทำงาน ให้คลิก ส่งออก

  2. ในกล่องโต้ตอบ ส่งออกข้อมูลในรายการ ให้ป้อนชื่อแฟ้ม แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งดิสก์ จากนั้นคลิก บันทึก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×