การส่งต่อข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถส่งต่อข้อความที่คุณกำลังอ่านหรือข้อความที่เลือกที่เก็บไว้ในประวัติข้อความ

เมื่อต้องการส่งต่อข้อความที่คุณกำลังอ่านในปัจจุบัน ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิก ส่งต่อ ในหน้าต่าง อ่านข้อความ

    หน้าต่าง ส่งต่อข้อความ จะเปิดและแสดงเนื้อหาทั้งหมดในข้อความต้นฉบับ

  2. ผู้รับข้อความระบุสำหรับข้อความของคุณส่งต่อ

  3. พิมพ์ข้อความของคุณ

  4. หรือเพิ่มหรือแก้ไขเนื้อหาข้อความ

  5. คลิก ส่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×