การส่งต่อที่ติดต่อ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตัวอย่างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

คุณสามารถส่งต่อหนึ่งหรือหลายที่ติดต่อของคุณเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล ส่งข้อมูลที่เป็นไฟล์ที่แนบมาส่งฟอร์มที่ติดต่อ ด้วยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับติดต่อ คุณสามารถส่งต่อที่ติดต่อเป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไว้

บทความนี้อธิบายวิธีการส่งต่อข้อมูลในฟอร์มติดต่อที่ติดต่อ สำหรับข้อมูลและคำแนะนำเมื่อส่งต่อข้อมูลที่ติดต่อในนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ดูสร้างและการแชร์ที่ติดต่อเป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ส่งต่อข้อมูลที่ติดต่อในฟอร์มที่ติดต่อ

ตัวเลือกนี้จะส่งข้อมูลที่ติดต่อเป็นสิ่งที่แนบ และจะไม่รวมนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในเนื้อความของข้อความ

 1. ในบุคคล ที่ติดต่อ คลิกขวาติดต่อที่คุณต้องการส่งต่อ

 2. คลิกForward >ที่ติดต่อ >เป็นติดต่อของ Outlook สิ่งนี้ส่งติดต่อในรูปแบบที่สามารถอ่านได้อย่างง่ายดาย ด้วยโปรแกรมอีเมลอื่น

  การส่งต่อที่ติดต่อ

  ข้อความอีเมลเปิดขึ้นที่ประกอบด้วยติดต่อเป็นไฟล์.vsf

 3. ทำให้เสร็จสมบูรณ์ของข้อความอีเมล แล้ว คลิ กส่ง

ส่งต่อข้อมูลที่ติดต่อในฟอร์มที่ติดต่อ

ตัวเลือกนี้จะส่งข้อมูลที่ติดต่อเป็นสิ่งที่แนบ และจะไม่รวมนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในเนื้อความของข้อความ

 1. ใน ที่ติดต่อ ให้คลิกที่ติดต่อที่คุณต้องการส่งต่อ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายที่ติดต่อ ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะทีคลิกที่ติดต่อ

 2. คลิกขวาที่ที่ติดต่อ แล้วชี้ไปที่ ส่งข้อมูลที่ติดต่ออย่างครบถ้วน

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก ในรูปแบบอินเทอร์เน็ต (vCard)

   แนะนำ    สิ่งนี้ส่งติดต่อในรูปแบบที่สามารถอ่านได้อย่างง่ายดาย ด้วยโปรแกรมอีเมลอื่น ในบางโปรแกรมอีเมล บางเขตข้อมูล และจัดรูปแบบแบบกำหนดเองคุณสมบัติ เช่นรูปภาพหรือสิ่งที่แนบมา อาจไม่ถูกรวมไว้ ถ้าข้อความของคุณจะสามารถอ่าน โดยบุคคลที่ใช้โปรแกรมอีเมอื่นนอกเหนือจากOutlook 2007 ด้วยบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ขอแนะนำให้ คุณเลือกตัวเลือกนี้

  • คลิก ในรูปแบบ Outlook

   ตัวเลือกนี้ไม่ได้รับการแนะนำเว้นแต่ว่าคุณแน่ใจว่า ผู้รับของคุณทั้งหมดใช้Outlook 2007 กับบัญชีผู้ใช้ Exchange สำหรับอีเมลของพวกเขา ในกรณีนี้ ไฟล์แนบมาจะแสดงแบบเดียวกันกับข้อมูลและคุณสมบัติที่ประกอบด้วยฟอร์มติดต่อที่สอดคล้องกัน ผู้รับที่ใช้ Outlook กับบัญชีผู้ใช้ Exchange จะ ในกรณีส่วนใหญ่ ไม่ได้รับข้อมูลที่ติดต่อในรูปแบบที่อ่าน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×