การส่งข้อมูลฟอร์มไปยังหลายตำแหน่ง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถออกแบบเทมเพลฟอร์มของคุณเพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขาไปยังตำแหน่งที่ตั้งหลายเมื่อคลิกที่ปุ่มส่ง

ในบทความนี้

ภาพรวม

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ส่ง

ภาพรวม

เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขาไปยังตำแหน่งที่ตั้งหลาย คุณต้องเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองแม่แบบของฟอร์มที่ส่งข้อมูลสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา หลังจากที่คุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลส่งทั้งหมด คุณกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขาไปยังตำแหน่งที่ตั้งหลาย โดยใช้ตัวกฎ ผลลัพธ์เป็น Microsoft Office InfoPath เพิ่มปุ่มส่ง ให้แถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ไปเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม InfoPath ส่งข้อมูลฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลรองในลำดับที่ระบุไว้ในกฎ คุณไม่สามารถกำหนดค่ากฎการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลส่งทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

เมื่อคุณกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขา คุณสามารถกำหนดตัวเลือกการส่งโดยใช้วิธีต่อไปนี้:

 • เปลี่ยนข้อความที่ปรากฏบนปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง บนเมนูไฟล์

 • เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง บนเมนูไฟล์

 • สร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อแสดงแก่ผู้ใช้ของคุณเมื่อพวกเขาส่งฟอร์มของพวกเขา

 • ระบุว่า จะเปิดฟอร์มทิ้งไว้ ปิดฟอร์ม หรือเปิดฟอร์มเปล่าอื่นหลังจากส่งฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง

เมื่อต้องการกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แล้วไปยังหลายตำแหน่ง คุณเพิ่มจำเป็นต้องส่งการเชื่อมต่อข้อมูลกับเทมเพลตฟอร์ คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

 • บริการเว็บ

 • ไลบรารีเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Windows SharePoint Services

 • ในข้อความอีเมล

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ต้อง Microsoft Office Outlook ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเพื่อส่งข้อมูลฟอร์มในข้อความอีเมล

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มส่งการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งข้อมูลไปยังบริการเว็บ

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกสร้างการเชื่อมต่อใหม่ คลิกส่งข้อมูล นั้นแล้ว คลิกถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกบริการเว็บ แล้ว คลิ กถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บที่ผู้ใช้ของคุณจะส่งฟอร์มของพวกเขา และคลิกถัดไป

  ถ้าคุณต้องการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ อธิบายสากล ค้นพบ และการรวม (UDDI) สำหรับการบริการเว็บ คลิกค้นหา UDDI ใส่เซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้องการค้นหา ระบุว่า คุณต้องการค้นหา โดยผู้ให้บริการ หรือ โดยบริการที่กำหนดไว้ ใส่คำสำคัญค้นหา จากนั้น คลิกค้นหา บริการเว็บที่ตรงกับคำสำคัญของคุณค้นหาจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา

 6. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในรายการเลือกการดำเนินการ คลิกการดำเนินการบริการเว็บ ที่จะได้รับข้อมูลฟอร์ม แล้ว คลิกถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ส่งข้อมูลในเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  1. ในรายการพารามิเตอร์ คลิกพารามิเตอร์บริการเว็บที่จะได้รับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ในตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  3. คลิกปรับเปลี่ยน รูปปุ่ม

  4. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง แล้ว คลิ กตกลง

  5. ในกล่องรวม คลิกข้อความและลูกองค์ประกอบเฉพาะ เพื่อส่งเพียงแค่เนื้อหาและองค์ประกอบลูกใด ๆ ของเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่ม หรือคลิกทรีย่อย XML รวมถึงองค์ประกอบที่เลือก เพื่อส่งทั้งเนื้อหา และเลือกกลุ่ม หรือเขตข้อมูล

  ส่งข้อมูลในรูปแบบทั้งหมด

  1. คลิกทั้งฟอร์ม (XML เอกสาร รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  ส่งข้อมูลเป็นสตริง

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งข้อมูลเป็นสตริงข้อ ความ

   โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อส่งข้อมูลเซ็นชื่อแบบดิจิทัล ในกรณีส่วนใหญ่ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

 8. คลิก ถัดไป

 9. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่องใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ พิมพ์ชื่อที่สื่อความหมายสำหรับส่งเชื่อมต่อข้อมูล

 10. ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ถูกต้องในส่วนสรุป แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งข้อมูลไปยังไลบรารีเอกสาร

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกสร้างการเชื่อมต่อใหม่ คลิกส่งข้อมูล นั้นแล้ว คลิกถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกไปยังไลบรารีเอกสารบนไซต์ SharePoint แล้ว คลิ กถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่องไลบรารีเอกสาร พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของไลบรารีเอกสาร SharePoint

