การส่งข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถส่งข้อความไปยังที่ติดต่อใด ๆ คุณยังสามารถเริ่มต้นการสนทนา Office Communicatorกับที่ติดต่อใด ๆ ที่กำลังใช้ Office Communicator

การเริ่มข้อความใหม่

เมื่อต้องการเริ่มข้อความใหม่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกขวาที่ที่ติดต่อใดๆ ในรายการที่ติดต่อของคุณในแถบเปิดใช้หรือรายชื่อสมาชิกในพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace แล้วคลิก ส่งข้อความสมาชิก

 • เมื่อต้องการเริ่มข้อความใหม่ที่จะส่งไปยังสมาชิกทุกคนของพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace ให้คลิกแท็บ พื้นที่ทำงาน คลิก ส่งข้อความสมาชิก แล้วคลิก ส่งข้อความสมาชิกถึงสมาชิกทั้งหมด

  หรือคลิกขวาที่พื้นที่ทำงานในแถบเปิดใช้ แล้วคลิก ส่งข้อความไปยังสมาชิก...

 • จากประวัติข้อความคลิกที่ไอคอนข้อความใหม่

การระบุที่อยู่ในข้อความ

ให้เติมข้อมูลที่อยู่ให้สมบูรณ์ (ถ้ายังไม่สมบูรณ์) ดังต่อไปนี้

 • จาก กล่องข้อความ "จาก" จะมีชื่อที่ใช้แสดงของคุณ (ข้อมูลเฉพาะตัว) โดยอัตโนมัติ

 • To. เมนูดรอปดาวน์ "ถึง" รวมทั้งหมดในขณะนี้ "" ที่ติดต่อที่รู้จัก: ซึ่งรวมถึงที่ติดต่อที่คุณเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อของคุณในแถบเปิดใช้เช่นเดียวกับที่ติดต่อใด ๆ ที่สมาชิกในหนึ่งเวิร์กสเปซของคุณ คลิกเพิ่มเติม เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบเพิ่มผู้รับที่คุณสามารถค้นหา และเพิ่มที่ติดต่ออื่น ๆ

การเพิ่มเนื้อหาข้อความ

คุณสามารถเพิ่มข้อความที่มีคุณลักษณะ Rich Text และแนบแฟ้มไปกับข้อความได้

 • ข้อความ พิมพ์ข้อความ คลิกขวาเพื่อดูตัวเลือกการจัดรูปแบบ คลิกการตรวจสอบการสะกด เพื่อตรวจสอบการสะกดในตัวแก้ไขข้อความ

 • ปุ่ม แฟ้ม คลิกเพื่อเรียกดูและเลือกแฟ้มที่จะแนบและส่งไปกับข้อความ ชื่อและขนาด (เป็นไบต์) ของแฟ้มที่คุณเลือกจะแสดงในกล่องรายการ สิ่งที่แนบมา

  หมายเหตุ: ขนาดรวมของสิ่งที่แนบมาทั้งหมดในหนึ่งข้อความต้องไม่เกิน 25 เมกะไบต์

การส่งข้อความ

คลิก ส่ง เพื่อส่งข้อความ การแจ้งเตือนจะแสดงเหนือไอคอนแถบงานเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสถานะการส่งข้อความ

การแจ้งเตือน

ความหมาย

ข้อความไปยัง "ผู้ส่ง": กำลังรอส่ง...

SharePoint Workspace ยังไม่สามารถส่งข้อความได้ คอมพิวเตอร์ของผู้ส่งอาจออฟไลน์ หรืออาจไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือการเชื่อมต่อบริการรีเลย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

ข้อความไปยัง "ผู้ส่ง": กำลังส่ง...

SharePoint Workspace กำลังส่งข้อความไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้รับหรือไปยังบริการรีเลย์ (ถ้าคอมพิวเตอร์ของผู้รับออฟไลน์อยู่)

ข้อความไปยัง "ผู้ส่ง": ส่งแล้ว กำลังรอการนำส่ง...

ข้อความได้ออกจากคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งแล้วและจะถูกนำส่งถ้าผู้รับออนไลน์ ถ้าผู้รับออฟไลน์ ข้อความจะถูกกำหนดเส้นทางไปยังบริการรีเลย์

ข้อความไปยัง "ผู้ส่ง": นำส่งแล้ว...

ข้อความไปถึงคอมพิวเตอร์ของผู้รับแล้ว

ข้อความไปยัง "ผู้ส่ง": เปิดแล้ว

ผู้รับได้เปิดข้อความนั้นแล้ว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×