การส่งข้อมูลฟอร์มภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อให้ผุ้ใช้สามารถส่งฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณถ้าตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณอาจออกแบบแม่แบบฟอร์มรายการค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้สามารถส่งได้ก็ต่อเมื่อยอดค่าใช้จ่ายในฟอร์มมากกว่าจำนวนที่ระบุไว้

เมื่อต้องการทำงานนี้ให้สำเร็จ คุณต้องกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถส่งฟอร์มได้ และต่อจากนั้น คุณต้องเพิ่มกฎที่ทำให้ฟอร์มนั้นถูกส่งก็ต่อเมื่อตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากที่คุณเพิ่มกฎนั้น คุณจะสามารถเลือกการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งที่จะใช้ถ้าตรงตามเงื่อนไขในกฎนี้

เมื่อคุณกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถส่งฟอร์มของผู้ใช้ได้ Microsoft Office InfoPath จะเพิ่มปุ่ม ส่ง ให้กับแถบเครื่องมือ มาตรฐาน และคำสั่ง ส่ง ให้กับเมนู แฟ้ม เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มนั้น

เมื่อคุณกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลฟอร์มของผู้ใช้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด คุณยังสามารถกำหนดตัวเลือกการส่งเองสำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณตามวิธีต่างๆ ต่อไปนี้

 • เปลี่ยนแปลงข้อความที่ปรากฏบนปุ่ม ส่ง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน และคำสั่ง ส่ง บนเมนู แฟ้ม

 • เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับปุ่ม ส่ง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน และคำสั่ง ส่ง บนเมนู แฟ้ม

 • สร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อแสดงแก่ผู้ใช้ของคุณเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์มของผู้ใช้

 • ระบุว่าจะเปิดฟอร์มทิ้งไว้ ปิดฟอร์ม หรือเปิดฟอร์มว่างอื่นหลังจากที่ส่งฟอร์มแล้ว

เพิ่มกฎเพื่อส่งข้อมูลฟอร์มภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มนี้

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ InfoPath จะเพิ่มปุ่ม ส่ง ในแถบเครื่องมือ มาตรฐาน และคำสั่ง ส่ง ในเมนู แฟ้ม เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม

 3. คลิก ดำเนินการแบบกำหนดเองโดยใช้กฎ จากนั้นให้คลิก กฎ

 4. ในกล่องโต้ตอบ กฎสำหรับการส่งฟอร์ม ให้คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกฎนี้ที่อธิบายตำแหน่งการส่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการทำให้ผู้ใช้สามารถส่งฟอร์มได้โดยใช้ข้อความอีเมลก็ต่อเมื่อค่าในเขตข้อมูลเฉพาะมากกว่า $50 ให้พิมพ์ การส่งอีเมลสำหรับค่าที่มากกว่า $50

 6. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิก ตั้งค่าเงื่อนไข

 7. ในกล่องโต้ตอบ เงื่อนไข ให้ระบุว่าจะใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนั้นเมื่อใด จากนั้นให้คลิก ตกลง

 8. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิก เพิ่มการกระทำ

 9. ในรายการ การกระทำ ให้คลิก การส่งที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูล คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับการดำเนินการส่งในรายการ การเชื่อมต่อข้อมูล จากนั้นให้คลิก ตกลง

 10. คลิก ตกลง สองครั้ง

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนอักขระที่คุณต้องเพื่อใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่าง เพื่อกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 11. เมื่อต้องการป้องกันผู้ใช้จากการใช้คำสั่ง ส่ง หรือปุ่ม ส่ง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรายการเมนู 'ส่ง' และปุ่มบนแถบเครื่องมือ 'ส่ง'

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการปิดฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง

   • เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อระบุถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ข้อความแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    เคล็ดลับ: ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   • ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×