การสะท้อนข้อความและรูปภาพบนหน้าต้นแบบหน้าซ้ายและหน้าขวา

สิ่งพิมพ์ทุกเล่มประกอบด้วยหน้าต้นแบบหนึ่งหน้าขึ้นไป ซึ่งองค์ประกอบของหน้าดังกล่าวจะปรากฏขึ้นบนหน้าทุกหน้าที่มีการนำหน้า ต้นแบบ ไปใช้ เมื่อต้องการสร้างหน้าต้นแบบในมุมมองแบบสองหน้าที่มีองค์ประกอบสะท้อน ซึ่งกันและกันบนหน้าซ้ายและหน้าขวา ให้ทำต่อไปนี้

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้สมมติว่าคุณกำลังทำงานอยู่ในสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์ ถ้าคุณกำลังทำงานบนสิ่งพิมพ์สำหรับเว็บ คุณจะสามารถดูได้เพียงหน้าเดียวเท่านั้น และสามารถสร้างหน้าต้นแบบชนิดหน้าเดียวเท่านั้น

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หน้าต้นแบบ

 2. ในบานหน้าต่างงาน แก้ไขหน้าต้นแบบ ให้คลิก สร้างหน้าต้นแบบ

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างหน้าต้นแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่อง ID ของหน้า (1 อักขระ) ให้พิมพ์ตัวระบุอักขระเดี่ยวสำหรับหน้าต้นแบบใหม่ของคุณ ซึ่งอาจเป็นอักขระUnicodeเดี่ยวใดๆ ก็ได้

  • ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายสั้นๆ ของหน้าต้นแบบใหม่ของคุณ

 4. ล้าง หน้าต้นแบบในมุมมองแบบสองหน้า

 5. คลิก ตกลง

 6. ในบานหน้าต่างงาน แก้ไขหน้าต้นแบบ ให้คลิกลูกศรถัดจากหน้าต้นแบบใหม่ แล้วคลิก เส้นบอกแนวเค้าโครง

 7. พิมพ์หรือเลือกค่าที่คุณต้องการสำหรับ เส้นบอกแนวระยะขอบ และ เส้นบอกแนวหลัก แล้ว คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: อย่าเลือก หน้าต้นแบบในมุมมองแบบสองหน้า

 8. บนหน้าต้นแบบใหม่ ให้เพิ่มข้อความและรูปภาพที่คุณต้องการ สะท้อนบนหน้าซ้ายและหน้าขวา

 9. ในบานหน้าต่างงาน แก้ไขหน้าต้นแบบ ให้คลิกลูกศรถัดจากหน้าต้นแบบใหม่ แล้วคลิก เปลี่ยนเป็นแบบสองหน้า

  หน้าต้นแบบ ชนิดหน้าเดียวจะเปลี่ยนเป็นหน้าต้นแบบในมุมมองสองหน้าพร้อมด้วยองค์ประกอบต่างๆ บนหน้าซ้ายและหน้าขวา ที่จัดรูปแบบ เพื่อให้หน้าทั้งสองสะท้อนซึ่งกันและกัน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×