การสะกดและไวยากรณ์ไม่ทำงานตามที่คาดไว้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบางครั้งคุณอาจต้องการสะกดและไวยากรณ์ในโปรแกรม Office ของคุณเมื่อต้องการละเว้นการสะกดแบบบางอย่างหรือมีการสร้างรหัสบังคับไวยากรณ์ ในสถานการณ์อื่น ๆ คุณอาจไม่ทราบว่าทำไมไวยากรณ์หรือตรวจสอบการสะกดถูกตั้งค่าสถานะ หรือไม่การตั้งค่า สถานะ บางข้อความ ต่อไปนี้คือคำแนะนำเพื่อลองเมื่อการสะกดและไวยากรณ์ไม่ทำงานตามที่คาดไว้ หรือคุณต้องการกำหนดผลลัพธ์ของคุณ

ถ้าคุณต้องการให้ตัวตรวจสอบการสะกดจะละเว้นชื่อเฉพาะบาง คำศัพท์ทางเทคนิค ตัว หรือตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะ คุณสามารถเพิ่มคำหรือตัวพิมพ์ใหญ่ดังกล่าวลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาถูกตั้งค่าสถานะในระหว่างการตรวจการสะกด

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีใช้ และจัดการพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ดูพจนานุกรมการตรวจสอบเพิ่มคำลงในการสะกดของคุณ

ถ้ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจการสะกดและไวยากรณ์ ไม่มีการตรวจสอบการสะกดในเอกสารของคุณ

เมื่อต้องการล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ ใน Word ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มภาษา คลิกภาษา >ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  (ใน Word 2007 คลิกการตั้งค่าภาษา ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร )

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ต้องตรวจการสะกด

  กล่องโต้ตอบ ภาษา

การตั้งค่าตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ อาจถูกนำไปใช้กับเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนของ เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า เอกสารทั้งหมดจะตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ เลือกทั้งหมด (CTRL + A) ก่อนที่จะล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ถ้าการสะกดจะถูกตั้งค่าสถานะสำหรับภาษาคุณไม่ได้ตั้งใจ หรือไม่ได้ใช้ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาการพิสูจน์อักษรหรือพจนานุกรมที่ใช้ Office เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ดูตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ถ้าการสะกดและไวยากรณ์ไม่ได้ตั้งค่าสถานะคำหรือวลีที่คุณทราบว่า ไม่ถูกต้อง คุณอาจเลือกที่จะละเว้นเหล่านั้นในระหว่างการตรวจการสะกดก่อนหน้า ใน Word, Outlook, PowerPoint 2013 และ PowerPoint 2016 คุณสามารถบังคับให้ตรวจคำและไวยากรณ์ที่คุณเลือกละเว้นไปก่อนหน้านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ดูที่การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ที่คุณเคยละเว้นไปอีกครั้ง

ถ้าการสะกดและไวยากรณ์จะข้ามบางส่วนของเอกสาร ส่วนเหล่านั้นอาจถูกทำเครื่องหมายละเว้นไป เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการยกเลิกเลือกการตั้งค่านี้ ดูข้อความธรรมดาทำเครื่องหมายเป็นไม่ตรวจการสะกดด้านล่าง

ถ้าคุณไม่ต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดในการตั้งค่าสถานะตัวตรวจสอบไวยากรณ์ คุณสามารถกำหนดสไตล์กฎจะจำกัดน้อยการเขียนและไวยากรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานกฎสำหรับไวยากรณ์ที่เฉพาะเจาะจงหรือลักษณะการเขียน ดูเลือกตัวเลือกสไตล์การเขียนและไวยากรณ์ ในบางโปรแกรม คุณสามารถยังเพียงแค่ปิดตรวจไวยากรณ์

เมื่อต้องการปิดไวยากรณ์ตรวจสอบทั้งหมด:

 1. เปิดตัวเลือกการสะกดและไวยากรณ์:

  • ใน Word 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า PowerPoint 2013 และ PowerPoint 2016: บนเมนูไฟล์ คลิกตัวเลือก นั้นแล้ว คลิกการพิสูจน์อักษร

  • ใน Outlook 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า: บนเมนูไฟล์ คลิกตัวเลือก คลิกจดหมาย แล้ว คลิ กการสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

  • ใน Word 2007: คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม >ตัวเลือกของ Word >การพิสูจน์อักษร

  • ใน Outlook 2007: บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก คลิกที่แท็บการสะกด แล้ว คลิ กการสะกดและ AutoCorrection

