การส่งข้อมูลฟอร์มภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถส่งฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์มก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขบางอย่างในฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการออกแบบแม่ฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้สามารถส่งถ้าผลรวมค่าใช้จ่ายในฟอร์มมีค่ามากกว่าจำนวนที่ระบุเท่านั้น

เมื่อต้องการทำงานนี้ คุณกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถส่งฟอร์ม ทางแล้ว คุณสามารถเพิ่มกฎที่ทำให้ฟอร์มจะถูกส่งมาก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขบางอย่าง หลังจากที่คุณเพิ่มกฎ คุณสามารถเลือกการเชื่อมต่อข้อมูลไปใช้ได้ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขในกฎส่งที่

เมื่อคุณกำหนดค่าเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา Microsoft Office InfoPath เพิ่มปุ่มส่ง ลงเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ไปเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม

เมื่อคุณกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขาภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง คุณยังสามารถกำหนดตัวเลือกการส่งเทมเพลตฟอร์ของคุณโดยใช้วิธีต่อไปนี้:

 • เปลี่ยนข้อความที่ปรากฏบนปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง บนเมนูไฟล์

 • เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง บนเมนูไฟล์

 • สร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อแสดงแก่ผู้ใช้ของคุณเมื่อพวกเขาส่งฟอร์มของพวกเขา

 • ระบุว่า จะเปิดฟอร์มทิ้งไว้ ปิดฟอร์ม หรือเปิดฟอร์มเปล่าอื่นหลังจากส่งฟอร์ม

เพิ่มกฎเพื่อส่งข้อมูลฟอร์มภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มนี้

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ InfoPath เพิ่มปุ่มส่ง ลงเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ไปเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม

 3. คลิกแอคชันแบบกำหนดเองโดยใช้กฎ แล้ว คลิ กกฎ

 4. ในกล่องโต้ตอบกฎการส่งฟอร์ม คลิกเพิ่ม

 5. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับกฎนี้อธิบายถึงตำแหน่งที่ตั้งที่ส่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถส่งฟอร์ม โดยใช้ข้อความอีเมลก็ต่อเมื่อค่าในเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจงมากกว่า $50 พิมพ์อีเมลที่ส่งสำหรับมากกว่า $50

 6. ในกล่องโต้ตอบกฎ คลิกการตั้งค่าเงื่อนไข

 7. ในกล่องโต้ตอบเงื่อนไข ระบุเมื่อเชื่อมต่อข้อมูลควรใช้ แล้ว คลิกตกลง

 8. ในกล่องโต้ตอบกฎ คลิกเพิ่มแอคชัน

 9. ในรายการของแอคชัน คลิกส่งโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูล คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับส่งการดำเนินการในรายการเชื่อมต่อข้อมูล จากนั้น คลิกตกลง

 10. คลิก ตกลง สองครั้ง

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในส่ง ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนอักขระที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่างเช่น การกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 11. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้โดยใช้คำสั่งส่ง หรือปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรายการเมนูส่งและปุ่มแถบเครื่องมือส่ง

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการปิดฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง

   • เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อระบุถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ข้อความแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    เคล็ดลับ: ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   • ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×