การส่งข้อความการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการส่งข้อความอีเมลของการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ไปยังผู้ใช้เพิ่มเติม หรือถ้าข้อความต้นฉบับไม่ถึงมือผู้ใช้บางราย คุณจึงต้องส่งข้อความอีกครั้ง การส่งต่อข้อความจะไม่ได้ผล

 1. เปิดฐานข้อมูลที่มีข้อความต้นฉบับ

 2. บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มการรวบรวมข้อมูลคลิกจัดการการตอบกลับ รูปปุ่ม

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดการข้อความการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้คลิกข้อความที่คุณต้องการส่งอีกครั้ง

  กล่องโต้ตอบ 'จัดการข้อความการเก็บรวบรวมข้อมูล'

 4. คลิก ส่งข้อความอีเมลนี้ใหม่

  ถ้าปุ่มส่ง ไม่พร้อมใช้งาน (เป็นสีจาง)

  ้ถ้าปุ่มนี้ปรากฏเป็นสีจาง คุณต้องทำการตั้งค่าข้อความของคุณให้ตรงกับ Outlook

  คลิกกล่องคำเตือนภายใต้ รายละเอียดของข้อความ เพื่อทำข้อมูลการตั้งค่าให้ตรงกัน ถ้าคุณดำเนินการเป็นผลสำเร็จ Access จะแสดงข้อความ การทำข้อมูลให้ตรงกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขึ้น ถ้า Access แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดแทน ให้ลองปิดแล้วเปิดกล่องโต้ตอบใหม่

 5. Access ดำเนินการตรวจสอบบางอย่าง เช่น ตรวจสอบว่ายังคงมีตารางปลายทางและแบบสอบถามอยู่ และยังมีเขตข้อมูลฟอร์มทั้งหมดอยู่ ถ้าการตรวจสอบสำเร็จ Access จะเริ่มตัวช่วยสร้างที่พร้อมท์ให้คุณระบุวิธีที่คุณต้องการใช้ประมวลผลข้อความตอบกลับ มิฉะนั้น ข้อความจะพร้อมท์ให้คุณสร้างข้อความใหม่

 6. ก่อนคุณทำต่อไปด้วยตัวช่วยสร้าง ให้สังเกตว่าคุณสามารถระบุการตั้งค่าที่แตกต่างจากการตั้งค่าดังเดิมได้ นอกจากนี้ คุณสามารถส่งข้อความไปยังผู้ใช้อื่นๆ ได้อีกด้วย เมื่อคุณถูกพร้อมท์ให้ระบุที่อยู่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกระบุที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง (โปรดสังเกตว่าตัวเลือกนี้พร้อมใช้งานเมื่อคุณกำลังเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเพิ่มระเบียนใหม่เท่านั้น)

  • เลือกเขตข้อมูลที่อยู่อีเมลที่ต่างกันหนึ่งเขตข้อมูล

  • เลือกเขตข้อมูลที่อยู่อีเมลเดียวกัน แต่ในขั้นตอนสุดท้าย ให้เลือกเฉพาะที่อยู่ที่คุณต้องการ

   สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง ดูส่วน "ระบุวิธีที่คุณต้องการประมวลผลข้อมูล" ในบทความการรวบรวมข้อมูล โดยใช้ข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×