การส่งต่อที่ติดต่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวอย่างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถส่งต่อหนึ่งหรือหลายที่ติดต่อของคุณเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมลให้กับบุคคลอื่น ส่งข้อมูลที่เป็นไฟล์ที่แนบมาส่งฟอร์มที่ติดต่อ ด้วยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับติดต่อ ในMicrosoft Office Outlook 2007 คุณสามารถส่งต่อที่ติดต่อเป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไว้ ตามโปรแกรมอีเมลที่ผู้รับของคุณกำลังใช้ พวกเขาอาจเห็นรูปแบบเต็มของบัตรข้อมูลที่ในข้อความ หรือพวกเขาอาจได้รับเฉพาะไฟล์.vcf ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ติดต่อ ในทั้งสองกรณี ผู้รับสามารถได้อย่างง่ายดายเพิ่มข้อมูลที่ติดต่อลงในรายการที่ติดต่อ

ในบทความนี้

วิธีทำนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏแก่ผู้อื่นได้อย่างไร

ส่งต่อติดต่อเป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลที่ติดต่อไปข้างหน้าในฟอร์มติดต่อ

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์จะปรากฏให้ผู้อื่นเห็นในลักษณะใด

.vcf ที่แนบมาในส่วนหัวของข้อความ เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้ม.vcf ที่แนบมาในข้อความอีเมล เปิดในฟอร์มที่ติดต่อ ซึ่งสามารถบันทึกลงในรายการที่ติดต่อของผู้รับ

สำหรับผู้ที่ใช้ Outlook 2007     จะมองเห็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข้อความซึ่งจะแสดงขึ้นมาเหมือนกับที่คุณส่ง ผู้รับสามารถคลิกขวาที่บัตรและบันทึกข้อมูลในที่ติดต่อ แฟ้ม .vcf ที่สอดคล้องถูกแนบมาด้วย

สำหรับผู้ที่ใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้านี้หรือโปรแกรมอีเมลอื่นที่ต้องใช้ HTML เพื่อแสดงอีเมล     จะมองเห็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข้อความของพวกเขาเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บัตรเหล่านี้เป็นเพียงรูปเท่านั้น ผู้รับจะได้รับแฟ้ม .vcf ที่แนบมาซึ่งมีข้อมูลสำหรับที่ติดต่อด้วย พวกเขาสามารถเปิดแฟ้ม .vcf และบันทึกข้อมูลนั้นลงในรายการที่ติดต่อของพวกเขา

ผู้ที่ดูอีเมลในแบบข้อความธรรมดา     จะไม่เห็นรูปของนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข้อความ แต่พวกเขาได้รับสิ่งที่แนบเป็นแฟ้ม .vcf

ด้านบนของหน้า

ส่งต่อที่ติดต่อเป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

คุณสามารถเพิ่มที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อของของคุณลงในข้อความ แล้วส่งต่อหรือส่งที่ติดต่อเหล่านั้นไปยังบุคคลอื่นได้

แทรกนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ลงในข้อความ

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในข้อความใหม่

  1. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก นามบัตร แล้วคลิกชื่อจากรายการ

   หมายเหตุ: ถ้า นามบัตร ไม่มีอยู่ในกลุ่ม ให้คลิกเนื้อความของข้อความเพื่อทำให้คุณลักษณะของบัตรใช้งานได้

  2. ถ้าคุณไม่เห็นชื่อที่ต้องการ ให้คลิก นามบัตรอื่น คลิกชื่อในรายการ ตั้งชื่อเขตข้อมูลเป็น แล้วคลิก ตกลง

   บัตรจะแสดงขึ้นในเนื้อความของข้อความ และแฟ้ม .vcf ที่สอดคล้องกันจะถูกแนบกับข้อความ

