การส่งข้อความ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

คุณสามารถส่งข้อความไปยังที่ติดต่อใดๆ คุณยังสามารถ เริ่มการสนทนาด้วย Office Communicator กับที่ติดต่อใดๆ ที่กำลังใช้งาน Office Communicator อยู่ได้ด้วย

การเริ่มข้อความใหม่

เมื่อต้องการเริ่มข้อความใหม่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกขวาที่ที่ติดต่อใดๆ ในรายการที่ติดต่อของคุณในแถบเปิดใช้หรือรายชื่อสมาชิกในพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace แล้วคลิก ส่งข้อความสมาชิก

 • เมื่อต้องการเริ่มข้อความใหม่ที่จะส่งไปยังสมาชิกทุกคนของพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace ให้คลิกแท็บ พื้นที่ทำงาน คลิก ส่งข้อความสมาชิก แล้วคลิก ส่งข้อความสมาชิกถึงสมาชิกทั้งหมด

  หรือคลิกขวาที่พื้นที่ทำงานในแถบเปิดใช้ แล้วคลิก ส่งข้อความไปยังสมาชิก...

 • จากประวัติข้อความ คลิกที่ไอคอนข้อความใหม่

การระบุที่อยู่ในข้อความ

ให้เติมข้อมูลที่อยู่ให้สมบูรณ์ (ถ้ายังไม่สมบูรณ์) ดังต่อไปนี้

 • จาก กล่องข้อความ "จาก" จะมีชื่อที่ใช้แสดงของคุณ (ข้อมูลเฉพาะตัว) โดยอัตโนมัติ

 • ถึง เมนูแบบหล่นลง "ถึง" จะมีที่ติดต่อ "ที่รู้จัก" ในปัจจุบันทั้งหมด รวมถึงที่ติดต่อที่คุณได้เพิ่มไว้ในรายการที่ติดต่อของคุณในแถบเปิดใช้ และที่ติดต่อใดๆ ที่เป็นสมาชิกในพื้นที่ทำงานใดพื้นที่ทำงานหนึ่งของคุณ คลิก เพิ่มเติม เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เพิ่มผู้รับ ซึ่งคุณสามารถค้นหาและเพิ่มที่ติดต่ออื่นๆ ได้

การเพิ่มเนื้อหาข้อความ

คุณสามารถเพิ่มข้อความที่มีคุณลักษณะ Rich Text และแนบแฟ้มไปกับข้อความได้

 • ข้อความ พิมพ์ข้อความ คลิกขวาเพื่อดูตัวเลือกการจัดรูปแบบ คลิกการตรวจสอบการสะกด เพื่อตรวจสอบการสะกดในตัวแก้ไขข้อความ

 • ปุ่ม แฟ้ม คลิกเพื่อเรียกดูและเลือกแฟ้มที่จะแนบและส่งไปกับข้อความ ชื่อและขนาด (เป็นไบต์) ของแฟ้มที่คุณเลือกจะแสดงในกล่องรายการ สิ่งที่แนบมา

  หมายเหตุ: ขนาดรวมของสิ่งที่แนบมาทั้งหมดในหนึ่งข้อความต้องไม่เกิน 25 เมกะไบต์

การส่งข้อความ

คลิก ส่ง เพื่อส่งข้อความ การแจ้งเตือนจะแสดงเหนือไอคอนแถบงานเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสถานะการส่งข้อความ

การแจ้งเตือน

ความหมาย

ข้อความไปยัง "ผู้ส่ง": กำลังรอส่ง...

SharePoint Workspace ยังไม่สามารถส่งข้อความได้ คอมพิวเตอร์ของผู้ส่งอาจออฟไลน์ หรืออาจไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือการเชื่อมต่อบริการรีเลย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

ข้อความไปยัง "ผู้ส่ง": กำลังส่ง...

SharePoint Workspace กำลังส่งข้อความไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้รับหรือไปยังบริการรีเลย์ (ถ้าคอมพิวเตอร์ของผู้รับออฟไลน์อยู่)

ข้อความไปยัง "ผู้ส่ง": ส่งแล้ว กำลังรอการนำส่ง...

ข้อความได้ออกจากคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งแล้วและจะถูกนำส่งถ้าผู้รับออนไลน์ ถ้าผู้รับออฟไลน์ ข้อความจะถูกกำหนดเส้นทางไปยังบริการรีเลย์

ข้อความไปยัง "ผู้ส่ง": นำส่งแล้ว...

ข้อความไปถึงคอมพิวเตอร์ของผู้รับแล้ว

ข้อความไปยัง "ผู้ส่ง": เปิดแล้ว

ผู้รับได้เปิดข้อความนั้นแล้ว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×