การสำรองข้อมูล Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณควรสำรองฐานข้อมูลของคุณเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลธุรกิจของคุณสูญหาย นอกจากนี้ ก่อนถอนการติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook คุณควรสำรองข้อมูลไฟล์ของคุณด้วยเช่นกัน คุณสามารถTE000129571ข้อมูลธุรกิจของคุณได้ถ้าคุณทำการติดตั้งใหม่ภายหลัง Business Contact Manager for Outlook ถ้าฐานข้อมูลของคุณได้รับความเสียหาย โดยที่คุณสำรองไฟล์ไว้ไม่นานก่อนหน้านี้ คุณจะสามารถคืนค่าไฟล์ที่สำรองไว้โดยมีข้อมูลสูญหายไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

หมายเหตุ: 

 • เฉพาะผู้ที่สร้างฐานข้อมูลเท่านั้นที่สามารถสำรองไฟล์ในฐานข้อมูลได้

 • คุณต้องทำงานในฐานข้อมูลที่คุณต้องการสำรองข้อมูล ถ้าคุณต้องการสำรองฐานข้อมูลที่ไม่มีฐานข้อมูลคุณกำลังทำงานใน แรกที่คุณต้องสลับไปยัง หรือเลือกฐานข้อมูลนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสร้างหรือเลือกฐานข้อมูล Business Contact Manager ใหม่

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บ Business Contact Manager แล้วคลิก สำรองและคืนค่า

 3. คลิก สำรอง

 4. ในกล่องโต้ตอบ สำรองฐานข้อมูล ให้คลิก เรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกฐานข้อมูลของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • ตามค่าเริ่มต้นของ Windows XP สำเนาฐานข้อมูลที่สำรองจะได้รับการบันทึกไปที่ C:\Documents and Settings\<ชื่อผู้ใช้>\My Documents\My Business\Backups ใน Windows Vista และ Windows 7 สำเนาฐานข้อมูลที่สำรองจะได้รับการบันทึกไปที่ C:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\Documents\My Business\Backups

  • คุณสามารถบันทึกไฟล์สำรองไปที่อุปกรณ์เก็บข้อมูลหรือสื่อเก็บข้อมูลแบบถอดได้ที่เหมาะสมใดๆ ก็ได้ เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น, การ์ดหน่วยความจำแบบ USB, ซีดี, ซิปไดรฟ์ หรือเครือข่ายของบริษัท

 5. ถ้าคุณต้องการใช้รหัสผ่านเพื่อปกป้องไฟล์สำรอง ให้พิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน

 6. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×