การส่งข้อมูลของฟอร์มไปยังฐานข้อมูล Microsoft Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวม

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าตัวเลือกการส่ง

ภาพรวม

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ที่จะขึ้นอยู่กับ Microsoft Office Access (.mdb) หรือฐานข้อมูล Microsoft Office Access 2007 (.accdb) ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลส่งไปยังฐานข้อมูลถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • เทมเพลตฟอร์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ต้องกรอกได้ โดยใช้ InfoPath ถ้าจะสามารถกรอกฟอร์ม โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ ฟอร์มไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลโดยตรง เมื่อต้องการกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เพื่อส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งข้อมูลไปยังบริการเว็บที่เหมาะสมกับฐานข้อมูล

 • ตารางฐานข้อมูลหลักที่ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลหลักจะมีคีย์หลัก ข้อจำกัดที่ไม่ซ้ำ หรือดัชนีที่ไม่ซ้ำ

 • ตารางฐานข้อมูลอื่นที่ใช้กับการเชื่อมต่อข้อมูลหลักนี้มีความสัมพันธ์แบบลำดับชั้น อย่างง่ายลงในตารางหลักฐานข้อมูล

 • ฐานข้อมูลไม่ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่สามารถจัดเก็บชนิดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไบนารี เช่นรูปภาพ รูป OLE วัตถุ ไฟล์ที่แนบมา ชนิดข้อมูล memo Office Access หรือชนิดข้อมูล SQL Text

ถ้าฐานข้อมูลตรงกับข้อกำหนดเหล่านี้ InfoPath สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง และเพิ่มปุ่มส่ง ให้แถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ไปเมนูไฟล์ บนฟอร์ม

หมายเหตุ: เชื่อมต่อข้อมูลรองไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล ถ้าคุณต้องการใช้ข้อมูลส่งการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลรอง ระบุบริการเว็บที่ทำงานกับฐานข้อมูล และเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งเพื่อบริการเว็บนั้นแล้ว

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง คุณสามารถกำหนดตัวเลือกการส่งเทมเพลตฟอร์ของคุณโดยใช้วิธีต่อไปนี้

 • เปลี่ยนข้อความที่ปรากฏบนปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง บนเมนูไฟล์

 • เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง บนเมนูไฟล์

 • สร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อแสดงแก่ผู้ใช้ของคุณเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์มของผู้ใช้

 • ระบุว่าจะเปิดฟอร์มทิ้งไว้ ปิดฟอร์ม หรือเปิดฟอร์มว่างอื่นหลังจากที่ส่งฟอร์มแล้ว

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก จากนั้นให้คลิก ปรับเปลี่ยน

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก ถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการส่งสำหรับการเชื่อมต่อนี้ จากนั้นให้คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าตัวเลือกการส่ง

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง InfoPath เพิ่มปุ่มส่ง ให้แถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ไปเมนูไฟล์ นอกจากนี้ InfoPath กำหนดค่าฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์มเพื่อแสดงข้อความไปยังผู้ใช้หลังจากที่พวกเขาส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แล้ว ข้อความนี้ระบุว่า ฟอร์มถูกส่งเรียบร้อยแล้ว ตามค่าเริ่มต้น InfoPath ยังเก็บฟอร์มเปิดอยู่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งออก เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความที่ปรากฏบนปุ่มส่ง ตลอดจนลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มของพวกเขา ทำต่อไปนี้:

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนอักขระที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่างเช่น การกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 2. ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้คำสั่งส่ง หรือปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรายการเมนูส่งและปุ่มแถบเครื่องมือส่ง

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการปิดฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง

   • เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อระบุถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ข้อความแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    เคล็ดลับ: ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   • ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×