การส่งการเรียกประชุมหรือข้อความอีเมลจากกำหนดการกลุ่ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถดูกำหนดการของสมาชิกกลุ่มปฏิทิน แล้วส่งการเรียกประชุม หรือการส่งข้อความอีเมลงในกลุ่ม

เมื่อต้องการส่งการเรียกประชุมบางสมาชิกของกลุ่ม

 1. ในปฏิทินของคุณ ค้นหากลุ่มปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง จากนั้น เลือกสมาชิกที่คุณต้องการรวม

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกรายการใหม่ จากนั้น เลือกข้อความอีเมล หรือการประชุมใหม่ทั้งหมด

 3. ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งอีเมลที่ข้อความหรือการประชุมร้องขอของคุณ

  ข้อความหรือการร้องขอจะถูกส่งไปยังเฉพาะสมาชิกกลุ่มที่คุณเลือก

เมื่อต้องการส่งการเรียกประชุมไปยังสมาชิกของกลุ่มทั้งหมด

 1. ในปฏิทินของคุณ ให้เลือกกลุ่มปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกรายการใหม่ จากนั้น เลือกข้อความอีเมล หรือการประชุมใหม่ทั้งหมด

 3. ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งอีเมลที่ข้อความหรือการประชุมร้องขอของคุณ

  เนื่องจากคุณเลือกกลุ่มปฏิทินทั้งหมด ข้อความหรือการร้องขอจะถูกส่งไปยังสมาชิกของกลุ่มทั้งหมด

 1. ใน ปฏิทิน บนเมนู การกระทำ ให้คลิก แสดงกำหนดการกลุ่ม

 2. เลือกกำหนดการกลุ่มที่ต้องการ จากนั้นคลิก เปิด

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการส่งการเรียกประชุม หรือส่งอีเมข้อความให้สมาชิกบางรายเท่านั้น

  1. เลือกสมาชิกของกลุ่มที่คุณต้องการรวม

  2. คลิก นัดประชุม แล้วคลิก ประชุมใหม่ หรือ ข้อความจดหมายใหม่

  3. ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งการเรียกประชุมของคุณ หรือข้อความอีเมล

   ข้อความหรือการร้องขอจะถูกส่งไปยังเฉพาะสมาชิกกลุ่มที่คุณเลือก

  เมื่อต้องการส่งการเรียกประชุม หรือการส่งข้อความอีเมสมาชิกทั้งหมด

  1. คลิก นัดประชุม แล้วคลิก ประชุมใหม่กับทุกคน หรือ ข้อความจดหมายใหม่กับทุกคน

  2. ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งการเรียกประชุมของคุณ หรือข้อความอีเมล

   เนื่องจากคุณเลือกกลุ่มปฏิทินทั้งหมด ข้อความหรือการร้องขอจะถูกส่งไปยังสมาชิกของกลุ่มทั้งหมด

  เมื่อต้องการส่งไปยังแหล่งข้อมูล

  1. เลือกสมาชิกกลุ่มที่คุณต้องการใช้เป็นแหล่งข้อมูล

  2. คลิก นัดประชุม แล้วคลิก ประชุมใหม่เหมือนแหล่งข้อมูล

  3. ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งการเรียกประชุมของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×