การส่งออกรายการจากเครื่องมือฟอร์มแบบกำหนดเอง 2007

คุณสามารถส่งออกรายการจากเครื่องมือฟอร์มแบบกำหนดเอง 2007 เป็นข้อความที่มีโครงสร้าง, ข้อความที่คั่นด้วยแท็บ, ข้อความที่คั่นด้วยจุลภาค, XML ไบนารี, XML (ไม่มีสิ่งที่แนบมา) หรือ Microsoft Excel 2007 ได้ โปรดศึกษาแนวทางในการส่งออกรายการต่อไปนี้

 • คุณสามารถเลือกระหว่างการส่งออกรายการทั้งหมดในเครื่องมือ หรือรายการทั้งหมดที่แสดงอยู่ในมุมมองหรือผลลัพธ์การค้นหาปัจจุบันก็ได้

 • ถ้าคุณเลือกที่จะส่งออกรายการทั้งหมดในเครื่องมือ รายการเหล่านั้นจะถูกส่งออกตามลำดับการสร้างรายการเหล่านั้น ไม่ว่าจะลำดับการจัดเรียงปัจจุบันในมุมมองที่เลือกจะเป็นแบบใดก็ตาม

 • ถ้าคุณเลือกที่จะส่งออกรายการทั้งหมดในมุมมองปัจจุบัน รายการเหล่านั้นจะถูกส่งออกตามลำดับการจัดเรียงปัจจุบันในมุมมองนั้น

 • สำหรับตัวเลือกของข้อความแบบตารางและข้อความที่มีโครงสร้าง ข้อมูลจะถูกส่งออกโดยขึ้นอยู่กับคอลัมน์ที่รวมอยู่ในมุมมองที่เลือก ตัวอย่างเช่น ถ้ามุมมองที่เลือกมีคอลัมน์เพียงสองคอลัมน์ ข้อมูลที่ส่งออกจะมีเฉพาะค่าจากเขตข้อมูลที่อ้างอิงในคอลัมน์เหล่านั้นเท่านั้น

เมื่อต้องการส่งออกรายการ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ พื้นที่ทำงาน ให้คลิก ส่งออก แล้วคลิกรูปแบบการส่งออกที่คุณต้องการ

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ในการส่งออกรายการ และคลิก ตกลง

  รายละเอียด

  • คุณสามารถเลือกที่จะส่งออกเฉพาะรายการที่แสดงอยู่ในมุมมองปัจจุบัน หรือจะส่งออกรายการทั้งหมดในเครื่องมือก็ได้

  • คุณสามารถเลือกฟอร์มที่ต้องการใช้ได้จากเมนูแบบหล่นลง ซึ่งข้อมูลที่ส่งออกจะใช้เฉพาะเขตข้อมูลในฟอร์มที่เลือกไว้เท่านั้น

  • เมื่อส่งออกไปยัง Microsoft Excel ถ้าคุณต้องการให้การส่งออกนั้นรวมเขตข้อมูลของระบบทั้งหมดไว้ในฟอร์มที่เลือก ให้เลือก รวมเขตข้อมูลของระบบ โดยนอกจากเขตข้อมูล เช่น "สร้างโดย" และ ปรับเปลี่ยนโดย" แล้ว ในฟอร์มทุกฟอร์มจะมีรายการเขตข้อมูลระบบอื่นๆ ซึ่งมีข้อมูลในรายการอยู่เป็นจำนวนมาก เขตข้อมูลเหล่านี้มีไว้สำหรับการดูแลระบบและจะถูกซ่อนไว้ในฟอร์ม โดยส่วนใหญ่แล้ว ไม่ควรรวมเขตข้อมูลเหล่านี้เมื่อทำการส่งออกไปยังกระดาษคำนวณ Excel โปรดสังเกตว่า ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับการส่งออกไปยัง Excel เท่านั้น

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะวางแฟ้มที่ส่งออก และคลิก บันทึก

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงรูปแบบแฟ้มของรายการที่ส่งออก

รูปแบบแฟ้ม

คำอธิบาย

XML ไบนารี

XML (ไม่มีสิ่งที่แนบมา)

ส่งออกไบนารี XML ที่นำเข้าได้เฉพาะในเครื่องมือฟอร์ม Groove 2007 อื่น

นอกจากนี้ ยังมีอีกวิธีหนึ่งนั่นคือ ให้เลือก XML (ไม่มีสิ่งที่แนบมา) เพื่อส่งออกรายการในรูปแบบ XML ที่สามารถอ่านได้ ตัวเลือกการส่งออกนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการให้สามารถอ่านแฟ้ม XML ที่ส่งออกในตัวแก้ไขข้อความได้

หมายเหตุ: ตัวเลือกการส่งออกนี้ใช้ได้ผลดีที่สุดกับรายการที่ไม่มีแฟ้มที่แนบมา ถ้ารายการมีแฟ้มที่แนบมา เนื้อหาของแฟ้มเหล่านี้อาจถูกเอาออกเมื่อทำการส่งออก

คั่นด้วยจุลภาค

ส่งออกรายการไปยังแฟ้มที่คั่นด้วยจุลภาค .CSV โดยรูปแบบนี้มีตัวเลือกในการสร้างแฟ้ม .CSV เพื่อให้เข้ากันได้กับ Microsoft Excel โปรดสังเกตว่า ลำดับของคอลัมน์ซึ่งถูกนำเข้าในโปรแกรมประยุกต์อื่นแล้วครั้งหนึ่ง อาจแตกต่างจากลำดับของคอลัมน์ในมุมมอง

ระเบียนฟอร์ม

ระเบียนที่นำเข้าใน Excel ผ่านแฟ้ม csv

1. รายการในเครื่องมือแบบกำหนดเอง

2. นำเข้าใน Excel พร้อมการซ่อนคอลัมน์เขตข้อมูลระบบในสุมดงาน

Excel

เปิด Microsoft Excel และแสดงรายการที่ส่งออกในกระดาษคำนวณ Excel แผ่นใหม่

หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ต้องมีการติดตั้ง Microsoft Office Excel 2007 (หรือใหม่กว่า)

ข้อความแบบตาราง

ส่งออกรายการในลักษณะของแฟ้มข้อความที่คั่นด้วยแท็บ โดยหน้าที่ทำงานจะเหมือนกับการส่งออกแฟ้มที่คั่นด้วยจุลภาค ยกเว้นแต่ใช้ตัวคั่นแบบแท็บแทน

ระเบียนฟอร์ม

ระเบียนที่ส่งออกในลักษณะของข้อความแบบตารางและนำเข้าใน Excel

1. รายการในฟอร์มหรือเครื่องมือฟอร์ม InfoPath

2. นำเข้าใน Excel

ข้อความที่มีโครงสร้าง

ส่งออกรายการในลักษณะของแฟ้มข้อความที่คั่นด้วยเขตข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ระเบียนฟอร์ม

ระเบียนที่ส่งออกในลักษณะของข้อความที่มีโครงสร้างและแสดงในตัวแก้ไขข้อความ

1. รายการในฟอร์มหรือเครื่องมือฟอร์ม InfoPath

2. นำเข้าในตัวแก้ไขข้อความ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×