การส่งข้อมูลฟอร์มในข้อความอีเมล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มรองเชื่อมต่อข้อมูลของคุณแม่แบบฟอร์มที่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มข้อมูลของพวกเขาในข้อความอีเมล ส่งออก คุณสามารถใช้ค่าคง ค่าโดยยึดตามข้อมูลใน ฟอร์ม หรือสูตรเพื่อระบุอยู่อีเมฟอร์มจะถูกส่งไป บรรทัดเรื่องของข้อความอีเมล และชื่อของฟอร์ม คุณสามารถระบุถ้า คุณต้องการให้ฟอร์มปรากฏในเนื้อความ ของข้อความอีเมล หรือ เป็นสิ่งที่แนบมากับข้อความ

ถ้าคุณกำหนดค่าเทมเพลตของคุณฟอร์มการรวมฟอร์มเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับข้อความอีเมล คุณยังสามารถแนบเทมเพลตฟอร์มไปยังข้อความอีเมล โดยรวมทั้งฟอร์มและเทมเพลตฟอร์มเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับข้อความอีเมล คุณสามารถช่วยให้แน่ใจว่า อีเมลของผู้รับสามารถเปิดฟอร์มใน Microsoft Office InfoPath แม้ว่าจะไม่มีเทมเพลตฟอร์ที่แคชไว้บนคอมพิวเตอร์ของตน เพื่อให้ผู้รับจะเปิดสิ่งที่แนบมา พวกเขาต้องมี InfoPath ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา

เมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขาในข้อความอีเมล InfoPath สร้างข้อความอีเมล ด้วยข้อมูลฟอร์ม และส่งข้อความไปยังอีเมลของผู้รับที่คุณระบุเมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ถ้าบุคคลที่ได้รับฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แล้วใช้Microsoft Office Outlook 2007 พวกเขาสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ลงกล่องจดหมายเข้าของพวกเขาเพื่อให้ประกอบด้วยทั้งหมดในฟอร์ม InfoPath ที่พวกเขาได้รับ และกำหนดค่าโฟลเดอร์นั้นเพื่อให้แสดงข้อมูลในฟอร์มในคอลัมน์ใน Outlook

หลังจากที่คุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง คุณกำหนดค่าเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขา ผลลัพธ์เป็น เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์ม InfoPath โดยอัตโนมัติเพิ่มปุ่มส่ง ให้แถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ไปเมนูไฟล์ คุณยังสามารถกำหนดค่าตัวเลือกส่งเทมเพลตฟอร์ของคุณโดยใช้วิธีต่อไปนี้:

 • เปลี่ยนข้อความที่ปรากฏบนปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง บนเมนูไฟล์

 • เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง บนเมนูไฟล์

 • สร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อแสดงแก่ผู้ใช้ของคุณเมื่อพวกเขาส่งฟอร์มของพวกเขา

 • ระบุว่า จะเปิดฟอร์มทิ้งไว้ ปิดฟอร์ม หรือเปิดฟอร์มเปล่าอื่นหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มนี้

 3. คลิกส่งฟอร์มข้อมูลไปยังปลายทางเดียว แล้ว ในรายการ คลิ กอีเมล

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ในการเชื่อมต่อตัวช่วยสร้างข้อมูล ในกล่องเหมาะสม อยู่อีเมลของผู้รับ ชื่อเรื่องที่คุณต้องการให้ปรากฏในข้อความอีเมล และข้อความแนะนำที่คุณต้องพิมพ์ แล้ว คลิ กถัดไป

  เคล็ดลับ: คุณสามารถระบุเขตข้อมูล หรือการสร้างค่าสำหรับแต่ละกล่องยกเว้นกล่องบทนำ สูตรมาใช้

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

  2. ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการใช้เขตข้อมูลในสูตร คลิกแทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ทางแล้ว คลิกตกลง

   • เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันในสูตร คลิกแทรกฟังก์ชัน เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้ในกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน ทางแล้ว คลิกตกลง

    เคล็ดลับ: ถ้าฟังก์ชันจำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ เลือกฟังก์ชันในกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน คลิกตกลง แล้วในกล่องสูตร ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร คลิกสองครั้งที่ฟังก์ชันที่คุณเพิ่ม และคลิกเขตข้อมูล หรือ กลุ่ม ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันในส่วนดูเพิ่มเติม