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายตรวจไวยากรณ์และการสะกด

คุณสามารถทำให้การสะกดและไวยากรณ์ละเว้นข้อความใน Word, Outlook และ PowerPoint ตัวอย่างเช่น พูดคุณแทรกบางข้อความจากข้อความอีเมลที่ไม่เป็นทางการที่ประกอบด้วยประโยค และคำ slang และคุณต้องการสะกดและไวยากรณ์เพื่อละเว้นข้อผิดพลาดทั้งหมดในกลุ่มนี้ข้อความ

ใน Office 2010, Office 2013 และ Office 2016

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ละเว้น

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ตรวจการสะกดหรือไวยากรณ์

ใน Office 2007

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ละเว้น

 2. เปิดกล่องโต้ตอบภาษา:

  • ใน Word: บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกการตั้งค่าภาษา

  • ใน Outlook: ในการสะกด การดรอปดาวน์รายการ ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกการตั้งค่าภาษา

  • ใน PowerPoint: บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกภาษา

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ตรวจการสะกดหรือไวยากรณ์

ใน Word, Outlook และ PowerPoint ถ้าการสะกดและไวยากรณ์จะข้ามบางข้อความที่คุณต้องการตรวจสอบ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้แล้ว เรียกใช้การสะกดและไวยากรณ์ตรวจสอบอีกครั้ง

ใน Office 2010, Office 2013 และ Office 2016

 1. เลือกทั้งเอกสารด้วยการกด CTRL+A

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ตรวจการสะกดหรือไวยากรณ์

ใน Office 2007

 1. เลือกทั้งเอกสารด้วยการกด CTRL+A

 2. เปิดกล่องโต้ตอบภาษา:

  • ใน Word: บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกการตั้งค่าภาษา

  • ใน Outlook: ในการสะกด การดรอปดาวน์รายการ ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกการตั้งค่าภาษา

  • ใน PowerPoint: บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกภาษา

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ตรวจการสะกดหรือไวยากรณ์

ถ้า ตัวอย่างเช่น ไม่ถูกการตั้งค่าสถานะคำบางคำเป็นคำที่สะกดผิด คุณอาจตั้งค่าแบบกำหนดเองซึ่งเช่นละเว้นคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือคำที่มีตัวเลขนั่นคือเลือกว่า คุณต้องการเปลี่ยนแปลงได้ ดูคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ละเว้น ตัว เลข หรืออินเทอร์เน็ตที่อยู่เมื่อตรวจการสะกดเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าที่คุณสามารถตรวจทาน และเปลี่ยนแปลง

ถ้าคุณกำลังใช้ Word หรือ Outlook และคุณไม่ แน่ใจว่า ทำไมไวยากรณ์ตัวตรวจสอบการตั้งค่าสถานะข้อความบางอย่างเป็นไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม โดยทำต่อไปนี้:

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดไวยากรณ์ที่เป็นไปได้:

 • ขณะใช้โดยอัตโนมัติการสะกดและไวยากรณ์     คลิกขวาคำ แล้ว คลิ กเกี่ยวกับประโยคนี้

  คลิกขวาที่ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์

 • ขณะที่เรียกใช้การสะกดและไวยากรณ์     คลิกExplain ในกล่องโต้ตอบการสะกดและไวยากรณ์

ใน Outlook คุณสามารถระบุไม่ให้ข้อความต้นฉบับถูกตรวจสอบสำหรับการสะกดเมื่อคุณตอบ หรือส่งต่อข้อความนั้นได้

ใน Outlook 2010, Outlook 2013 และ Outlook 2016

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก จดหมาย

 2. ภายใต้ เรียบเรียงข้อความ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นข้อความต้นฉบับเมื่อตอบกลับหรือส่งต่อ

ใน Outlook 2007

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก นั้นแล้ว คลิกแท็บการสะกด

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายละเว้นข้อความต้นฉบับในการตอบกลับ หรือส่งต่อ

บางตารางใน Access ประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ควรถูกรวมไว้เมื่อตรวจการสะกด

 1. ในขณะคุณดูข้อมูลในตาราง คิวรี ฟอร์ม หรือรายงาน ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแยกออก

 2. เปิดกล่องโต้ตอบการสะกด:

  • ใน Access 2010, Access 2013 และ Access 2016: บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่ม คลิกการสะกด

  • ใน Access 2007: บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการแก้ไข คลิกตรวจสอบการสะกด

 3. คลิกละเว้นเขตข้อมูล 'เขตข้อมูลชื่อ'

ถ้าคุณมีคำติชมหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการสะกดและไวยากรณ์คุณลักษณะ โปรดโพสต์ได้ที่นี่

ดูเพิ่มเติม

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

เพิ่มคำลงในพจนานุกรมสำหรับการตรวจสอบการสะกดของคุณ

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×