การส่งรูปภาพไปยังอีกโปรแกรมอื่นของ Office

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการส่ง

  2. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ ส่งไปยัง แล้วคลิก Microsoft Office

  3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ส่งไปยังแฟ้ม Word หรือ PowerPoint ที่เปิดอยู่

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้มดังกล่าวเปิดอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  2. ใต้ แทรกลงในแฟ้มที่เปิดอยู่ ให้คลิกลูกศร แล้วเลือกแฟ้มที่ต้องการแทรกรูปภาพลงไป

  3. คลิก ส่ง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการส่งรูปภาพโดยใช้การตั้งค่าต่างไปจากที่โปรแกรมกำหนด ให้คลิก ตัวเลือก แล้วเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง แล้วคลิก ส่ง

ส่งไปยังแฟ้มที่สร้างใหม่

  1. ใต้ แทรกลงในแฟ้มใหม่ ให้คลิกชนิดแฟ้มที่คุณต้องการแทรกรูปภาพลงไป

  2. คลิก ส่ง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการส่งรูปภาพโดยใช้การตั้งค่าต่างไปจากที่โปรแกรมกำหนด ให้คลิก ตัวเลือก แล้วเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง แล้วคลิก ส่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×