การส่งข้อมูลฟอร์มไปยังหลายตำแหน่ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อที่ผู้ใช้จะสามารถส่งข้อมูลฟอร์มของผู้ใช้ไปยังหลายตำแหน่งได้ เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม ส่ง

ในบทความนี้

ภาพรวม

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ส่ง

ภาพโดยรวม

เมื่อต้องการทำให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลฟอร์มของผู้ใช้ไปยังหลายตำแหน่ง คุณต้องเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิให้กับแม่แบบฟอร์มของคุณที่ส่งข้อมูลให้กับแต่ละตำแหน่งที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มของผู้ใช้ หลังจากที่คุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งทั้งหมดแล้ว คุณจะกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลฟอร์มไปยังหลายตำแหน่งโดยใช้กฎด้วยเหตุดังกล่าว Microsoft Office InfoPath จึงเพิ่มปุ่ม ส่ง ไว้ในแถบเครื่องมือ มาตรฐาน และคำสั่ง ส่ง ไว้ในเมนู แฟ้ม เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม InfoPath จะส่งข้อมูลฟอร์มไปยังการเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิในลำดับที่แสดงรายการไว้ในกฏ คุณไม่สามารถกำหนดค่ากฏเพื่อใช้การเชื่อมต่อข้อมูลการส่งทั้งหมดได้ในเวลาเดียวกัน

เมื่อคุณกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลฟอร์มของผู้ใช้ได้ คุณยังสามารถกำหนดตัวเลือกการส่งเองตามวิธีต่างๆ ต่อไปนี้

 • เปลี่ยนแปลงข้อความที่ปรากฏบนปุ่ม ส่ง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน และคำสั่ง ส่ง บนเมนู แฟ้ม

 • เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับปุ่ม ส่ง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน และคำสั่ง ส่ง บนเมนู แฟ้ม

 • สร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อแสดงแก่ผู้ใช้ของคุณเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์มของผู้ใช้

 • ระบุว่าจะเปิดฟอร์มทิ้งไว้ ปิดฟอร์ม หรือเปิดฟอร์มว่างอื่นหลังจากที่ส่งฟอร์มแล้ว

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง

เมื่อต้องการกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถส่งฟอร์มที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วไปยังหลายตำแหน่งได้ คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งที่จำเป็นให้กับแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลในตำแหน่งต่อไปนี้

 • บริการบนเว็บ

 • ไลบรารีเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Windows SharePoint Services

 • ในข้อความอีเมล

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ต้องติดตั้ง Microsoft Office Outlook บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เพื่อส่งข้อมูลฟอร์มในข้อความอีเมล

กระบวนงานต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งให้กับตำแหน่งเหล่านี้

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งข้อมูลไปยังบริการบนเว็บ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก สร้างการเชื่อมต่อใหม่ไปยัง คลิก ส่งข้อมูล แล้วคลิก ถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ไปยังบริการบนเว็บ จากนั้นให้คลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บที่ผู้ใช้ของคุณจะส่งฟอร์ม จากนั้นให้คลิก ถัดไป

  ถ้าคุณต้องการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) สำหรับบริการบนเว็บ ให้คลิก ค้นหา UDDI ใส่เซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้องการค้นหา ระบุว่าคุณต้องการค้นหาตามผู้ให้บริการหรือตามบริการที่ให้ ใส่คำสำคัญสำหรับการค้นหา จากนั้นให้คลิก ค้นหา บริการบนเว็บที่พบคำสำคัญสำหรับการค้นหาจะปรากฏอยู่ในรายการ ผลลัพธ์การค้นหา

 6. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในรายการ เลือกการดำเนินการ ให้คลิกการดำเนินการของบริการบนเว็บที่จะรับข้อมูลฟอร์ม จากนั้นให้คลิก ถัดไป