   เคล็ดลับ: เมื่อคุณต้องการแยกความแตกต่างระหว่างชื่อที่ซ้ำกัน บนเมนู นามบัตร ให้คลิก นามบัตรอื่น คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งการแสดงตัวอย่างบัตร ในกล่องโต้ตอบ แทรกนามบัตร

  3. เมื่อคุณได้ใส่ที่อยู่และเขียนข้อความเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก ส่ง

 • จากนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

  1. ใน ที่ติดต่อ ใน มุมมองนามบัตร ให้คลิกขวาที่บัตรที่คุณต้องการส่ง

  2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก ส่งเป็นนามบัตร

   ข้อความใหม่จะเปิดขึ้นโดยมีการแสดงบัตรในเนื้อความของข้อความ และมีแฟ้ม .vcf เป็นสิ่งที่แนบ

  3. เมื่อคุณได้ใส่ที่อยู่และเขียนข้อความเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก ส่ง

   หมายเหตุ: 

   • เมนู นามบัตร จะแสดงชื่อที่ติดต่อล่าสุด 10 รายการซึ่งถูกแทรกเป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข้อความ

   • คุณสามารถแทรกนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่าหนึ่งบัตรลงในข้อความ

   • ถ้าคุณลากนามบัตรจากมุมมองนามบัตรลงในข้อความใหม่ จะมีเพียงแฟ้ม .vcf เท่านั้นที่ถูกรวมไว้เมื่อมีการส่งข้อความ แฟ้ม .vcf ที่แนบนี้จะเปิดฟอร์มที่ติดต่อพร้อมข้อมูลทั้งหมดที่ผู้รับสามารถบันทึกลงในรายการที่ติดต่อของตน ถ้าผู้รับกำลังใช้ Outlook 2007 นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์จะมองเห็นได้ในฟอร์มที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

ส่งต่อข้อมูลที่ติดต่อในฟอร์มที่ติดต่อ

ตัวเลือกนี้จะส่งข้อมูลที่ติดต่อเป็นสิ่งที่แนบ และจะไม่รวมนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในเนื้อความของข้อความ

 1. ใน ที่ติดต่อ ให้คลิกที่ติดต่อที่คุณต้องการส่งต่อ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายที่ติดต่อ ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะทีคลิกที่ติดต่อ

 2. คลิกขวาที่ที่ติดต่อ แล้วชี้ไปที่ ส่งข้อมูลที่ติดต่ออย่างครบถ้วน

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก ในรูปแบบอินเทอร์เน็ต (vCard)

   แนะนำ    สิ่งนี้ส่งติดต่อในรูปแบบที่สามารถอ่านได้อย่างง่ายดาย ด้วยโปรแกรมอีเมลอื่น ๆ ในบางโปรแกรมอีเมล บางเขตข้อมูล และจัดรูปแบบแบบกำหนดเองคุณสมบัติ เช่นรูปภาพหรือสิ่งที่แนบมา อาจไม่ถูกรวมไว้ ถ้าข้อความของคุณจะสามารถอ่าน โดยบุคคลที่ใช้โปรแกรมอีเมอื่นนอกเหนือจากOutlook 2007 ด้วยบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ขอแนะนำให้ คุณเลือกตัวเลือกนี้

  • คลิก ในรูปแบบ Outlook

   ตัวเลือกนี้ไม่ได้รับการแนะนำเว้นแต่ว่าคุณแน่ใจว่า ผู้รับของคุณทั้งหมดใช้Outlook 2007 กับบัญชีผู้ใช้ Exchange สำหรับอีเมลของพวกเขา ในกรณีนี้ ไฟล์แนบมาจะแสดงแบบเดียวกันกับข้อมูลและคุณสมบัติที่ประกอบด้วยฟอร์มติดต่อที่สอดคล้องกัน ผู้รับที่ใช้ Outlook กับบัญชีผู้ใช้ Exchange จะ ในกรณีส่วนใหญ่ ไม่ได้รับข้อมูลที่ติดต่อในรูปแบบที่อ่าน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×