 6. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อที่จะถูกใช้เพื่อระบุฟอร์มในไลบรารีเอกสาร คุณยังสามารถใช้สูตรเพื่อให้แน่ใจว่า แต่ละชื่อฟอร์มที่ไม่ซ้ำกัน

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

  2. ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการใช้เขตข้อมูลในสูตร คลิกแทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ทางแล้ว คลิกตกลง

   • เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันในสูตร คลิกแทรกฟังก์ชัน เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้ในกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน ทางแล้ว คลิกตกลง

    ถ้าฟังก์ชันจำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ เลือกฟังก์ชันในกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน คลิกตกลง แล้วในกล่องสูตร ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร คลิกสองครั้งที่ฟังก์ชันที่คุณเพิ่ม และคลิกเขตข้อมูล หรือ กลุ่ม ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันในส่วนดูเพิ่มเติม

   • เมื่อต้องการแทรกค่าหรือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ลงในสูตร พิมพ์สัญลักษณ์สำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือค่าในกล่องสูตร

  การดำเนินการ

  สัญลักษณ์

  เพิ่ม

  +

  ลบ

  -

  คูณ

  *

  หาร

  /

  • หมายเหตุ: ถ้าสูตรของคุณใช้ตัวดำเนินการหาร (/) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีช่องว่างก่อน และ หลังตัวดำเนินการหาร ถ้าตัวดำเนินการหารมีช่องว่างก่อน และหลัง InfoPath อาจตีความ "/" เป็นตัวคั่นสำหรับขั้นตอนในตำแหน่งที่ตั้ง XPath แทนที่จะ เป็นตัวดำเนินการหาร

  • เมื่อต้องการตรวจสอบสูตรถูกต้องของไวยากรณ์ ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร คลิกตรวจสอบสูตร

   ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรในส่วนดูเพิ่มเติม

 7. เมื่อต้องการเขียนทับฟอร์มใด ๆ ที่มีอยู่ที่ มีชื่อเดียวกันในไลบรารีเอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้เขียนทับไฟล์ที่มีอยู่

 8. คลิก ถัดไป

 9. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่องใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ พิมพ์ชื่อที่สื่อความหมายสำหรับส่งเชื่อมต่อข้อมูล

 10. ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ถูกต้องในส่วนสรุป แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งข้อมูลในข้อความอีเมล

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกสร้างการเชื่อมต่อใหม่ คลิกส่งข้อมูล นั้นแล้ว คลิกถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกเป็นข้อความอีเมล แล้ว คลิ กถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์อยู่อีเมลของผู้รับข้อความ ชื่อเรื่องที่คุณต้องการให้ปรากฏในข้อความ และข้อความแนะนำที่คุณต้องการในกล่องเหมาะสม แล้ว คลิ กถัดไป คุณยังสามารถใช้สูตรในแต่ละกล่องยกเว้นกล่องบทนำ

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

  2. ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการใช้เขตข้อมูลในสูตร คลิกแทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ทางแล้ว คลิกตกลง

   • เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันในสูตร คลิกแทรกฟังก์ชัน เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้ในกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน ทางแล้ว คลิกตกลง

    ถ้าฟังก์ชันจำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ เลือกฟังก์ชันในกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน คลิกตกลง แล้วในกล่องสูตร ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร คลิกสองครั้งที่ฟังก์ชันที่คุณเพิ่ม และคลิกเขตข้อมูล หรือ กลุ่ม ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันในส่วนดูเพิ่มเติม

   • เมื่อต้องการแทรกค่าหรือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ลงในสูตร พิมพ์สัญลักษณ์สำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือค่าในกล่องสูตร

  การดำเนินการ

  สัญลักษณ์

  เพิ่ม

  +

  ลบ

  -

  คูณ

  *

  หาร

  /

  • หมายเหตุ: ถ้าสูตรของคุณใช้ตัวดำเนินการหาร (/) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีช่องว่างก่อน และ หลังตัวดำเนินการหาร ถ้าตัวดำเนินการหารมีช่องว่างก่อน และหลัง InfoPath อาจตีความ "/" เป็นตัวคั่นสำหรับขั้นตอนในตำแหน่งที่ตั้ง XPath แทนที่จะ เป็นตัวดำเนินการหาร

  • เมื่อต้องการตรวจสอบสูตรถูกต้องของไวยากรณ์ ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร คลิกตรวจสอบสูตร

   ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรในส่วนดูเพิ่มเติม

 6. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการแสดงฟอร์มในเนื้อความของข้อความอีเมล คลิกส่งเฉพาะมุมมองใช้งานอยู่ของฟอร์มและไม่มีสิ่งที่แนบมา