   • เมื่อต้องการแทรกค่าหรือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ลงในสูตร พิมพ์สัญลักษณ์สำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือค่าในกล่องสูตร

  การดำเนินการ

  สัญลักษณ์

  เพิ่ม

  +

  ลบ

  -

  คูณ

  *

  หาร

  /

  • หมายเหตุ: ถ้าสูตรของคุณใช้ตัวดำเนินการหาร (/) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีช่องว่างก่อน และ หลังตัวดำเนินการหาร ถ้าตัวดำเนินการหารมีช่องว่างก่อน และหลัง InfoPath อาจตีความ "/" เป็นตัวคั่นสำหรับขั้นตอนในตำแหน่งที่ตั้ง XPath แทนที่จะ เป็นตัวดำเนินการหาร

  • เมื่อต้องการตรวจสอบสูตรถูกต้องของไวยากรณ์ ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร คลิกตรวจสอบสูตร

   ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรในส่วนดูเพิ่มเติม

 6. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการแสดงฟอร์มในเนื้อความของข้อความอีเมล คลิกส่งเฉพาะมุมมองใช้งานอยู่ของฟอร์มและไม่มีสิ่งที่แนบมา

  2. เมื่อต้องการส่งข้อมูลฟอร์มเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับข้อความอีเมล คลิกส่งข้อมูลฟอร์มเป็นสิ่งที่แนบมา เลือกกล่องกาเครื่องหมายแนบเทมเพลตฟอร์เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ใช้สามารถเปิดฟอร์ม แล้ว พิมพ์ชื่อสำหรับฟอร์มในชื่อสิ่งที่แนบมา กล่องนั้น คุณสามารถระบุเขตข้อมูล หรือใช้สูตรเพื่อให้แน่ใจว่า แต่ละชื่อฟอร์มที่ไม่ซ้ำกัน

   วิธีการมีดังนี้

   1. คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

   2. ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • เมื่อต้องการใช้เขตข้อมูลในสูตร คลิกแทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ทางแล้ว คลิกตกลง

    • เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันในสูตร คลิกแทรกฟังก์ชัน เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้ในกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน ทางแล้ว คลิกตกลง

     เคล็ดลับ: ถ้าฟังก์ชันจำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ เลือกฟังก์ชันในกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน คลิกตกลง แล้วในกล่องสูตร ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร คลิกสองครั้งที่ฟังก์ชันที่คุณเพิ่ม และคลิกเขตข้อมูล หรือ กลุ่ม ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันในส่วนดูเพิ่มเติม

    • เมื่อต้องการแทรกค่าหรือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ลงในสูตร พิมพ์สัญลักษณ์สำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือค่าในกล่องสูตร

   การดำเนินการ

   สัญลักษณ์

   เพิ่ม

   +

   ลบ

   -

   คูณ

   *

   หาร

   /

   • หมายเหตุ: ถ้าสูตรของคุณใช้ตัวดำเนินการหาร (/) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีช่องว่างก่อน และ หลังตัวดำเนินการหาร ถ้าตัวดำเนินการหารมีช่องว่างก่อน และหลัง InfoPath อาจตีความ "/" เป็นตัวคั่นสำหรับขั้นตอนในตำแหน่งที่ตั้ง XPath แทนที่จะ เป็นตัวดำเนินการหาร

   • เมื่อต้องการตรวจสอบสูตรถูกต้องของไวยากรณ์ ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร คลิกตรวจสอบสูตร

    ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรในส่วนดูเพิ่มเติม

   หมายเหตุ: บุคคลที่ได้รับข้อมูลฟอร์มเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล ต้อง InfoPath ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเพื่อเปิดสิ่งที่แนบมา

 7. คลิก ถัดไป

 8. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่องใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ พิมพ์ชื่อที่สื่อความหมายสำหรับส่งเชื่อมต่อข้อมูล

 9. ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ถูกต้องในส่วนสรุป แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในส่ง ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนอักขระที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่างเช่น การกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 10. ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้คำสั่งส่ง หรือปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรายการเมนูส่งและปุ่มแถบเครื่องมือส่ง

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการปิดฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง

   • เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อระบุถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ข้อความแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    เคล็ดลับ: ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   • ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×