การสแกนประเมินโยกย้าย: คอมโพเนนต์ของผลลัพธ์ที่เชื่อถือแบบเต็ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ภาพรวม

การแก้ไขปัญหาความเชื่อถือแบบเต็มสแกนสภาพแวดล้อม SharePoint ของคุณสำหรับการอ้างอิงไปยังรหัสที่ถูกปรับใช้ผ่านไฟล์แพคเกจ [WSP] โซลูชันระดับฟาร์มกาเครื่องหมาย SharePoint Online ไม่สนับสนุนความเชื่อถือแบบเต็มโซลูชัน และเป็นผลลัพธ์ จะจำเป็นต้องทราบตำแหน่งที่คุณกำลังใช้หน้าที่การใช้งานชนิดนี้ และเกิดขึ้นกับการวางแผนสำหรับโยกย้ายไปยัง SharePoint Online

ย้ายข้อมูล

เนื้อหาจะถูกโยกย้ายไปยัง SharePoint Online อย่างไรก็ตาม ผูกฟังก์ชันการทำงานกับรหัสความเชื่อถือแบบเต็มจะไม่ทำงานโพสต์โยกย้าย คุณอาจเห็นความล้มเหลวเมื่อใช้ประโยชน์จากทั้งเนื้อหาที่อาศัยรหัสความเชื่อถือแบบเต็มที่จะไม่พร้อมใช้งานข้อความติดประกาศโยกย้าย บางอย่าง

สิ่งสำคัญ: ไซต์ใด ๆ ที่ถูกกำหนดค่าเป็น "ไม่มีการเข้าถึง" (ล็อก), ใน SharePoint จะถูกข้าม เมื่อต้องการดูรายการของไซต์ที่ถูกล็อก คอลเลกชันดูไซต์ถูกล็อกสแกนผลลัพธ์

เตรียมสำหรับการโยกย้าย

กำหนดรหัสความเชื่อถือแบบเต็มถูกใช้ในสภาพแวดล้อมในองค์กรของคุณในเหตุผลต่าง ๆ สร้างแผนการแทนสถานการณ์ธุรกิจที่สำคัญ มีฟังก์ชันการทำงาน SharePoint Online ออก คุณอาจจำเป็นเพื่อสร้างการกำหนดเอง หรือใช้ประโยชน์จาก add-in เพื่อครอบคลุมสถานการณ์สมมติทั้งหมด

ถ้าคุณพบไม่เป็นโซลูชันที่เทียบเท่ากันไว้ใน SharePoint Online คุณอาจต้องการค้นหาลงในการกำหนด SharePoint Online โดยการติดตามเอกสารรูปแบบและวิธีปฏิบัติของ Office 365

https://msdn.microsoft.com/en-us/pnp_articles/office-365-development-patterns-and-practices-solution-guidance

ย้ายข้อความติดประกาศ

เมื่อการโยกย้ายเนื้อหาเสร็จสมบูรณ์ นำแผนที่มีอยู่แล้วภายในระหว่าง "การเตรียมสำหรับการโยกย้าย" ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการปรับใช้กำหนดเอง add-in ของ หรือเปิดใช้งานหน้าที่การใช้งานบนไซต์ผ่านส่วนติดต่อของ SharePoint Online

ผลลัพธ์โดยละเอียด

หมายเหตุ: ไฟล์สำหรับการป้อนค่าจะอยู่ภายใต้ \Internal\FullTrustSolution < RootOutputFolder > ไฟล์สำหรับการป้อนค่าจะถูกสร้างขึ้น โดยการอ่านทั้งหมดติดตั้งฟาร์มความเชื่อถือแบบเต็มระดับโซลูชันแพคเกจ และสร้างรายงานของสิ่งที่ติดตั้งในฟาร์ม SharePoint ตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์สำหรับการป้อนค่าที่มีไฟล์ทั้งหมดเชื่อถือแบบเต็มแยกโค้ดแพคเกจเช่นเดียวกับแฟ้มที่ใช้ในการสร้างไฟล์รายงานอธิบายไว้ด้านล่าง

ในการปรับปรุง 2017 กรกฎาคม คอมโพเนนต์ความเชื่อถือแบบเต็มจะแยกเป็นสองสแกนเนอร์ที่แยกต่างหาก

  • สแกนฟาร์ม FullTrustSolution_ สำหรับฟาร์มใช้ระดับของความน่าเชื่อถือแบบเต็มโค้ด

  • สแกน FullTrustSolution_Content สำหรับการอ้างอิงรหัสความเชื่อถือแบบเต็มในเนื้อหาของคุณ