 7. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ส่งข้อมูลในเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  1. ในรายการ พารามิเตอร์ ให้คลิกพารามิเตอร์บริการบนเว็บที่จะรับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ใน ตัวเลือกพารามิเตอร์ ให้คลิก เขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  3. คลิกปรับเปลี่ยน รูปปุ่ม

  4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง จากนั้นให้คลิก ตกลง

  5. ในกล่อง รวม ให้คลิก องค์ประกอบข้อความและองค์ประกอบลูกเท่านั้น เพื่อส่งแค่เนื้อหาและองค์ประกอบลูกของเขตข้อมูลหรือกลุ่มเท่านั้น หรือคลิก ทรีย่อย XML รวมถึงองค์ประกอบที่เลือก เพื่อส่งทั้งเนื้อหาและกลุ่มหรือเขตข้อมูลที่เลือก

  ส่งข้อมูลในรูปแบบทั้งหมด

  1. คลิก ทั้งฟอร์ม (เอกสาร XML รวมทั้งคำแนะนำในการประมวลผล)

  ส่งข้อมูลเป็นสตริง

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อมูลเป็นสตริง

   โดยทั่วไป คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อส่งข้อมูลที่มีลายเซ็นแบบดิจิทัล โดยส่วนใหญ่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

 8. คลิก ถัดไป

 9. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่องใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ พิมพ์ชื่อที่สื่อความหมายสำหรับส่งเชื่อมต่อข้อมูล

 10. ตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องในส่วน สรุป จากนั้นให้คลิก เสร็จสิ้น

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งข้อมูลไปยังไลบรารีเอกสาร

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก สร้างการเชื่อมต่อใหม่ไปยัง คลิก ส่งข้อมูล แล้วคลิก ถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ไปยังไลบรารีเอกสารบนไซต์ SharePoint จากนั้นให้คลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่อง ไลบรารีเอกสาร ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของไลบรารีเอกสาร SharePoint

 6. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อที่จะใช้เพื่อระบุฟอร์มในไลบรารีเอกสาร นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้สูตรเพื่อให้แน่ใจได้ว่าแต่ละชื่อฟอร์มจะไม่ซ้ำกัน

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

  2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อใช้เขตข้อมูลในสูตร ให้คลิก แทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม แล้วคลิก ตกลง

   • เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันในสูตร ให้คลิก แทรกฟังก์ชัน เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้ในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน แล้วคลิก ตกลง

    ถ้าฟังก์ชันต้องการพารามิเตอร์ ให้เลือกฟังก์ชันในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน คลิก ตกลง แล้วในกล่อง สูตร ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร คลิกสองครั้งที่ฟังก์ชันที่คุณเพิ่ม และคลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันในส่วน ดูเพิ่มเติม

   • เมื่อต้องการแทรกค่าหรือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ลงในสูตร ให้พิมพ์ค่าหรือสัญลักษณ์สำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในกล่อง สูตร

  การดำเนินการ

  สัญลักษณ์

  บวก

  +

  ลบ

  -

  คูณ

  *

  หาร

  /

  • หมายเหตุ: ถ้าสูตรของคุณใช้ตัวดำเนินการการหาร (/) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีช่องว่างก่อนหน้าและหลังตัวดำเนินการการหาร ถ้าตัวดำเนินการการหารไม่มีช่องว่างก่อนและหลังตัวดำเนินการนั้น InfoPath อาจแปล "/" เป็นตัวคั่นสำหรับขั้นตอนตำแหน่ง XPath มากกว่าที่จะเป็นตัวดำเนินการการหาร

  • เมื่อต้องการตรวจสอบสูตรให้มีไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้แทรก ตรวจสอบสูตร

   ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรในส่วน ดูเพิ่มเติม

 7. เมื่อต้องการเขียนทับฟอร์มที่มีอยู่ที่มีชื่อเหมือนกันในไลบรารีเอกสาร ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้เขียนทับถ้ามีแฟ้มอยู่

