การสแกนประเมินโยกย้าย: ไซต์ที่ถูกล็อก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เรียนรู้วิธีการลดปัญหากับไซต์ที่ถูกล็อกในระหว่างการโยกย้าย

ภาพรวม

เมื่อไซต์ถูกกำหนดค่าเป็น "ไม่มีการเข้าถึง" ใน SharePoint ไซต์จะไม่สามารถเข้าถึง โดยทั้งผู้ใช้และระบบ ผลลัพธ์เป็น การสแกนโยกย้ายก่อนหลากหลายได้มีการกำหนดค่าการละเว้นไซต์ใด ๆ ที่ถูกกำหนดค่าเป็น "ไม่มีการเข้าถึง" ล็อกได้

ย้ายข้อมูล

ไม่สามารถโยกย้ายไซต์ถูกล็อกกับสภาพแวดล้อมเป้าหมาย ตามเครื่องมือการโยกย้ายจะไม่สามารถอ่านเนื้อหาของไซต์

สิ่งสำคัญ: ไซต์ใด ๆ ที่ถูกกำหนดค่าเป็น "ไม่มีการเข้าถึง" (ล็อก), ใน SharePoint จะถูกข้าม เมื่อต้องการดูรายการของไซต์ที่ถูกล็อก คอลเลกชันดูไซต์ถูกล็อกสแกนผลลัพธ์

เตรียมสำหรับการโยกย้าย

ให้แน่ใจว่า รายการของไซต์ที่ถูกล็อกถูกต้อง ถ้าคุณมีไซต์ที่ไม่ถูกต้องได้ทำเครื่องหมายว่า "ไม่มี Access" อัปเดสถานะล็อคเป็น "ไม่ได้ถูกล็อก"

ย้ายข้อความติดประกาศ

เมื่อต้องการจัดการสถานะการล็อกบนไซต์บนสภาพแวดล้อมเป้าหมาย ใช้ประโยชน์จาก SharePoint Online Management Shell

วิธีการปลดล็อกไซต์คอลเลกชันบน vNext

 1. ใช้ cmdlet ชุด SPSite จาก cmdlet ของ PowerShell เพื่อปลดล็อกไซต์

 2. ดาวน์โหลด cmdlets จากดาวน์โหลด SharePoint Online Management Shell https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35588

 3. เปิดใช้ SharePoint Management Shell

 4. เรียกใช้: Set-SPSite -LockStatus Unlock

วิธีการตั้งค่าไซต์เพื่อ "ไม่มีการเข้าถึง"

 1. ใช้ชุด SPSite จาก cmdlet ของ PowerShell ไปยังไซต์ล็อก นี่คือคล้ายกับ "ไม่มีการเข้าถึง" ที่ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงไซต์

 2. ดาวน์โหลด cmdlets จากดาวน์โหลด SharePoint Online Management Shell https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35588

 3. เปิดใช้ SharePoint Management Shell

 4. เรียกใช้: Set-SPSite -LockStatus NoAccess

วิธีการตั้งค่าไซต์เป็น "แบบอ่านอย่างเดียว"

 1. ตั้งค่า SPSite สนับสนุนการตั้งค่าไซต์เพื่อ "อ่านอย่างเดียว" อีกวิธีหนึ่งคือการ ใช้ไซต์คอลเลกชันนโยบายบนไซต์คอลเลกชัน

 2. เรียกดูไซต์คุณต้องการให้ "อ่านอย่างเดียว"

 3. คลิกไอคอนรูปเฟืองด้านบนขวา เลือกตั้งค่าไซต์

 4. คลิกไซต์นโยบาย

 5. คลิก สร้าง

  • กใส่ชื่อและคำอธิบาย

  • เลือก "ปิด หรือลบไซต์โดยอัตโนมัติ"

  • ตรวจสอบ "ไซต์คอลเลกชันจะสามารถอ่านก็ต่อเมื่อมีการปิดแล้ว"

  • คลิก ตกลง

 6. การตั้งค่าไซต์ คลิกปิดไซต์และการลบ

  1. สำหรับนโยบายสำหรับไซต์ เลือกนโยบาย "อ่านอย่างเดียว" จากขั้นตอนที่ 4

  2. คลิก ตกลง

  3. กลับไปเป็นการปิดไซต์และการลบ แล้วคลิกปิดไซต์นี้ในขณะนี้ไซต์ขณะนี้ "อ่านอย่างเดียว"

  4. เฉพาะในไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึง และคลิกเปิดไซต์นี้

สแกนรายงานผลลัพธ์

LockedSites detail.csvรายงานการตรวจสอบนี้ประกอบด้วยรายการของ Url ที่ถูกกำหนดเป็น "ไม่มีการเข้าถึง" ใน SharePoint

คอลัมน์

คำอธิบาย

URL

URL ของไซต์คอลเลกชันที่ถูกกำหนดค่าเป็น "ไม่มีการเข้าถึง"

ScanID

ตัวระบุเฉพาะที่กำหนดให้กับการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงของเครื่องมือการประเมินการโยกย้าย SharePoint

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×