การส่งฟอร์มในข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถส่งฟอร์ม Microsoft Office InfoPath 2007 ไปยังบุคคลอื่นๆ ในข้อความอีเมล Microsoft Office Outlook 2007 ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับสามารถแก้ไขฟอร์มดังกล่าวได้ คุณสามารถเลือกเพื่อใช้สำเนาฟอร์มที่แก้ไขได้ร่วมกัน ถ้าคุณเพียงต้องการใช้ฟอร์มร่วมกัน แต่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นแก้ไขเนื้อหาได้ คุณสามารถส่งสำเนาฟอร์มแบบอ่านอย่างเดียวแทน

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ส่งสำเนาของฟอร์มสามารถแก้ไขได้

ส่งสำเนาแบบอ่านอย่างเดียวของฟอร์ม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อต้องการทำกระบวนงานต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องใช้ Office Outlook 2007 และต้องตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลในโปรไฟล์ Outlook เพื่อให้ผู้รับอีเมลของคุณแก้ไขฟอร์มที่คุณส่งไปให้ผู้รับเหล่านั้นได้ ผู้ใช้ต้องติดตั้ง Office Outlook 2007 และ Office InfoPath 2007 บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

ส่งสำเนาฟอร์มที่แก้ไขได้

คุณสามารถส่งสำเนาฟอร์มที่แก้ไขได้ในข้อความอีเมล เนื้อความของข้อความจะมีมุมมอง HTML แบบอ่านอย่างเดียวของฟอร์ม นอกจากนี้ฟอร์ม InfoPath (แฟ้ม .xml) เองจะถูกแนบลงในข้อความเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดและทํางานกับฟอร์มได้โดยตรงใน Outlook คุณสามารถเลือกรวมแม่แบบฟอร์ม (แฟ้ม .xsn) เป็นสิ่งที่แนบลงในข้อความอีเมลได้เช่นกัน

 1. เปิดฟอร์มที่คุณต้องการส่ง

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ส่งไปยังผู้รับจดหมาย

 3. ในกล่อง ถึง และ สำเนาถึง ให้ใส่ชื่อผู้รับที่คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

 4. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์เรื่องของข้อความ

 5. ในกล่อง ข้อความนำ ให้พิมพ์ข้อความสำหรับผู้รับของคุณ

 6. ในบานหน้าต่างงาน ตัวเลือกจดหมาย (Mail Options) ให้เลือก ฟอร์มที่แก้ไขได้

 7. เมื่อต้องการส่งแม่แบบฟอร์ม (แฟ้ม.xsn) พร้อมกับฟอร์ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมแม่แบบฟอร์ม

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมายไม่พร้อมให้ใช้งานได้ ตัวออกแบบฟอร์มอาจจะปิดความสามารถในการแนบแม่แบบฟอร์มไปยังข้อความอีเมล

 8. คลิกส่ง Button image

ด้านบนของหน้า

ส่งสำเนาฟอร์มแบบอ่านอย่างเดียว

ถ้าคุณต้องการใช้สำเนาฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณร่วมกับบุคคลอื่นอย่างรวดเร็ว แต่ไม่อนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นแก้ไขฟอร์ม คุณสามารถส่งฟอร์มให้บุคคลเหล่านั้นได้ในข้อความอีเมล เมื่อคุณส่งฟอร์มในข้อความอีเมล เนื้อความของข้อความจะมีมุมมอง HTML แบบอ่านอย่างเดียวของฟอร์ม ไม่มีฟอร์ม (แฟ้ม .xml) หรือแม่แบบฟอร์ม (แฟ้ม .xsn) ใดจะถูกแนบลงในข้อความ

 1. เปิดฟอร์มที่คุณต้องการส่ง

 2. ุถ้าฟอร์มดังกล่าวรวมมุมมองหลายมุมมอง ให้สลับไปยังมุมมองที่คุณต้องการส่ง

 3. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ส่งไปยังผู้รับจดหมาย

 4. ในกล่อง ถึง และ สำเนาถึง ให้ใส่ชื่อผู้รับที่คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

 5. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์เรื่องของข้อความ

 6. ในกล่อง ข้อความนำ ให้พิมพ์ข้อความสำหรับผู้รับของคุณ

 7. ในบานหน้าต่างงาน ตัวเลือกจดหมาย (Mail Options) ให้เลือก Snapshot แบบอ่านอย่างเดียว

 8. คลิกส่ง Button image

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×