แสดงผลสำหรับการสแกนโซลูชันความเชื่อถือแบบเต็มจะเดี๋ยวนี้มุ่งความสนใจรายงานพื้นที่ของสภาพแวดล้อมของคุณที่จะใช้ประโยชน์จากหน้าที่การใช้งานโดยฟาร์ม WSP ไฟล์ระดับปรับใช้กับฟาร์มของคุณ ถ้ามีการเชื่อถือแบบเต็มที่ถูกละเลยโซลูชันอ้างอิงในเนื้อหาของคุณ เครื่องมือนี้จะไม่รายงานข้อมูลนั้น คุณไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการทดสอบ SPContentDatabase PowerShell cmdlet ที่มาพร้อมกับ SharePoint สำหรับการค้นหาที่พวกเขาจะต้องคำนึงถึงข้อสำหรับการโยกย้ายของคุณ

https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff607941.aspx

เป็นเรื่องสำคัญเมื่อต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับ [ฟาร์มและเนื้อหา] ของความน่าเชื่อถือแบบเต็มโค้ดเพื่อสร้างแผนแบบครอบคลุมเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการทางธุรกิจของคุณหรือความล่าช้าในโครงการของคุณโยกย้าย

FullTrustSolution_Farm สร้างรายงานต่อไปนี้:

คอมโพเนนต์

คำอธิบาย

ไฟล์การป้อนข้อมูล

คอมโพเนนต์ของรายงาน

ฟีเจอร์ฟาร์ม

ฟีเจอร์แบบกำหนดเองที่ถูกเปิดใช้งานที่ขอบเขตฟาร์ม

Features.csv

FullTrustSolution_Features_Farm_Usage.csv

ฟีเจอร์ของแอปพลิเคชันบนเว็บ

ฟีเจอร์แบบกำหนดเองที่ถูกเปิดใช้งานที่ขอบเขตของแอปพลิเคชันบนเว็บ

Features.csv

FullTrustSolution_Features_WebApplication_Usage.cs

คอมโพเนนต์

คำอธิบาย

ไฟล์การป้อนข้อมูล

คอมโพเนนต์ของรายงาน

ชนิดเนื้อหา

ตำแหน่งที่ตั้งที่มีการปรับใช้ชนิดเนื้อหาแบบกำหนดเอง

ContentTypes.csv

FullTrustSolution_ContentTypes_Usage.csv

ชนิดเนื้อหาที่ใช้สำหรับเหตุการณ์แบบกำหนดเอง

ชนิดเนื้อหาที่จะใช้งานตัวรับเหตุการณ์แบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปรับใช้รับเหตุการณ์แบบกำหนดเองที่แนบมาจะไม่อยู่ที่ของชนิดเนื้อหาของกล่อง รายงานนี้จะแสดงข้อมูลนั้น

EventReceivers.csv

FullTrustSolution_ContentTypesUsingEventReceivers_Usage.csv

เขตข้อมูลแบบกำหนดเอง

รายการและชนิดเนื้อหาที่กำลังใช้เขตข้อมูลแบบกำหนดเองหรือข้อกำหนดของเขตข้อมูล

CustomFields.csv

FieldTypes.csv

FullTrustSolution_CustomFields_Usage.csv

ผู้รับเหตุการณ์

รายการที่จะใช้งานตัวรับเหตุการณ์แบบกำหนดเอง

EventReceivers.csv

FullTrustSolution_EventReceivers_Usage.csv

ฟีเจอร์ของไซต์

ไซต์ที่ใช้ลักษณะการทำงานแบบกำหนดเอง

Features.csv

FullTrustSolution_Features_Site_Usage.csv

แม่แบบรายการ

รายการที่จะใช้เทมเพลตรายการแบบกำหนดเอง

ListTemplates.csv

FullTrustSolution_ListTemplates_Usage.csv

ปรับใช้เค้าโครงหน้า

ตำแหน่งที่ตั้งที่มีการปรับใช้เค้าโครงหน้าแบบกำหนดเอง มีเค้าโครงหน้าแบบกำหนดเองทั้งหมด

PageLayouts.csv

FullTrustSolution_PageLayouts_DeployedLayouts_Usage.csv

หน้าที่การใช้เค้าโครงหน้าแบบกำหนดเอง

หน้าที่กำลังใช้เค้าโครงหน้าแบบกำหนดเอง

PageLayouts.csv

FullTrustSolution_PageLayouts_Pages_Usage.csv

Web Part สำหรับ

หน้าแบบกำหนดเองของ web part สำหรับการใช้อยู่

WebParts.csv

FullTrustSolution_WebParts_Usage.csv

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×