 8. คลิก ถัดไป

 9. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่องใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ พิมพ์ชื่อที่สื่อความหมายสำหรับนี้ส่งการเชื่อมต่อข้อมูล

 10. ตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องในส่วน สรุป จากนั้นให้คลิก เสร็จสิ้น

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งข้อมูลในข้อความอีเมล

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก สร้างการเชื่อมต่อใหม่ไปยัง คลิก ส่งข้อมูล แล้วคลิก ถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เป็นข้อความอีเมล จากนั้นให้คลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับของข้อความ เรื่องที่คุณต้องการให้ปรากฏในข้อความ และข้อความนำที่คุณต้องการในกล่องที่เหมาะสม จากนั้นให้คลิก ถัดไป นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้สูตรในแต่ละกล่องยกเว้นกล่อง ข้อความนำ

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

  2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อใช้เขตข้อมูลในสูตร ให้คลิก แทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม แล้วคลิก ตกลง

   • เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันในสูตร ให้คลิก แทรกฟังก์ชัน เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้ในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน แล้วคลิก ตกลง

    ถ้าฟังก์ชันต้องการพารามิเตอร์ ให้เลือกฟังก์ชันในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน คลิก ตกลง แล้วในกล่อง สูตร ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร คลิกสองครั้งที่ฟังก์ชันที่คุณเพิ่ม และคลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันในส่วน ดูเพิ่มเติม

   • เมื่อต้องการแทรกค่าหรือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ลงในสูตร ให้พิมพ์ค่าหรือสัญลักษณ์สำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในกล่อง สูตร

  การดำเนินการ

  สัญลักษณ์

  บวก

  +

  ลบ

  -

  คูณ

  *

  หาร

  /

  • หมายเหตุ: ถ้าสูตรของคุณใช้ตัวดำเนินการการหาร (/) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีช่องว่างก่อนหน้าและหลังตัวดำเนินการการหาร ถ้าตัวดำเนินการการหารไม่มีช่องว่างก่อนและหลังตัวดำเนินการนั้น InfoPath อาจแปล "/" เป็นตัวคั่นสำหรับขั้นตอนตำแหน่ง XPath มากกว่าที่จะเป็นตัวดำเนินการการหาร

  • เมื่อต้องการตรวจสอบสูตรให้มีไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้แทรก ตรวจสอบสูตร

   ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรในส่วน ดูเพิ่มเติม

 6. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการแสดงฟอร์มในเนื้อความของข้อความอีเมล ให้คลิก ส่งเฉพาะมุมมองที่ใช้งานอยู่ของฟอร์มโดยไม่มีสิ่งที่แนบ

  2. เมื่อต้องการส่งข้อมูลฟอร์มเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับข้อความอีเมล คลิกส่งข้อมูลฟอร์มเป็นสิ่งที่แนบมา เลือกกล่องกาเครื่องหมายแนบเทมเพลตฟอร์เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ใช้สามารถเปิดฟอร์ม และ แล้ว พิมพ์ชื่อสำหรับฟอร์มในกล่องชื่อสิ่งที่แนบมา คุณสามารถระบุเขตข้อมูล หรือใช้สูตรเพื่อให้แน่ใจว่า แต่ละชื่อฟอร์มที่ไม่ซ้ำกัน ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะถ้าเทมเพลตฟอร์ถูกกำหนดค่าการกำหนดระดับความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ หรือกำหนดค่าระดับความปลอดภัยถูกจำกัดหรือไม่เชื่อถือแบบเต็ม

   วิธีการมีดังนี้

   1. คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

   2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อใช้เขตข้อมูลในสูตร ให้คลิก แทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม แล้วคลิก ตกลง

    • เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันในสูตร ให้คลิก แทรกฟังก์ชัน เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้ในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน แล้วคลิก ตกลง

