ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การส่งข้อมูลฟอร์มไปยังบริการบนเว็บ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณส่งข้อมูลฟอร์มของผู้ใช้ไปยังบริการบนเว็บ คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งกับแม่แบบฟอร์มเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่บริการบนเว็บยอมรับ คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งเพื่อส่งข้อมูลในเขตข้อมูลที่ระบุไว้ ข้อมูลในเขตข้อมูลทั้งหมดในกลุ่ม หรือข้อมูลทั้งหมดในฟอร์ม

หลังจากที่คุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง คุณต้องกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลฟอร์มให้กับบริการบนเว็บ ด้วยเหตุนี้ Microsoft Office InfoPath จะเพิ่มปุ่ม ส่ง ให้กับแถบเครื่องมือ มาตรฐาน และคำสั่ง ส่ง ให้กับเมนู แฟ้ม บนฟอร์ม นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดตัวเลือกการส่งเองได้สำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณตามวิธีต่างๆ ต่อไปนี้

 • เปลี่ยนแปลงข้อความที่ปรากฏบนปุ่ม ส่ง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน และคำสั่ง ส่ง บนเมนู แฟ้ม

 • เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับปุ่ม ส่ง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน และคำสั่ง ส่ง บนเมนู แฟ้ม

 • สร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อแสดงแก่ผู้ใช้ของคุณเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์มของผู้ใช้

 • ระบุว่าจะเปิดฟอร์มทิ้งไว้ ปิดฟอร์ม หรือเปิดฟอร์มว่างอื่นหลังจากที่ส่งฟอร์มแล้ว

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มนี้

 3. คลิก ส่งข้อมูลฟอร์มไปยังปลายทางเดียว จากนั้นให้คลิก บริการบนเว็บ ในรายการ

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บที่ผู้ใช้ของคุณจะส่งข้อมูล จากนั้นให้คลิก ถัดไป

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) สำหรับบริการบนเว็บ ให้คลิก ค้นหา UDDI ใส่เซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้องการค้นหา ระบุว่าคุณต้องการค้นหาตามผู้ให้บริการหรือตามบริการที่ให้ ใส่คำสำคัญสำหรับการค้นหา จากนั้นให้คลิก ค้นหา บริการบนเว็บที่พบคำสำคัญสำหรับการค้นหาของคุณจะปรากฏในรายการ ผลลัพธ์การค้นหา

 6. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในรายการ เลือกการดำเนินการ ให้คลิกการดำเนินการบริการบนเว็บที่คุณต้องการใช้เพื่อรับข้อมูลฟอร์ม จากนั้นให้คลิก ถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง เมื่อต้องการเลือกข้อมูลในฟอร์มที่จะส่งสำหรับพารามิเตอร์แต่ละตัวในบริการบนเว็บ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ส่งข้อมูลในเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  1. ในรายการ พารามิเตอร์ ให้คลิกพารามิเตอร์บริการบนเว็บที่จะรับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ใน ตัวเลือกพารามิเตอร์ ให้คลิก เขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  3. คลิกปรับเปลี่ยน รูปปุ่ม

  4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง จากนั้นให้คลิก ตกลง

  5. ในกล่อง รวม ให้คลิก องค์ประกอบข้อความและองค์ประกอบลูกเท่านั้น เพื่อส่งแค่ข้อมูลในเขตข้อมูลนี้ และองค์ประกอบลูกของเขตข้อมูลหรือกลุ่ม หรือคลิก ทรีย่อย XML รวมถึงองค์ประกอบที่เลือก เพื่อส่งชื่อเขตข้อมูล ข้อมูลในเขตข้อมูล และองค์ประกอบลูกในกลุ่มหรือเขตข้อมูลที่เลือก

  ส่งข้อมูลในรูปแบบทั้งหมด

  1. ในรายการ พารามิเตอร์ ให้คลิกพารามิเตอร์บริการบนเว็บที่จะรับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกทั้งฟอร์ม (XML เอกสาร รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  ส่งข้อมูลเป็นสตริง

  1. ในรายการ พารามิเตอร์ ให้คลิกพารามิเตอร์บริการบนเว็บที่จะรับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกทั้งฟอร์ม (XML เอกสาร รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อมูลเป็นสตริง

   หมายเหตุ: โดยทั่วไป คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อส่งข้อมูลที่มีลายเซ็นแบบดิจิทัล โดยส่วนใหญ่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

  รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับชุดข้อมูล ADO.NET Microsoft วัตถุ

  ถ้าบริการบนเว็บต้องใช้วัตถุ ADO.NET DataSet ให้เลือกโหนด DataSet เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูล ถ้าคุณใช้โหนดชนิดอื่นสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลกับบริการบนเว็บที่ต้องใช้ ADO DataSet การดำเนินการส่งจะไม่สามารถทำได้

 8. คลิก ถัดไป

 9. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่องใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ พิมพ์ชื่อที่สื่อความหมายสำหรับส่งเชื่อมต่อข้อมูล

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในส่ง ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนอักขระที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่างเช่น การกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 10. ตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องในส่วน สรุป จากนั้นให้คลิก เสร็จสิ้น

 11. เมื่อต้องการทำให้ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่ง ส่ง หรือปุ่ม ส่ง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรายการเมนู 'ส่ง' และปุ่มบนแถบเครื่องมือ 'ส่ง'

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   1. เมื่อต้องการปิดฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง

   2. เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อระบุถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ข้อความแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    เคล็ดลับ: ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   3. ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×