การส่งปฏิทิน Outlook 2007 ในข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถส่งสำเนาปฏิทินของคุณไปให้บุคคลอื่นได้ในข้อความอีเมล สำเนาปฏิทินนั้นจะถูกรวมเป็นสิ่งที่แนบมาและยังปรากฏอยู่ภายในข้อความด้วย คุณสามารถกำหนดว่าจะให้รวมวันใดและกำหนดรายละเอียดที่จะส่งได้

 1. ใน ปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ส่งปฏิทินทางอีเมล

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างนำทางในมุมมองถูกย่อเล็กสุด ในบานหน้าต่างนำทาง คลิก รูปปุ่ม คลิกบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาปฏิทินที่คุณต้องการแชร์ แล้ว คลิ กส่งปฏิทินทางอีเมล

 1. ในรายการ ปฏิทิน ให้เลือกปฏิทินที่จะส่ง ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ปฏิทิน เริ่มต้นจะถูกเลือก ซึ่งเป็นปฏิทิน Outlook ที่ใช้เพื่อแสดงข้อมูล ว่าง/ไม่ว่าง ของคุณแก่ผู้อื่น และที่การเรียกประชุมได้รับการตอบรับ

 2. ในรายการ ช่วงวันที่ ให้เลือกปริมาณของข้อมูลปฏิทินที่จะรวมไว้ในข้อความของคุณ หรือคลิก ระบุวันที่ เพื่อใส่ช่วงวันที่แบบกำหนดเอง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเลือกช่วงวันมีขนาดใหญ่ หรือเลือกปฏิทินทั้งหมด คุณอาจสร้างข้อความขนาดใหญ่

 1. ในรายการ รายละเอียด ให้เลือกจำนวนของรายละเอียดที่จะแสดงให้ผู้รับดู ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือก เฉพาะข้อมูลเวลาที่ว่าง จะถูกเลือก โดยตัวเลือกเหล่านี้จะไม่รวมรายการที่ทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัวของคุณไว้เลย ยกเว้นว่าคุณเปลี่ยนตัวเลือกความเป็นส่วนตัวในตัวเลือก ขั้นสูง

รายการ รายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ ส่งปฏิทินทางอีเมล

 1. คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดข้อมูลที่รวมอยู่ในข้อความให้อยู่ในชั่วโมงทำงานของคุณด้วยการคลิกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเวลาที่อยู่ในชั่วโมงทำงานของฉันเท่านั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนชั่วโมงทำงานของคุณ ให้คลิก ตั้งค่าชั่วโมงทำงาน

 2. คุณอาจเลือกดูตัวเลือกขั้นสูง โดยคลิก แสดง

  • รายละเอียดรวมของรายการที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัว    ตัวเลือกนี้จำเป็นต้องมีรายละเอียด การตั้งค่าเป็นรายละเอียดจำกัด หรือรายละเอียดแบบเต็ม มีอยู่ของรายการส่วนตัวจะถูกรวม แต่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจะถูกแชร์

  • รวมสิ่งที่แนบมาภายในรายการปฏิทิน    ตัวเลือกนี้จำเป็นต้องมีรายละเอียด การตั้งค่าเป็นรายละเอียดแบบเต็ม สิ่งที่แนบมาทั้งหมดบนปฏิทินรายการ เช่นสเปรดชีต จะถูกรวมไว้

  • เค้าโครงอีเมล    คุณสามารถรวมกำหนดการรายวัน ของคุณหรือรายการของเหตุการณ์

 3. คลิก ตกลง

 4. ในกล่อง ถึง ให้ป้อนชื่อของบุคคลที่คุณต้องการส่งข้อมูลการสมัครใช้งานไปให้

 5. ในเนื้อหาข้อความ ให้พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการรวมเข้าไว้ด้วย

 6. คลิก ส่ง

ปฏิทินจะปรากฏขึ้นแก่ผู้รับภายในเนื้อหาข้อความ แฟ้ม iCalendar ที่แนบมาซึ่งมีนามสกุลแฟ้มเป็น .ics ยังสามารถเปิดขึ้นได้ในโปรแกรมปฏิทินหลายๆ โปรแกรม รวมทั้ง Outlook ด้วย

ตัวอย่างปฏิทินที่ได้รับผ่านทางการใช้คุณลักษณะอีเมลปฏิทิน

เมื่อแฟ้ม .ics ที่แนบมาได้รับใน Outlook แล้ว ผู้รับจะได้รับพร้อมท์ให้เปิดปฏิทินดังกล่าว แฟ้มปฏิทิน .ics จะเปิดขึ้นเป็นปฏิทินใหม่ภายใน Outlook เมื่อเปิดเป็นปฏิทิน Outlook แล้ว ผู้รับจะสามารถดูปฏิทินที่ได้รับนี้ในมุมมองแบบเคียงข้างกันหรือแบบซ้อนทับกัน ผู้รับยังสามารถลากรายการปฏิทินจากปฏิทินที่ได้รับไปยังปฏิทิน Outlook อื่นได้ด้วย

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×