  2. เมื่อต้องการส่งข้อมูลฟอร์มเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับข้อความอีเมล คลิกส่งข้อมูลฟอร์มเป็นสิ่งที่แนบมา เลือกกล่องกาเครื่องหมายแนบเทมเพลตฟอร์เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ใช้สามารถเปิดฟอร์ม แล้ว พิมพ์ชื่อสำหรับฟอร์มในชื่อสิ่งที่แนบมา กล่องนั้น คุณสามารถระบุเขตข้อมูล หรือใช้สูตรเพื่อให้แน่ใจว่า แต่ละชื่อฟอร์มที่ไม่ซ้ำกัน ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะถ้าเทมเพลตฟอร์ถูกกำหนดค่าการกำหนดระดับความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ หรือกำหนดค่าระดับความปลอดภัยถูกจำกัดหรือไม่เชื่อถือแบบเต็ม

   วิธีการมีดังนี้

   1. คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

   2. ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • เมื่อต้องการใช้เขตข้อมูลในสูตร คลิกแทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ทางแล้ว คลิกตกลง

    • เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันในสูตร คลิกแทรกฟังก์ชัน เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้ในกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน ทางแล้ว คลิกตกลง

     ถ้าฟังก์ชันจำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ เลือกฟังก์ชันในกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน คลิกตกลง แล้วในกล่องสูตร ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร คลิกสองครั้งที่ฟังก์ชันที่คุณเพิ่ม และคลิกเขตข้อมูล หรือ กลุ่ม ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันในส่วนดูเพิ่มเติม

    • เมื่อต้องการแทรกค่าหรือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ลงในสูตร พิมพ์สัญลักษณ์สำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือค่าในกล่องสูตร

   การดำเนินการ

   สัญลักษณ์

   เพิ่ม

   +

   ลบ

   -

   คูณ

   *

   หาร

   /

   • หมายเหตุ: ถ้าสูตรของคุณใช้ตัวดำเนินการหาร (/) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีช่องว่างก่อน และ หลังตัวดำเนินการหาร ถ้าตัวดำเนินการหารมีช่องว่างก่อน และหลัง InfoPath อาจตีความ "/" เป็นตัวคั่นสำหรับขั้นตอนในตำแหน่งที่ตั้ง XPath แทนที่จะ เป็นตัวดำเนินการหาร

   • เมื่อต้องการตรวจสอบสูตรถูกต้องของไวยากรณ์ ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร คลิกตรวจสอบสูตร

    ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรในส่วนดูเพิ่มเติม

   อีเมลของผู้รับข้อมูลฟอร์มที่จะถูกส่งเป็นสิ่งที่แนบมาจะต้อง InfoPath ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเพื่อเปิดสิ่งที่แนบมา

 7. คลิก ถัดไป

 8. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่องใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ พิมพ์ชื่อที่สื่อความหมายสำหรับส่งเชื่อมต่อข้อมูล

 9. ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ถูกต้องในส่วนสรุป แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ส่ง

หลังจากที่คุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองจำเป็นลงในเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขา เมื่อคุณทำเช่นนี้ InfoPath เพิ่มคำสั่งส่ง ไปเมนูไฟล์ และปุ่มส่ง ไปยังแถบเครื่องมือมาตรฐาน เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม คุณสามารถกำหนดค่าการกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มส่ง ออกแล้ว ในกรณีนี้ คุณจะเพิ่มกฎการส่งข้อมูลไปยังแต่ละฟอร์มการเชื่อมต่อข้อมูลส่งเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน หรือคำสั่งส่ง บนเมนูไฟล์

ในกล่องโต้ตอบเดิม คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกการส่ง

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มนี้

  เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ InfoPath เพิ่มปุ่มส่ง ลงเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ไปเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม

 3. คลิกแอคชันแบบกำหนดเองโดยใช้กฎ แล้ว คลิ กกฎ

 4. ในกล่องโต้ตอบกฎการส่งฟอร์ม คลิกเพิ่ม

 5. คลิกเพิ่มแอคชัน

 6. ในกล่องแอคชัน คลิกส่งโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูล คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับส่งการดำเนินการในรายการเชื่อมต่อข้อมูล จากนั้น คลิกตกลง

 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 สำหรับแต่ละรายการที่เชื่อมต่อข้อมูลที่คุณได้เพิ่มลงในแม่แบบของฟอร์มส่ง

 8. หลังจากที่คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลส่งทั้งหมดในแม่แบบของฟอร์ม คลิกตกลง สองครั้ง

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในส่ง ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ

   ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนอักขระที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่างเช่น การกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 9. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้โดยใช้คำสั่งส่ง หรือปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรายการเมนูส่งและปุ่มแถบเครื่องมือส่ง

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการปิดฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง

   • เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อระบุถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ข้อความแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   • ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×