การสแกนประเมินโยกย้าย: InfoPath

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เรียนรู้วิธีการลดปัญหา InfoPath ในระหว่างการโยกย้าย

ภาพรวม

InfoPath ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างฟอร์มแบบกำหนดเองสำหรับยอมรับการเชิญผู้ใช้สำหรับการป้อนค่าในตำแหน่งที่ตั้งทั้ง SharePoint ที่หลากหลาย เป็นส่วนหนึ่งของการโยกย้ายไปสภาพแวดล้อมเป้าหมาย มีทิศทางของฟอร์ม InfoPath ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย

ย้ายข้อมูล

ฟอร์ม InfoPath (XSN ไฟล์) จะถูกโยกย้ายด้วย แต่ฟอร์มบางอย่างอาจทำงานโดยไม่ต้องด้านไม่

สิ่งสำคัญ: ไซต์ใด ๆ ที่ถูกกำหนดค่าเป็น "ไม่มีการเข้าถึง" (ล็อก), ใน SharePoint จะถูกข้าม เมื่อต้องการดูรายการของไซต์ที่ถูกล็อก คอลเลกชันดูไซต์ถูกล็อกสแกนผลลัพธ์

เตรียมสำหรับการโยกย้าย

จะต้องถูก remediated XSN แฟ้มที่ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ต่อไปนี้ ถ้าด้านเกิด ฟอร์มเหล่านี้จะไม่สามารถโพสต์โยกย้าย สถานการณ์สมมติทั่วไปมีดังนี้:

  • XSN หรือ UDCX ทำให้ SOAP สายที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย ฟอร์มเหล่านี้จะต้องอัปเดตให้ปลายทางที่ได้รับการสนับสนุนโทรได้

  • XSN leverages โค้ดที่มีการจัดการที่จะต้องด้าน โค้ดที่มีการจัดการไม่ได้รับการสนับสนุนบนแพลตฟอร์มเป้าหมาย

  • ฟอร์ม InfoPath ที่ใช้ประโยชน์จากเขตข้อมูลตัวเลือกบุคคล เขตข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องถูกอัปเดตด้วยโพสต์โยกย้ายใหม่ของข้อมูลเฉพาะตัว

ย้ายข้อความติดประกาศ

ให้แน่ใจว่าฟังก์ชันฟอร์ม InfoPath ปรับปรุงอย่างถูกต้องในระหว่างการโยกย้ายผู้ใช้ยอมรับระยะการทดสอบ

สแกนรายงานผลลัพธ์

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงคอลัมน์ในรายงานInfoPath detail.csv

รายงานการตรวจสอบนี้ประกอบด้วยฟอร์ม InfoPath ที่จะต้องด้านก่อนที่ จะโยกย้าย หรือเป็นอย่าง น้อย ตรวจสอบบนแพลตฟอร์มใหม่

คอลัมน์

คำอธิบาย

SiteId

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของรับผลกระทบไซต์คอลเลกชัน

SiteURL

URL เพื่อรับผลกระทบไซต์คอลเลกชัน

SiteOwner

เจ้าของไซต์คอลเลกชัน

SiteAdmins

รายการของบุคคลที่แสดงรายการเป็นผู้ดูแลไซต์

SiteSizeInMB

ขนาดของคอลเลกชันขนาดเป็นเมกะไบต์ [MB]

NumOfWebs

จำนวนของเว็บที่มีอยู่ในไซต์คอลเลกชัน

ContentDBName

ชื่อของฐานข้อมูลเนื้อหาที่โฮสต์ไซต์คอลเลกชัน

ContentDBServerName

SQL Server ที่โฮสต์ฐานข้อมูลเนื้อหา

ContentDBSizeInMB

ขนาดของฐานข้อมูลเนื้อหาที่โฮสต์ไซต์คอลเลกชัน

LastContentModifiedDate

วัน / เวลาที่ไซต์คอลเลกชันที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเนื้อหา

TotalItemCount

จำนวนรายการที่พบในไซต์คอลเลกชันทั้งหมด

เยี่ยมชม

จำนวนการร้องขอการเข้าสู่ระบบสำหรับไซต์คอลเลกชัน อาศัยข้อมูลจากบริการบันทึกใช้งาน ถ้าถูกปิดใช้งานบริการการบันทึกที่ใช้แถวนี้จะแสดง n/a

DistinctUsers

จำนวนของผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่มีการเข้าถึงไซต์คอลเลกชัน อาศัยข้อมูลจากบริการบันทึกใช้งาน ถ้าถูกปิดใช้งานบริการการบันทึกที่ใช้แถวนี้จะแสดง n/a

DaysOfUsageData

จำนวนของวันที่เก็บข้อมูลที่ใช้บันทึกบริการ นี้มีบริบทสำหรับการเยี่ยมชมและ DistinctUsers ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็น 14 วัน ข้อมูลเยี่ยมชมและ DistinctUsers อยู่ 14 วันสุดท้าย

URL

ตำแหน่งที่ตั้งของ XSN

URN

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับไฟล์ XSN แต่ละไฟล์ XSN จะมี URN ไม่ซ้ำกัน

UnsupportedSoapCalls

SOAP สายที่ไม่ชัดเจนแสดงรายการตามที่ได้รับการสนับสนุน โดยสภาพแวดล้อมเป้าหมาย

UnsupportedSoapCallsCount

จำนวน SOAP สายที่ไม่สนับสนุนที่พบในไฟล์ XSN

UnsupportedDataConnectionTypes

เชื่อมต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบนแพลตฟอร์มใหม่

UnsupportedDataConnectionCount

จำนวนของการเชื่อมต่อข้อมูลที่ไม่สนับสนุน

ManagedCode

True - ไฟล์ XSN มี managed โค้ดที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ False - ไฟล์ XSN ไม่มีโค้ดที่มีการจัดการที่เกี่ยวข้องกับไฟล์

ManagedCodeState

ValidationRequired - จัดการรหัสอาจทำงานในสภาพแวดล้อมเป้าหมายได้ นั้นคุณจะต้องตรวจสอบระหว่างขั้นตอนการทดสอบโยกย้ายเพื่อให้แน่ใจ

RemediationRequired - ฟอร์มมีจัดการโค้ดซึ่งจะให้ด้าน

Mode

โหมดที่ถูกประกาศฟอร์มใน ตัวอย่างเช่น โหมด "ไคลเอ็นต์" ผลลัพธ์ในฟอร์ม InfoPath ที่จะเปิดขึ้นใน InfoPath ไคลเอ็นต์เท่านั้น ในขณะที่โหมด "ไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์" จะเปิดในเบราว์เซอร์และไคลเอ็นต์ InfoPath ฟอร์มที่ มีโหมดการตั้งค่าเป็นไคลเอ็นต์จะไม่แสดงในรายงานนี้

PeoplePickerCount

จำนวนของเขตข้อมูลตัวเลือกบุคคลที่พบในฟอร์ม

SolutionFormatVersion

เขตข้อมูลนี้จะไม่ใช้ นั้นถูกละเว้น

ProductVersion

เวอร์ชันของ InfoPath ที่ใช้ในการประกาศฟอร์ม

ScanID

ตัวระบุเฉพาะที่กำหนดให้กับการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงของเครื่องมือการประเมินการโยกย้าย SharePoint

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×