การส่งบันทึกย่อในข้อความอีเมล Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณติดตั้ง Microsoft Office Outlook 2007 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะสามารถส่งสำเนาบันทึกย่อของคุณในข้อความอีเมล บันทึกย่อที่เลือกจะได้รับการทำสำเนาลงในเนื้อความของข้อความ แฟ้มยังถูกแนบไปกับข้อความและมองเห็นได้ในเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานโดยผู้รับที่ไม่ได้ติดตั้ง Office OneNote 2007

 1. เลือกหน้าที่คุณต้องการส่ง

  • เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งหน้า ค้าง SHIFT หรือ CTRL ในขณะที่คุณคลิกที่แท็บของหน้าที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเลือกหน้าและหน้าย่อยของ คลิกแท็บของหน้า และดับเบิลคลิกที่หนึ่งหน้ากระดาษในกลุ่มหน้า

 2. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก อีเมล

 3. ในซองจดหมายอีเมลใหม่ที่เปิดอยู่ ให้พิมพ์ข้อมูลที่เหมาะสมในกล่อง ส่งถึง , สำเนาถึง , สำเนาลับถึง (ถ้ามี) และ เรื่อง

 4. ถ้าคุณต้องการรวมข้อความที่แยกต่างหากจากหน้าของบันทึกย่อ ให้พิมพ์ข้อความในกล่อง ข้อความนํา

 5. คลิก ส่งสำเนา

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการยกเลิกการส่งบันทึกย่อ ให้คลิก อีเมล บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน อีกครั้ง

  • Office OneNote 2007 ไม่โดยอัตโนมัตินั้นรวมถึงเสียงที่ลิงก์หรือบันทึกวิดีโอเมื่อคุณส่งหน้าในข้อความอีเมล เมื่อต้องการรวมลิงก์บันทึกเสียง หรือวิดีโอ ทำต่อไปนี้:

   1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

   2. ในกล่องโต้ตอบOptions ในรายการประเภท คลิกส่งอีเมล

   3. ภายใต้อีเมลที่ส่งจาก OneNote เลือกกล่องกาเครื่องหมายแนบสำเนาของบันทึกย่อต้นฉบับเป็นไฟล์ OneNote แล้ว คลิ กรวมไฟล์ฝังตัวเช่นบันทึกหรือเอกสารภายในไฟล์แพคเกจ OneNote

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×