การส่งบันทึกย่อในข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมีโปรแกรมอีเมติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันที่คุณกำลังใช้งานMicrosoft Office OneNote 2007 คุณสามารถส่งสำเนาของบันทึกย่อของคุณเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล

ผู้รับสามารถดูบันทึกย่อของคุณ ใน OneNote หรือ ในเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐาน

เมื่อต้องการส่งบันทึกย่อในอีเมล ทำต่อไปนี้:

  1. ใน OneNote เลือกหน้าที่คุณต้องการส่ง

    • เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งหน้า ค้าง SHIFT หรือ CTRL ในขณะที่คุณคลิกที่แท็บของหน้าที่คุณต้องการ

    • เมื่อต้องการเลือกหน้าและหน้าย่อยของ คลิกแท็บของหน้า และดับเบิลคลิกที่หนึ่งหน้ากระดาษในกลุ่มหน้า

  2. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่ส่งไปยัง แล้ว คลิ กผู้รับจดหมาย (เป็นสิ่งที่แนบมา)

  3. ในอีเมลข้อความใหม่ที่เปิด พิมพ์ข้อมูลที่เหมาะสมในถึงสำเนาถึงสำเนาลับถึง (ถ้ามี), และกล่องชื่อเรื่อง

  4. ถ้าจำเป็น เนื้อหาข้อความที่กำหนดเอง และส่งแล้ว ข้อความ

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีMicrosoft Office Outlook 2007 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันที่คุณกำลังเรียกใช้ OneNote คุณสามารถส่งบันทึกย่อในอีเมลรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการคลิกที่ปุ่มอีเมล บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มอีเมล ซองข้อความ Outlook ปรากฏขึ้นโดยตรงใน OneNote ซึ่งคุณสามารถส่งบันทึกย่อของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่งบันทึกย่อในข้อความอีเมล Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×