     ถ้าฟังก์ชันต้องการพารามิเตอร์ ให้เลือกฟังก์ชันในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน คลิก ตกลง แล้วในกล่อง สูตร ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร คลิกสองครั้งที่ฟังก์ชันที่คุณเพิ่ม และคลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันในส่วน ดูเพิ่มเติม

    • เมื่อต้องการแทรกค่าหรือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ลงในสูตร ให้พิมพ์ค่าหรือสัญลักษณ์สำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในกล่อง สูตร

   การดำเนินการ

   สัญลักษณ์

   บวก

   +

   ลบ

   -

   คูณ

   *

   หาร

   /

   • หมายเหตุ: ถ้าสูตรของคุณใช้ตัวดำเนินการการหาร (/) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีช่องว่างก่อนหน้าและหลังตัวดำเนินการการหาร ถ้าตัวดำเนินการการหารไม่มีช่องว่างก่อนและหลังตัวดำเนินการนั้น InfoPath อาจแปล "/" เป็นตัวคั่นสำหรับขั้นตอนตำแหน่ง XPath มากกว่าที่จะเป็นตัวดำเนินการการหาร

   • เมื่อต้องการตรวจสอบสูตรให้มีไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้แทรก ตรวจสอบสูตร

    ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรในส่วน ดูเพิ่มเติม

   ผู้รับอีเมลของข้อมูลฟอร์มที่ส่งเป็นสิ่งที่แนบจะต้องมี InfoPath ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้รับเพื่อเปิดสิ่งที่แนบนั้น

 7. คลิก ถัดไป

 8. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่องใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ พิมพ์ชื่อที่สื่อความหมายสำหรับนี้ส่งการเชื่อมต่อข้อมูล

 9. ตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องในส่วน สรุป จากนั้นให้คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่ออนุญาตการส่ง

หลังจากคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิที่จำเป็นลงในแม่แบบฟอร์มของคุณแล้ว คุณสามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลฟอร์มของตนได้ เมื่อคุณทำเช่นนี้ InfoPath จะเพิ่มคำสั่ง ส่ง ให้กับเมนู แฟ้ม และปุ่ม ส่ง ให้กับแถบเครื่องมือ มาตรฐาน เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม จากนั้นคุณสามารถกำหนดค่าการกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม ส่ง ในกรณีนี้ คุณจะเพิ่มกฎที่ส่งข้อมูลฟอร์มไปยังการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งเมื่อผู้ใช้คลิกคำสั่ง ส่ง บนเมนู แฟ้ม หรือปุ่ม ส่ง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน

ในกล่องโต้ตอบเดียวกัน คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกการส่งได้

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มนี้

  เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ InfoPath จะเพิ่มปุ่ม ส่ง ในแถบเครื่องมือ มาตรฐาน และคำสั่ง ส่ง ในเมนู แฟ้ม เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม

 3. คลิก ดำเนินการแบบกำหนดเองโดยใช้กฎ จากนั้นให้คลิก กฎ

 4. ในกล่องโต้ตอบ กฎสำหรับการส่งฟอร์ม ให้คลิก เพิ่ม

 5. คลิก เพิ่มการกระทำ

 6. ในกล่อง การกระทำ ให้คลิก การส่งที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับการกระทำการส่งนี้ในรายการ การเชื่อมต่อข้อมูล จากนั้นให้คลิก ตกลง

 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 สำหรับแต่ละการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งที่คุณได้เพิ่มให้กับแม่แบบฟอร์มของคุณ

 8. หลังจากที่คุณเพิ่มเงื่อนไขสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งทั้งหมดในแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้คลิก ตกลง สองครั้ง

  1. การเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง

   ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนอักขระที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่างเช่น การกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 9. เมื่อต้องการป้องกันผู้ใช้จากการใช้คำสั่ง ส่ง หรือปุ่ม ส่ง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรายการเมนู 'ส่ง' และปุ่มบนแถบเครื่องมือ 'ส่ง'

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการปิดฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง

   • เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อระบุถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ข้อความแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   • ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×